เนื้อเพลง Energy คำอ่านไทย Skillet

Oh
(โอ)

Power is another word that I use to describe You
(พ๊าวเว่อร์ อีส อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด แดท ไอ ยู๊ส ทู เดสไครบํ ยู)
Your mighty winds come in and blow me away
(ยุร ไมทอิ วินด คัม อิน แอนด์ โบลว์ มี อะเวย์)
Frightening, coming at me like lightning
(ไฟรเทินนิง , คัมอิง แอ็ท มี ไล๊ค ไล๊ทนิ่ง)
It’s You that I fear, yeah, yeah
(อิทซ ยู แดท ไอ เฟียร์ , เย่ , เย่)
I shake whenever You speak my name
(ไอ เช้ค ฮเว็นเอฝเออะ ยู สพี๊ค มาย เนม)

And I’m surrounded
(แอนด์ แอม เซอร์ราวนด์)
You overpower me
(ยู โอเฝอะเพาเออะ มี)

You’re a silent rage, you’re a hurricane
(ยัวร์ อะ ไซ๊เล่นท เร้จ , ยัวร์ อะ เฮอริเคน)
You are everything I cannot see and can’t explain
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ไอ แคนน็อท ซี แอนด์ แค็นท เอ็กซเพลน)
You’re an enigma wrapped in a mystery
(ยัวร์ แอน อีนิ๊กม่า แร็พท อิน อะ มิ๊สเทอรี่)
Everywhere I go, I can’t escape Your energy
(เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ แค็นท เอสเขพ ยุร เอ๊นเนอร์จี้)

Oh
(โอ)

Divine is a reality that You define
(ดิไฝน อีส ซา ริแอลอิทิ แดท ยู ดีไฟน์)
You defy time
(ยู ดีฟาย ไทม์)
I see You in everything in fire and wind and rain
(ไอ ซี ยู อิน เอ๊วี่ติง อิน ไฟเออะร แอนด์ วินด แอนด์ เรน)
Captured is just the word to capture how I feel when I still
(แค๊พเจ้อรํ อีส จั๊สท เดอะ เวิร์ด ทู แค๊พเจ้อรํ ฮาว ไอ ฟีล เว็น นาย สทิลล)
You are what I crave
(ยู อาร์ ว๊อท ไอ คเรฝ)
You set me free I want to be Your slave
(ยู เซ็ท มี ฟรี ไอ ว้อนท ทู บี ยุร สเล๊ฝ)

And I’m surrounded
(แอนด์ แอม เซอร์ราวนด์)
You overpower me
(ยู โอเฝอะเพาเออะ มี)

You’re a silent rage, you’re a hurricane
(ยัวร์ อะ ไซ๊เล่นท เร้จ , ยัวร์ อะ เฮอริเคน)
You are everything I cannot see and can’t explain
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ไอ แคนน็อท ซี แอนด์ แค็นท เอ็กซเพลน)
You’re an enigma wrapped in a mystery
(ยัวร์ แอน อีนิ๊กม่า แร็พท อิน อะ มิ๊สเทอรี่)
Everywhere I go, I can’t escape Your energy
(เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ แค็นท เอสเขพ ยุร เอ๊นเนอร์จี้)

I can’t escape Your energy [8x]
(ไอ แค็นท เอสเขพ ยุร เอ๊นเนอร์จี้ [ 8x ])

Oh
(โอ)

Power is another word that I use to describe You
(พ๊าวเว่อร์ อีส อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด แดท ไอ ยู๊ส ทู เดสไครบํ ยู)
Your mighty winds come and blow me away
(ยุร ไมทอิ วินด คัม แอนด์ โบลว์ มี อะเวย์)

You’re a silent rage, you’re a hurricane
(ยัวร์ อะ ไซ๊เล่นท เร้จ , ยัวร์ อะ เฮอริเคน)
You are everything I cannot see and can’t explain
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ไอ แคนน็อท ซี แอนด์ แค็นท เอ็กซเพลน)
You’re an enigma wrapped in a mystery
(ยัวร์ แอน อีนิ๊กม่า แร็พท อิน อะ มิ๊สเทอรี่)
Everywhere I go, I can’t escape Your energy
(เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ แค็นท เอสเขพ ยุร เอ๊นเนอร์จี้)

I can’t escape it
(ไอ แค็นท เอสเขพ อิท)
I can’t escape, no, no, no, no, etc…
(ไอ แค็นท เอสเขพ , โน , โน , โน , โน , อีทีซี)
Everywhere I go, I can’t escape Your energy
(เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ แค็นท เอสเขพ ยุร เอ๊นเนอร์จี้)

Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Energy คำอ่านไทย Skillet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น