เนื้อเพลง The Poet and The Pendulum คำอ่านไทย Nightwish

The end
(ดิ เอ็นด)

The songwriter’s dead
(เดอะ songwriters เด้ด)
The blade fell upon him
(เดอะ เบลด เฟ็ล อุพอน ฮิม)
Taking him to the white lands
(เทคอิง ฮิม ทู เดอะ ไว๊ท แลนด์)
Of Empathica,
(อ็อฝ Empathica ,)
Of Innocence
(อ็อฝ อีนโนะเซ็นซ)
Empathica
(Empathica)
Innocence
(อีนโนะเซ็นซ)

The dreamer and the wine
(เดอะ ดรีมเออะ แอนด์ เดอะ ไวน์)
Poet without a rhyme
(โพ๊เอ๊ท วิธเอ๊าท ดา ไรม)
A widowed writer, torn apart by chains of Hell
(อะ วิดโด้ว ไรทเออะ , โทน อะพาร์ท บาย เชน อ็อฝ เฮ็ลล)

One last perfect verse
(วัน ล๊าสท เพ๊อร์เฟ็คท เฝิซ)
Yet still the same old song
(เย๊ท สทิลล เดอะ เซม โอลด์ ซ็อง)
Oh Christ, how I hate what I have become
(โอ คไรซท , ฮาว ไอ เฮท ว๊อท ไอ แฮ็ฝ บีคัม)
Take me home
(เท้ค มี โฮม)

Get away, run away, fly away
(เก็ท อะเวย์ , รัน อะเวย์ , ฟลาย อะเวย์)
Lead me astray, to dreamer’s hideaway
(ลี๊ด มี อัซทเร , ทู ดรีมเออะ hideaway)
I cannot cry ’cause the shoulder cries more
(ไอ แคนน็อท คราย ค๊อส เดอะ โช๊ลเด้อร์ ไคร โม)
I cannot die, I, the whore for the cold world
(ไอ แคนน็อท ดาย , ไอ , เดอะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)
Forgive me, I have but two faces
(ฟอร์กี๊ฝ มี , ไอ แฮ็ฝ บั๊ท ทู เฟซ)
One for the world,
(วัน ฟอร์ เดอะ เวิลด ,)
One for God save me
(วัน ฟอร์ ก๊อด เซฝ มี)
I cannot cry ’cause the shoulder cries more
(ไอ แคนน็อท คราย ค๊อส เดอะ โช๊ลเด้อร์ ไคร โม)
I cannot die, I, a whore for the cold world
(ไอ แคนน็อท ดาย , ไอ , อะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)

My home was there and then
(มาย โฮม วอส แดร์ แอนด์ เด็น)
These meadows of heaven
(ฑิส เมดโอ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
Adventure-filled days
(แอดเฝ๊นเจ้อร์ ฟิลล เดย์)
One with every smiling face
(วัน วิธ เอ๊เฝอร์รี่ ซไมลอิง เฟซ)

Please, no more words
(พลีซ , โน โม เวิร์ด)
Thoughts from a severed head
(ธอท ฟรอม มา เซฝเออะ เฮด)
No more praise
(โน โม เพรส)
Tell me once my heart goes right
(เทลล มี วั๊นซ มาย ฮาร์ท โกซ ไร๊ท)
Take me home
(เท้ค มี โฮม)

Get away, run away, fly away
(เก็ท อะเวย์ , รัน อะเวย์ , ฟลาย อะเวย์)
Lead me astray, to dreamer’s hideaway
(ลี๊ด มี อัซทเร , ทู ดรีมเออะ hideaway)
I cannot cry ’cause the shoulder cries more
(ไอ แคนน็อท คราย ค๊อส เดอะ โช๊ลเด้อร์ ไคร โม)
I cannot die, I, the whore for the cold world
(ไอ แคนน็อท ดาย , ไอ , เดอะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)
Forgive me, I have but two faces
(ฟอร์กี๊ฝ มี , ไอ แฮ็ฝ บั๊ท ทู เฟซ)
One for the world,
(วัน ฟอร์ เดอะ เวิลด ,)
One for God save me
(วัน ฟอร์ ก๊อด เซฝ มี)
I cannot cry ’cause the shoulder cries more
(ไอ แคนน็อท คราย ค๊อส เดอะ โช๊ลเด้อร์ ไคร โม)
I cannot die, I, a whore for the cold world
(ไอ แคนน็อท ดาย , ไอ , อะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)
Whore for the cold world
(โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)
Whore for the cold world
(โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)

