เนื้อเพลง I Need You คำอ่านไทย Marc Anthony

From the day that I met you, girl, I knew that your love would be
(ฟร็อม เดอะ เด แดท ไอ เม็ท ยู , เกิล , ไอ นยู แดท ยุร ลัฝ วูด บี)
Everything that I ever wanted in my life
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ เอฝเออะ ว็อนท อิน ไม ไลฟ)
From the moment you spoke my name, I knew everything had changed
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ยู ซโพค ไม เนม , ไอ นยู เอ๊วี่ติง แฮ็ด เชนจ)
Because of you I felt my life would be complete
(บิคอส อ็อฝ ยู ไอ เฟ็ลท ไม ไลฟ วูด บี ค็อมพลีท)

Oh baby, I need you for the rest of my life
(โอ เบบิ , ไอ เน ยู ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Girl, I need you to make everything right
(เกิล , ไอ เน ยู ทู เมค เอ๊วี่ติง ไรท)
Girl, I love you and I’ll never deny that I need you
(เกิล , ไอ ลัฝ ยู แอ็นด อิล เนฝเออะ ดิไน แดท ไอ เน ยู)

Nothing matters but you, my love, and only God above
(นัธอิง แมทเทอะ บัท ยู , ไม ลัฝ , แอ็นด โอ๊นลี่ ก็อด อะบัฝ)
Would be the one to know exactly how I feel
(วูด บี ดิ วัน ทู โน เอ็กแสคทลิ เฮา ไอ ฟีล)
I could die in your arms right now knowing that you somehow
(ไอ คูด ได อิน ยุร อาม ไรท เนา โนอิง แดท ยู ซัมฮาว)
Would take my soul and keep it deep inside your heart
(วูด เทค ไม โซล แอ็นด คีพ อิท ดีพ อีนไซด ยุร ฮาท)

Oh baby, I need you for the rest of my life
(โอ เบบิ , ไอ เน ยู ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Girl, I need you to make everything right
(เกิล , ไอ เน ยู ทู เมค เอ๊วี่ติง ไรท)
Girl, I love you and I’ll never deny that I need you
(เกิล , ไอ ลัฝ ยู แอ็นด อิล เนฝเออะ ดิไน แดท ไอ เน ยู)

Girl, your love to me feels just like magic
(เกิล , ยุร ลัฝ ทู มี ฟีล จัซท ไลค แมจอิค)
[adsense]
When you smile you have total control
(ฮเว็น ยู ซไมล ยู แฮ็ฝ โทแท็ล ค็อนทโรล)
You have power like nothing I felt before
(ยู แฮ็ฝ เพาเออะ ไลค นัธอิง ไอ เฟ็ลท บิโฟ)
I’ve let all of my feelings show
(อิฝ เล็ท ดอร์ อ็อฝ ไม ฟีลอิง โฌ)
‘Cause I want you to know that I need you
(คอส ไอ ว็อนท ยู ทู โน แดท ไอ เน ยู)

I need you for the rest of my life
(ไอ เน ยู ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Girl, I need you, say that you’ll be my wife
(เกิล , ไอ เน ยู , เซ แดท โยว บี ไม ไวฟ)
Oh, I love you, won’t you marry me, marry me? I need you
(โอ , ไอ ลัฝ ยู , ว็อนท ยู แมริ มี , แมริ มี ไอ เน ยู)

Oh, I need you for the rest of my life
(โอ , ไอ เน ยู ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Oh, I need you, won’t you marry me, marry me? I
(โอ , ไอ เน ยู , ว็อนท ยู แมริ มี , แมริ มี ไอ)
I really need, baby, I need you
(ไอ ริแอ็ลลิ เน , เบบิ , ไอ เน ยู)
Girl, I really need, I need you
(เกิล , ไอ ริแอ็ลลิ เน , ไอ เน ยู)
Girl, I really need, I need you, need you, baby
(เกิล , ไอ ริแอ็ลลิ เน , ไอ เน ยู , เน ยู , เบบิ)

Oh, baby, I need you
(โอ , เบบิ , ไอ เน ยู)
Girl, I really need you, need you
(เกิล , ไอ ริแอ็ลลิ เน ยู , เน ยู)
Babe, oh baby, won’t you marry me?
(เบบ , โอ เบบิ , ว็อนท ยู แมริ มี)
Oh, won’t you marry me, marry me? I love you
(โอ , ว็อนท ยู แมริ มี , แมริ มี ไอ ลัฝ ยู)
Oh, I need you
(โอ , ไอ เน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need You คำอ่านไทย Marc Anthony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น