เนื้อเพลง Ball & Chain คำอ่านไทย Van Morrison

I’ve been on this roller coaster just too many times
(แอฝ บีน ออน ดิส โรลเลอะ โคซเทอะ จั๊สท ทู เมนอิ ไทม์)
And always it seems like
(แอนด์ ออลเว ซิท ซีม ไล๊ค)
The blind keep on leading the blind
(เดอะ ไบลนฺดฺ คี๊พ ออน ลีดอิง เดอะ ไบลนฺดฺ)
Tried to get them on the ‘phone
(ทไร ทู เก็ท เด็ม ออน เดอะ โฟน)
Tried to find my way back home
(ทไร ทู ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค โฮม)
Tned and failed, and tried and failed, again
(Tned แอนด์ เฟล , แอนด์ ทไร แอนด์ เฟล , อะเกน)

But baby I don’t want you ‘cos you look so good
(บั๊ท เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู คอซ ยู ลุ๊ค โซ กู๊ด)
I don’t want you ‘cos I know I should
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู คอซ ซาย โนว์ ไอ เชิด)
I don’t want you to come in f rom the rain
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู คัม อิน เอฟ ร็อม เดอะ เรน)
I want you to be my ball and chain
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย บอล แอนด์ เชน)
I want you to be my ball and chain
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย บอล แอนด์ เชน)

Ah just lately I’ve been roaming from town to town
(อา จั๊สท เลทลิ แอฝ บีน โรมมิง ฟรอม ทาวน์ ทู ทาวน์)
I’ve been setting them up, setting them up
(แอฝ บีน เซททิง เด็ม อั๊พ , เซททิง เด็ม อั๊พ)
And I’ve been knocking them down
(แอนด์ แอฝ บีน นอคกิง เด็ม เดาน)

I was born to live, it seems, a fugitive dream
(ไอ วอส บอน ทู ไล้ฝ , อิท ซีม , อะ ฟู๊จิถีฝ ดรีม)
Make things always better than they seem
(เม้ค ทริง ออลเว เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เด ซีม)
And I stop and start, and stop and start
(แอนด์ ดาย สท๊อพ แอนด์ สท๊าร์ท , แอนด์ สท๊อพ แอนด์ สท๊าร์ท)
And stop and start again
(แอนด์ สท๊อพ แอนด์ สท๊าร์ท อะเกน)

Baby I don’t want you for your money
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ฟอร์ ยุร มั๊นนี่)
I don’t want you ‘cos I love you honey
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู คอซ ซาย ลัฝ ยู ฮั๊นนี่)
I don’t want you to ease this memory pain
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู อี๊ส ดิส เม๊มโมรี่ เพน)
No, I want you to be my ball and chain
(โน , ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย บอล แอนด์ เชน)
Yes, I want you to be my, be my ball and chain
(เย็ซ , ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย , บี มาย บอล แอนด์ เชน)

When I see you in the garden once again
(เว็น นาย ซี ยู อิน เดอะ ก๊าร์เด้น วั๊นซ อะเกน)
Baby you’ll be standing in the summer rain
(เบ๊บี้ โยว บี ซแทนดิง อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ เรน)
Laugh and cry and say what it’s all about
(ล๊าฟ แอนด์ คราย แอนด์ เซย์ ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)
You can even jump and shout
(ยู แคน อี๊เฝ่น จั๊มพ แอนด์ เช๊าท)
And you’ll smile and say how are you again
(แอนด์ โยว สไมล์ แอนด์ เซย์ ฮาว อาร์ ยู อะเกน)
I don’t want you ‘cos I’m so blue
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู คอซ แอม โซ บลู)
I don’t want you ‘cos you know what to do
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู คอซ ยู โนว์ ว๊อท ทู ดู)
I don’t want you because all my love seems in vain
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู บิคอส ออล มาย ลัฝ ซีม ซิน เฝน)

I want you to be my ball and chain
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย บอล แอนด์ เชน)
I want you to be my ball and chain
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย บอล แอนด์ เชน)
I want you to be my ball and chain
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย บอล แอนด์ เชน)
I want you to be my ball and chain
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย บอล แอนด์ เชน)
Oh, be my ball and chain
(โอ , บี มาย บอล แอนด์ เชน)
Be my ball and chain, be my ball and chain
(บี มาย บอล แอนด์ เชน , บี มาย บอล แอนด์ เชน)
Oh, be my ball and chain
(โอ , บี มาย บอล แอนด์ เชน)
I want you…..ball and chain, etc.
(ไอ ว้อนท ยู บอล แอนด์ เชน , อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ball & Chain คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น