Sparkle my scenery
(สปาคเกิล มาย ซีนเออะริ)
With turqiouse waterfall
(วิธ turqiouse วอเตอร์ฟอล)
With beauty underneath
(วิธ บิ๊วที่ อันเดอะนีธ)
The Ever Free
(ดิ เอ๊เฝ่อร์ ฟรี)

Tuck me in
(ทัค มี อิน)
Beneath the blue
(บีนี๊ทร เดอะ บลู)
Beneath the pain
(บีนี๊ทร เดอะ เพน)
Beneath the rain
(บีนี๊ทร เดอะ เรน)
Goodnight kiss for a child in time
(กู๊ดไนท์ คิซ ฟอร์ รา ชายลํดํ อิน ไทม์)
Swaying blade my lullaby
(สเวย์อิง เบลด มาย ลัลละไบ)

On the shore we sat and hoped
(ออน เดอะ ชอร์ วี แซ็ท แอนด์ ฮ็อพ)
Under the same pale moon
(อั๊นเด้อร เดอะ เซม เพล มูน)
Whose guiding light chose you
(ฮูส กายดิง ไล๊ท โชส ยู)
Chose you all
(โชส ยู ออล)

I’m afraid, so afraid, of being raped
(แอม อะเฟรด , โซ อะเฟรด , อ็อฝ บีอิง แร็พ)
Again and again and again
(อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน)
I know I will die alone, but loved
(ไอ โนว์ ไอ วิล ดาย อะโลน , บั๊ท ลัฝ)
You live long enough to hear the sound of guns
(ยู ไล้ฝ ลอง อีน๊าฟ ทู เฮียร เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ กัน)
Long enough to find yourself screaming every night
(ลอง อีน๊าฟ ทู ไฟนด์ ยุรเซลฟ ซครีมอิง เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
And if you want
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
Live long enough to see your friends betray you
(ไล้ฝ ลอง อีน๊าฟ ทู ซี ยุร เฟรน บีเทรย์ ยู)
Years have I been strapped unto this altar
(เยียร์ แฮ็ฝ ไอ บีน สแตปชฺ อันทู ดิส ออลเทอะ)
Now I only have three minutes and counting
(นาว ไอ โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ทรี มิ๊หนิท แซน เค๊าติง)
I just wish the tide would catch me first
(ไอ จั๊สท วิ๊ช เดอะ ไทด์ เวิด แค็ทช มี เฟิร์สท)
And give me a death
(แอนด์ กี๊ฝ มี อะ เด้ท)
I always longed for
(ไอ ออลเว ลอง ฟอร์)

Second robber to the right of Christ
(เซ๊คคั่น รอบเบอะ ทู เดอะ ไร๊ท อ็อฝ คไรซท)
Cut in half – infanticide
(คัท อิน ฮาล์ฟ อินแฟนทิไซด)
The world will rejoice today
(เดอะ เวิลด วิล รีจ๊อยซ ทูเดย์)
As the crows feast on the rotting poet
(แอส เดอะ คโร ฟีซท ออน เดอะ หรอดดิง โพ๊เอ๊ท)

Everyone must bury their own
(เอ๊วี่วัน มัสท์ เบ๊อรี่ แดร์ โอว์น)
No pack to bury the heart of stone
(โน แพ็ค ทู เบ๊อรี่ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ สโทน)
Now he’s home in Hell, serves him well
(นาว อีส โฮม อิน เฮ็ลล , เซิร์ฝ ฮิม เวลล)
Slain by the bell, tolling for his farewell
(ซเลน บาย เดอะ เบลล์ , tollings ฟอร์ ฮิส แฟเวล)

