เนื้อเพลง I’ll Whip Ya Head Boy คำอ่านไทย 50 Cent feat Young Buck

[50 Cent Chorus]
([ 50 เซ็นท ค๊อรัส ])
I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

[50 Cent Verse]
([ 50 เซ็นท เฝิซ ])
2 n*ggaz in the front, 2 n*ggaz in the back
(2 เอ็น *ggaz อิน เดอะ ฟร๊อนท , 2 เอ็น *ggaz อิน เดอะ แบ็ค)
Thats 4 n*ggaz ridin’ strapped in grandpa’s Cadillac
(แด้ท 4 เอ็น *ggaz ริดอิน สแตปชฺ อิน grandpas คาดิลแล)
The voice in my head say f*ck all these n*ggaz
(เดอะ ว๊อยซ์ อิน มาย เฮด เซย์ เอฟ *ck ออล ฑิส เอ็น *ggaz)
Then i start thinkin’, i should rob all these n*ggaz
(เด็น นาย สท๊าร์ท ติ้งกิน , ไอ เชิด ร๊อบ ออล ฑิส เอ็น *ggaz)
Man my homies then wan’ do whateva i wan’ do
(แมน มาย โฮมี เด็น ว็อน ดู whateva ไอ ว็อน ดู)
I say i wan’ eat they say sh*t we wan’ eat to
(ไอ เซย์ ไอ ว็อน อี๊ท เด เซย์ ฌะ *ที วี ว็อน อี๊ท ทู)
Lets ride around find a n*gga stuntin’ on ??first?? street
(เล็ท ไรด์ อะราวนฺดฺ ไฟนด์ อะ เอ็น *gga สตันดิน ออน เฟิร์สท สทรีท)
With the shine’s on n*ggaz be lookin’ like lunch meat
(วิธ เดอะ ไชน์ ออน เอ็น *ggaz บี ลุคกิน ไล๊ค ลั้นช มี๊ท)
I run up on a n*gga, pop one on the floor
(ไอ รัน อั๊พ ออน อะ เอ็น *gga , พ็อพ วัน ออน เดอะ ฟลอร์)
Tell um come up off that sh*t ‘fore we start poppin’ some more
(เทลล อึม คัม อั๊พ ออฟฟ แดท ฌะ *ที โฟร์ วี สท๊าร์ท พอพปิน ซัม โม)
F*ck a ski mask, man n*ggaz know who i iz
(เอฟ *ck กา ซคี แมสค , แมน เอ็น *ggaz โนว์ ฮู ไอ iz)
I got a full clip and n*ggaz know i get biz
(ไอ ก็อท ดา ฟูล คลิพ แอนด์ เอ็น *ggaz โนว์ ไอ เก็ท บิซ)

[50 Cent Chorus]
([ 50 เซ็นท ค๊อรัส ])
I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

[50 Cent Verse]
([ 50 เซ็นท เฝิซ ])
I’m up early in the mornin’, tryna make a movie
(แอม อั๊พ เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ มอร์นิน , ทายนา เม้ค เก มูวี่)
Come in here with me shorty take your lil’ on the school
(คัม อิน เฮียร วิธ มี ชอร์ทดิง เท้ค ยุร ลิล ออน เดอะ สคูล)
Even though she cause the drama, you love your baby momma
(อี๊เฝ่น โธ ชี ค๊อส เดอะ ดร๊าม่า , ยู ลัฝ ยุร เบ๊บี้ มอมมา)
I hit her with the llama to get this kick
(ไอ ฮิท เฮอ วิธ เดอะ ลามะ ทู เก็ท ดิส คิ๊ค)
There is the coke, the cash, the combo and the safe
(แดร์ อีส เดอะ โคค , เดอะ แค๊ช , เดอะ คอมโบ แอนด์ เดอะ เซฟ)
But she don’t know it, damn, ok go away
(บั๊ท ชี ด้อนท์ โนว์ อิท , แดมนํ , โอเค โก อะเวย์)
I play with your kid on the couch, while your b*tch on the phone
(ไอ เพลย์ วิธ ยุร คิด ออน เดอะ เคาช , ไวล์ ยุร บี *tch ออน เดอะ โฟน)
Put a gun to her head sayin’ daddy come home
(พุท ดา กัน ทู เฮอ เฮด เซย์อิน แดดดิ คัม โฮม)
You was rollin’ poppin’ bubbly, didn’t think it get ugly
(ยู วอส โรลลิน พอพปิน บั๊บบี้ , ดิ๊นอิน ทริ๊งค อิท เก็ท อั๊กลี่)
In the hood sh*t is lovely until it go bad
(อิน เดอะ ฮุด ฌะ *ที อีส ลัฝลิ อันทิล อิท โก แบ้ด)
Now you can pray for a miracle and God might be hearin’ you
(นาว ยู แคน เพรย์ ฟอร์ รา มิ๊ราเคิ่ล แอนด์ ก๊อด ไมท บี เฮียริน ยู)
When i’m not in the jam, i write in my hand
(เว็น แอม น็อท อิน เดอะ แจม , ไอ ไร๊ท อิน มาย แฮนด์)

