เนื้อเพลง First I Look At The Purse คำอ่านไทย Rod Stewart

Some fellows look at the eyes
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ลุ๊ค แกท ดิ อาย)
Some fellows look at the nose
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ลุ๊ค แกท เดอะ โน้ส)
Some fellows look at the size
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ลุ๊ค แกท เดอะ ไซ๊ซ)
Some fellows look at the clothes
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ลุ๊ค แกท เดอะ คโลฑ)
I don’t care if her eyes are red
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ เฮอ อาย แซร์ เร้ด)
I don’t care if her nose is long
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ เฮอ โน้ส อีส ลอง)
I don’t care if shes underfeed
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ชี อันเดอะฟีด)
I don’t care if her clothes are wrong
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ เฮอ คโลฑ แซร์ รอง)
First I look at the purse.
(เฟิร์สท ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ เพิซ)

Some fellows like the smiles they wear
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ไล๊ค เดอะ สไมล์ เด แวร์)
Some fellows like the legs that talk
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ไล๊ค เดอะ เล้ก แดท ท๊อล์ค)
Some fellows like the style of their hair,
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ไล๊ค เดอะ สไทล์ อ็อฝ แดร์ แฮร์ ,)
they want the waist line to be small.
(เด ว้อนท เดอะ เว๊สท ไลน์ ทู บี สมอลล์)
I don’t care if their legs all vein
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ แดร์ เล้ก ซอร์ เฝน)
I don’t care if their teeth are big
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ แดร์ ทีท อาร์ บิ๊ก)
I don’t care if she wears a ring
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ชี แวร์ ซา ริง)
Why waste time looking at the waist line
(วาย เวซท ไทม์ ลุคอิง แอ็ท เดอะ เว๊สท ไลน์)
Cause first I look at the purse….Yeah!
(ค๊อส เฟิร์สท ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ เพิซ เย่ !)

A woman can be as fine as can be
(อะ วู๊แม่น แคน บี แอส ไฟน แอส แคน บี)
Kisses sweeter than honey
(คีสเซซ สวีตเดอ แฑ็น ฮั๊นนี่)
That don’t mean a thing to me,
(แดท ด้อนท์ มีน อะ ทริง ทู มี ,)
if you ain’t got no money, baby.
(อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท โน มั๊นนี่ , เบ๊บี้)
Cause if the purse is fat, thats where it’s at. yeahaa…
(ค๊อส อิ๊ฟ เดอะ เพิซ อีส แฟท , แด้ท แวร์ อิทซ แอ็ท yeahaa)

Some fellows like the way they walk,
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ไล๊ค เดอะ เวย์ เด ว๊อล์ค ,)
the way they swing and sway.
(เดอะ เวย์ เด สวิง แอนด์ ซเว)
Some fellows like the way they talk,
(ซัม เฟ๊ลโล่ว ไล๊ค เดอะ เวย์ เด ท๊อล์ค ,)
if they can talk talk all day.
(อิ๊ฟ เด แคน ท๊อล์ค ท๊อล์ค ออล เดย์)
I don’t care if she waddles like a duck or talks with a lisp
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ชี waddles ไล๊ค เก ดั๊ค ออ ท๊อล์ค วิธ อะ ลิซพ)
I still think I’m in good luck if the dollar bills are crisp
(ไอ สทิลล ทริ๊งค แอม อิน กู๊ด ลัค อิ๊ฟ เดอะ ดอลเลอะ บิลล์ แซร์ คริซพ)
Cause first I look at the purse….yeah yeah
(ค๊อส เฟิร์สท ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ เพิซ เย่ เย่)

Keep an eye on the money
(คี๊พ แอน อาย ออน เดอะ มั๊นนี่)
Womans got to have some fine greenbacks hah
(วู๊แม่น ก็อท ทู แฮ็ฝ ซัม ไฟน greenbacks ฮ๊า)
I ain’t greedy guys,
(ไอ เอน กรีดอิ กาย ,)
Oh I don’t wanna work no more
(โอ ไอ ด้อนท์ วอนนา เวิ๊ร์ค โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First I Look At The Purse คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น