The morning dawned upon this altar
(เดอะ ม๊อร์นิ่ง ดอว์น อุพอน ดิส ออลเทอะ)
Remains of the dark passion play
(รีเมน อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค แพ๊ชชั่น เพลย์)
Performed by his friends without shame
(เพอร์ฟอร์ม บาย ฮิส เฟรน วิธเอ๊าท เชม)
Spitting on his grave as they came
(สปิ๊ดดิง ออน ฮิส เกรฝ แอส เด เคม)

Get away, run away, fly away
(เก็ท อะเวย์ , รัน อะเวย์ , ฟลาย อะเวย์)
Lead me astray, to dreamer’s hideaway
(ลี๊ด มี อัซทเร , ทู ดรีมเออะ hideaway)
I cannot cry ’cause the shoulder cries more
(ไอ แคนน็อท คราย ค๊อส เดอะ โช๊ลเด้อร์ ไคร โม)
I cannot die, I, the whore for the cold world
(ไอ แคนน็อท ดาย , ไอ , เดอะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)
Forgive me, I have but two faces
(ฟอร์กี๊ฝ มี , ไอ แฮ็ฝ บั๊ท ทู เฟซ)
One for the world,
(วัน ฟอร์ เดอะ เวิลด ,)
One for God save me
(วัน ฟอร์ ก๊อด เซฝ มี)
I cannot cry ’cause the shoulder cries more
(ไอ แคนน็อท คราย ค๊อส เดอะ โช๊ลเด้อร์ ไคร โม)
I cannot die, I, a whore for the cold world
(ไอ แคนน็อท ดาย , ไอ , อะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)
A whore for the cold world
(อะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)
A whore for the cold world
(อะ โฮ ฟอร์ เดอะ โคลด์ เวิลด)

Today, in the year of our Lord, 2005
(ทูเดย์ , อิน เดอะ เยียร์ อ็อฝ เอ๊า หลอร์ด , 2005)
Tuomas was called from the cares of the world
(Tuomas วอส คอลลํ ฟรอม เดอะ แคร์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
He stopped crying at the end of each beautiful day
(ฮี สต๊อปพฺ คไรอิง แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ อีช บยูทิฟุล เดย์)
The music he wrote had too long been without silence
(เดอะ มิ๊วสิค ฮี โรท แฮ็ด ทู ลอง บีน วิธเอ๊าท ไซเล็นซ)
He was found naked and dead
(ฮี วอส เฟานด เน๊คเค่ด แอนด์ เด้ด)
With a smile in his face, a pen and 1000 pages of erased text
(วิธ อะ สไมล์ อิน ฮิส เฟซ , อะ เพ็น แอนด์ 1000 เพจ อ็อฝ อีเรส เท๊กซท์)

Save me!
(เซฝ มี !)

Be still, my son
(บี สทิลล , มาย ซัน)
You’re home
(ยัวร์ โฮม)
Oh when did you become so cold?
(โอ เว็น ดิด ยู บีคัม โซ โคลด์)
The blade will keep on descending
(เดอะ เบลด วิล คี๊พ ออน descendings)
All you need is to feel my love
(ออล ยู นี๊ด อีส ทู ฟีล มาย ลัฝ)

Search for beauty, find your shore
(เซิร์ช ฟอร์ บิ๊วที่ , ไฟนด์ ยุร ชอร์)
Try to save them all, bleed no more
(ธราย ทู เซฝ เด็ม ออล , บลีด โน โม)
You have such ocean’s within
(ยู แฮ็ฝ ซัช โอ๊เชี่ยน วิธอิน)
In the end
(อิน ดิ เอ็นด)
I will always love you
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)

The beginning
(เดอะ บีกีนนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Poet and The Pendulum คำอ่านไทย Nightwish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น