เนื้อเพลง Clocks คำอ่านไทย Coldplay

The lights go out and I can’t be saved
(เดอะ ไลท โก เอาท แอ็นด ดาย แค็นท บี เซฝ)
Tides that I tried to swim against
(ไทด แดท ไอ ทไร ทู ซวิม อะเกนซท)
Have brought me down upon my knees
(แฮ็ฝ บรอท มี เดาน อุพอน ไม นี)
Oh I beg, I beg and plead, singing
(โอ ไอ เบ็ก , ไอ เบ็ก แอ็นด พลีด , ซิงกิง)

Come out of the things unsaid
(คัม เอาท อ็อฝ เดอะ ธิง อันเซด)
Shoot an apple off my head and a
(ฌูท แอน แอพ ออฟฟ ไม เฮ็ด แอ็นด อะ)
Trouble that can’t be named
(ทรั๊บเบิ้ล แดท แค็นท บี เนม)
A tiger’s waiting to be tamed, singing
(อะ ไทเกอะ เวททิง ทู บี เทม , ซิงกิง)

You are, you are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)

Confusion that never stops
(ค็อนฟยูฉัน แดท เนฝเออะ ซท็อพ)
The closing walls and the ticking clocks gonna
(เดอะ โครสซิง วอล แซน เดอะ ทิคคิง คล็อค กอนนะ)
Come back and take you home
(คัม แบ็ค แอ็นด เทค ยู โฮม)
I could not stop, that you now know, singing
(ไอ คูด น็อท ซท็อพ , แดท ยู เนา โน , ซิงกิง)

[adsense]

Come out upon my seas
(คัม เอาท อุพอน ไม ซี)
Cursed missed opportunities am I
(เคิซ มิซ ออปโพทูนีดิสฺ แอ็ม ไอ)
A part of the cure
(อะ พาท อ็อฝ เดอะ คิวเร)
Or am I part of the disease, singing
(ออ แอ็ม ไอ พาท อ็อฝ เดอะ ดิสีส , ซิงกิง)

You are, you are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)
You are, you are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)
You are, you are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)

And nothing else compares
(แอ็นด นัธอิง เอ็ลซ ค็อมแพ)
And nothing else compares
(แอ็นด นัธอิง เอ็ลซ ค็อมแพ)
And nothing else compares
(แอ็นด นัธอิง เอ็ลซ ค็อมแพ)

You are, you are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)

Home, home, where I wanted to go
(โฮม , โฮม , ฮแว ไอ ว็อนท ทู โก)
Home, home, where I wanted to go
(โฮม , โฮม , ฮแว ไอ ว็อนท ทู โก)
Home, home, where I wanted to go [You are]
(โฮม , โฮม , ฮแว ไอ ว็อนท ทู โก [ ยู อาร์ ])
Home, home, where I wanted to go [You are]
(โฮม , โฮม , ฮแว ไอ ว็อนท ทู โก [ ยู อาร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clocks คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น