เนื้อเพลง We’re Not Alone คำอ่านไทย Nas feat Mykel

[Mykel]
([ Mykel ])
There was life there was water
(แดร์ วอส ไล๊ฟ แดร์ วอส ว๊อเท่อร)
We depend on mama nature
(วี ดีเพ็นดํ ออน มามะ เน๊เจ้อร์)
There is a message for tomarow
(แดร์ อีส ซา เม๊สเสจ ฟอร์ tomarow)
Everything connect`s to you
(เอ๊วี่ติง connect`s ทู ยู)
Some says soon there will be over
(ซัม เซย์ ซูน แดร์ วิล บี โอ๊เฝ่อร)
You can see it in the weather
(ยู แคน ซี อิท อิน เดอะ เว๊เธ่อร)
Out of tune with mama nature
(เอ๊าท อ็อฝ จูน วิธ มามะ เน๊เจ้อร์)
What you do comes back to you
(ว๊อท ยู ดู คัม แบ็ค ทู ยู)

Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)

[NAS 1]
([ นาส 1 ])
Confucius, Confucius
(ค็อนฟยูเฌียซ , ค็อนฟยูเฌียซ)
Sigmund Freud
(ซิกมันชฺ ฟอยด์)
And Fard Muhammad
(แอนด์ เฟอด Muhammad)
Is it evolution or God?
(อีส ซิท เอโฝะลยูฌัน ออ ก๊อด)
Searching for the truth is a threat
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ อีส ซา เทร๊ท)
Seems the closer we get to the truth
(ซีม เดอะ โคลเซอร์ วี เก็ท ทู เดอะ ทรู๊ธ)
State troopers or FEDs come out to silence you
(สเทท ทรูพเออะ ออ เฟ็ด คัม เอ๊าท ทู ไซเล็นซ ยู)
My house in Malibu probably tapped
(มาย เฮ้าส อิน Malibu พรอบอับลิ tapped)
Because living next door to Demi Moore
(บิคอส ลีฝอิง เน๊กซท ดอร์ ทู เดมอิ มัวร์)
Plus, I’m black
(พลัส , แอม แบล๊ค)
Plus, I want vengeance for the poor
(พลัส , ไอ ว้อนท เฝนแจ็นซ ฟอร์ เดอะ พัวร์)
Who’s attacked daily
(ฮู แอทแท๊ค เด๊ลี่)
Patriot Act never scared me
(แพ๊ทริออท แอ๊คท เน๊เฝ่อร์ ซคา มี)
Jake in the Taurus
(เจก อิน เดอะ ทอรัซ)
Sticky in the jar-s
(ซทีคคิ อิน เดอะ จาร์ เอส)
N*ggas I’m with got warrants
(เอ็น *ggas แอม วิธ ก็อท วอร์แร๊นท)
America’s brown and
(อะเมริคะ บราวนํ แอนด์)
Twenty years from now
(ทเว้นที่ เยียร์ ฟรอม นาว)
Every town will be brown and Latin
(เอ๊เฝอร์รี่ ทาวน์ วิล บี บราวนํ แอนด์ แลทอิน)
Or African, look at Manhattan
(ออ แอฟริแค็น , ลุ๊ค แกท แมนแฮตัน)
I’ma tell you what I seen with my three eyes
(แอมอา เทลล ยู ว๊อท ไอ ซีน วิธ มาย ทรี อาย)
Word to me, not a hoax, back in 9-9
(เวิร์ด ทู มี , น็อท ดา โฮคซ , แบ็ค อิน 9 9)
A spacecraft in the skyline
(อะ spacecraft อิน เดอะ สกายไลน์)
In L.A., in daytime, ask Horse if I’m lying
(อิน แอล อะ , อิน เดย์ไทม์ , อาสคฺ ฮอร์ส อิ๊ฟ แอม ลายยิง)

Every mother every father
(เอ๊เฝอร์รี่ ม๊าเธ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ ฟ๊าเท่อร)
Raise your sons and your daughters
(เร้ส ยุร ซัน แซน ยุร ด๊อเท่อร์)
With respect and with hornor
(วิธ เรสเพ๊คท แอนด์ วิธ hornor)
From the seed comes a fruit
(ฟรอม เดอะ ซี คัม ซา ฟรุ๊ท)
Its an unbroken circle
(อิทซ แอน อันบโรเค็น เซ๊อร์เคิ้ล)
All of life is universal
(ออล อ็อฝ ไล๊ฟ อีส ยูนิเฝอแซ็ล)
And we are all in the struggle
(แอนด์ วี อาร์ ออล อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Af i know one thing is true [If i know one thing is true]
(Af ไอ โนว์ วัน ทริง อีส ทรู [ อิ๊ฟ ฟาย โนว์ วัน ทริง อีส ทรู ])

Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)

Evidence remains in debate
(เอ๊ฝิเด้นซ รีเมน ซิน ดีเบท)
Documents of our own Air Force base
(ด๊อคคิวเม้นท อ็อฝ เอ๊า โอว์น แอร์ ฟอร์ซ เบส)
Additional terrestrial information
(แอ็ดดีฌอะแน็ล เทะเรซทเรียล อินเฟาะเมฌัน)
Other planets with life population
(อ๊อเธ่อร์ แพล๊เหน็ท วิธ ไล๊ฟ พอพิวเลฌัน)
My observation
(มาย ออปซีเวเชิน)
Scientists study pictures of a flying disc
(ไซเอ็นทิซท สทีดดี้ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ อะ ฟไลอิง ดิสค์)
Right on earth, anthropologists are finding sh*t
(ไร๊ท ออน เอิร์ทร , แอนธโระพอลโอะจิซ แซร์ ไฟนดิง ฌะ *ที)
Visitors, probably live with us
(ฝิสอิเทอะ , พรอบอับลิ ไล้ฝ วิธ อัซ)
They can mimic us
(เด แคน มิ๊มิค อัซ)
It’s sort of what we seeing in the cinemas
(อิทซ ซ๊อร์ท อ็อฝ ว๊อท วี ซีอิง อิน เดอะ ซีนอิมะ)

Take a look in the mirror
(เท้ค เก ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์)
And see the bigger picture
(แอนด์ ซี เดอะ บี๊กเกอร์ พิ๊คเจ้อร์)
Ats good to be alive
(Ats กู๊ด ทู บี อะไล๊ฝ)
Its good to be alive
(อิทซ กู๊ด ทู บี อะไล๊ฝ)
Nobody is an island
(โนบอดี้ อีส แอน ไอ๊แลนด์)
We are part of an survive
(วี อาร์ พาร์ท อ็อฝ แอน เซอร์ไฝ๊ฝ)
Only way we gonna survive is if we harmonize
(โอ๊นลี่ เวย์ วี กอนนะ เซอร์ไฝ๊ฝ อีส อิ๊ฟ วี ฮาโมะไนส)

Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone ohhh
(เวอ น็อท อะโลน โอ้)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone ohhh
(เวอ น็อท อะโลน โอ้)

Reginald Lewis
(Reginald เลวิซ)
The black billionaire
(เดอะ แบล๊ค บีลยะแน)
Before Oprah or Bob Johnson
(บีฟอร์ โอปราห์ ออ บ็อบ จอนสัน)
How’d he disappear?
(แอว ฮี ดิสแอ๊พเพียร์)
Conspiracy theories, UFO’s in the air
(ค็อนสพีระซิ theories , ยูเอฟโฟซ ซิน ดิ แอร์)
I’ve seen it with my own two eyes
(แอฝ ซีน หนิด วิธ มาย โอว์น ทู อาย)
And I swear, like Warren Buffet
(แอนด์ ดาย สแวร์ , ไล๊ค วอเร็น บุ๊ฟเฟ่)
Real money I’m just trying to touch it
(เรียล มั๊นนี่ แอม จั๊สท ทไรอิง ทู ทั๊ช อิท)
The diamond-encrusted sh*t, live illustrious
(เดอะ ได๊ม่อนดํ เอ็นครัซท ฌะ *ที , ไล้ฝ อิลัซทเรียซ)
‘Cause we was deprived of it, suffered
(ค๊อส วี วอส ดิพไรฝ อ็อฝ อิท , ซั๊ฟเฟ่อร์)
Now we pop to prove anything’s possible
(นาว วี พ็อพ ทู พรู๊ฝ เอนอิธิง พ๊อซซิเบิ้ล)
My pimp strut was invented when they whipped us
(มาย พิมพ ซทรัท วอส อินเฝ๊นท เว็น เด วิพชฺ อัซ)
Now we diddy-bop just to show you that our strength’s up
(นาว วี ดิดดี้ บอป จั๊สท ทู โชว์ ยู แดท เอ๊า ซทเร็งธ อั๊พ)
Just when n*ggas about to see they cut
(จั๊สท เว็น เอ็น *ggas อะเบ๊าท ทู ซี เด คัท)
Global warming about to burn us up
(กโลบแอ็ล วอมมิง อะเบ๊าท ทู เบิร์น อัซ อั๊พ)
N*ggas never really seen paper in this world
(เอ็น *ggas เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ซีน เพ๊เพ่อร์ อิน ดิส เวิลด)
American blacks the teenager of this world
(อะเมริแค็น แบล๊ค เดอะ ทีนเอเจอะ อ็อฝ ดิส เวิลด)
Give us twenty more years to grow up
(กี๊ฝ อัซ ทเว้นที่ โม เยียร์ ทู โกรว์ อั๊พ)
Already geniuses; what I mean is this
(ออลเร๊ดี้ geniuses ; ว๊อท ไอ มีน อีส ดิส)
I used to worship a certain Queens police murderer
(ไอ ยู๊ส ทู เวอฌิพ อะ เซ๊อร์เท่น ควีน โพลิ๊ซ เมอเดอะเรอะ)
‘Til I read the words of Ivan van Sertima
(ทิล ไอ รี๊ด เดอะ เวิร์ด อ็อฝ Ivan แฝน Sertima)
He inserted something in me
(ฮี อิ๊นเสิร์ท ซัมติง อิน มี)
That made me feel worthier
(แดท เมด มี ฟีล worthier)
Now I spit revolution
(นาว ไอ ซพิท เร๊ฝโฝลูชั่น)
I’m his hood interpreter
(แอม ฮิส ฮุด อินเทอพเระเทอะ)