[50 Cent Chorus]
([ 50 เซ็นท ค๊อรัส ])
I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

[Young Buck Verse]
([ ยัง บั๊ค เฝิซ ])
I got, its homies screamin’ Buck you need to calm down
(ไอ ก็อท , อิทซ โฮมี สครีมมิน บั๊ค ยู นี๊ด ทู คาลํม เดาน)
N*ggaz be gettin’ killed everytime you come around
(เอ็น *ggaz บี เกดดิน คิลล์ เอ๊รี่ไทม์ ยู คัม อะราวนฺดฺ)
We ran up in his crib made his momma kiss the ground
(วี แร็น อั๊พ อิน ฮิส คริบ เมด ฮิส มอมมา คิซ เดอะ กราวนด์)
She askin’ God, what my baby dunn did now?
(ชี แอสกิน ก๊อด , ว๊อท มาย เบ๊บี้ dunn ดิด นาว)
Im takin’ everythang, jewellry i want it all
(แอม ทอคกิ่น เอฟรี่เตง , jewellry ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์)
Duck tape him up, rip the phone cords out the wall
(ดั๊ค เท๊พ ฮิม อั๊พ , ริพ เดอะ โฟน คอร์ด เอ๊าท เดอะ วอลล์)
F*ck waitin’ we can startin’ waitin’ on tomorrow
(เอฟ *ck เว๊ทดิน วี แคน สตาร์ดิน เว๊ทดิน ออน ทูม๊อโร่ว)
So ask Satan if he got a car that i can borrow
(โซ อาสคฺ ซาตาน อิ๊ฟ ฮี ก็อท ดา คารํ แดท ไอ แคน บ๊อโร่ว)
Im inpatient like a money hungry rap star
(แอม inpatient ไล๊ค เก มั๊นนี่ ฮั๊งกรี้ แร็พ สทาร์)
I jack him for his chain and i can get a new Jaguar
(ไอ แจ็ค ฮิม ฟอร์ ฮิส เชน แอนด์ ดาย แคน เก็ท ดา นิว แจกวา)
The mack i have his brains all over the f*ckin’ sidewalk
(เดอะ แมกคฺ ไอ แฮ็ฝ ฮิส เบรน ซอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ เอฟ *ckin ไซด์ว๊อก)
And i’ma be on CNN again it ain’t my fault
(แอนด์ แอมอา บี ออน CNN อะเกน หนิด เอน มาย ฟอลท)
March n*gga steff, right n*gga lef’
(มาร์ช เอ็น *gga steff , ไร๊ท เอ็น *gga lef)
G-Unit soldier i’m thuggin’ till my death
(จี ยูนิท โซ๊ลเจ้อร์ แอม ตั๊กกิน ทิลล์ มาย เด้ท)

[50 Cent Chorus]
([ 50 เซ็นท ค๊อรัส ])
I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

I’ll Whip Your Head Boy, you know i will
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยู โนว์ ไอ วิล)
I’ll Whip Your Head Boy, with the back of the steal
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , วิธ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ สทีล)
I’ll Whip Your Head Boy, you’ll get your cap pealed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , โยว เก็ท ยุร แค๊พ พีล)
I’ll Whip Your Head Boy, your ass could get killed
(แอล ฮวิพ ยุร เฮด บอย , ยุร อาซ เคิด เก็ท คิลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Whip Ya Head Boy คำอ่านไทย 50 Cent feat Young Buck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น