Take a look in the mirror
(เท้ค เก ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์)
And see the bigger picture
(แอนด์ ซี เดอะ บี๊กเกอร์ พิ๊คเจ้อร์)
Its good to be alive
(อิทซ กู๊ด ทู บี อะไล๊ฝ)
Its good to be alive
(อิทซ กู๊ด ทู บี อะไล๊ฝ)
Nobody is an island [is an island]
(โนบอดี้ อีส แอน ไอ๊แลนด์ [ อีส แอน ไอ๊แลนด์ ])
We are part of an environment [an environment ]
(วี อาร์ พาร์ท อ็อฝ แอน เอ็นไฝรันเม็นท [ แอน เอ็นไฝรันเม็นท ])
Only way we are gonna survive [gonna survive]
(โอ๊นลี่ เวย์ วี อาร์ กอนนะ เซอร์ไฝ๊ฝ [ กอนนะ เซอร์ไฝ๊ฝ ])
Is if we harmonize[harmonize]
(อีส อิ๊ฟ วี ฮาโมะไนส [ ฮาโมะไนส ])

Were not alone yeah yeahh
(เวอ น็อท อะโลน เย่ เย้)
Were not alone were not alone
(เวอ น็อท อะโลน เวอ น็อท อะโลน)
Were not alone yeah yeah
(เวอ น็อท อะโลน เย่ เย่)
Were not alone
(เวอ น็อท อะโลน)
yeahhh yeahh not alone
(เย้ เย้ น็อท อะโลน)

Ayo I’m American born. Love america
(เอโย แอม อะเมริแค็น บอน ลัฝ อะเมริคะ)
Love my people Love all man kind
(ลัฝ มาย พี๊เพิ่ล ลัฝ ออล แมน ไคนด์)
All nationalities you know. I think it just recent,
(ออล nationalities ยู โนว์ ไอ ทริ๊งค อิท จั๊สท รี๊เซ่นท ,)
where everybody just started to feel like their
(แวร์ เอวี่บอดี้ จั๊สท สท๊าร์ท ทู ฟีล ไล๊ค แดร์)
was an elite group that runs everything ,and
(วอส แอน อีหลีท กรุ๊พ แดท รัน เอ๊วี่ติง , แอนด์)
everybody else was sheep ignorant making all
(เอวี่บอดี้ เอ๊ลส วอส ฌีพ อีกโนะแร็นท เมคอิง ออล)
ethnicities colors and creeds niggers blind to what
(ethnicities คัลเออะ แซน ครีด นีกเกอะ ไบลนฺดฺ ทู ว๊อท)
really is going on so i say take off the wool from your
(ริแอ็ลลิ อีส โกอิ้ง ออน โซ ไอ เซย์ เท้ค ออฟฟ เดอะ วูล ฟรอม ยุร)
eyes out with the Old America in with the New end all
(อาย เอ๊าท วิธ ดิ โอลด์ อะเมริคะ อิน วิธ เดอะ นิว เอ็นด ออล)
racism all injustice all oppression to poor people any
(racism ออล อินจัซทิซ ออล โอบเพสสชั่น ทู พัวร์ พี๊เพิ่ล เอ๊นี่)
people anywhere in this planet lets come together a
(พี๊เพิ่ล เอนอิฮแว อิน ดิส แพล๊เหน็ท เล็ท คัม ทูเก๊ทเธ่อร์ รา)
new day is rising.
(นิว เดย์ อีส ไรสอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We’re Not Alone คำอ่านไทย Nas feat Mykel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น