เนื้อเพลง Get Smart คำอ่านไทย Fabolous

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I like’em brown, yellow, Peurto Rican or Asian
(ไอ likeem บราวนํ , เย๊ลโล่ว , Peurto Rican ออ เอแฉ็น)
Who have the weekend occaison
(ฮู แฮ็ฝ เดอะ วี๊คเกน occaison)
Sneak in the Days Inn
(ซนีค อิน เดอะ เดย์ อินน์)
I’m never tweakin’ of haze an frequently blazin’
(แอม เน๊เฝ่อร์ ทวีกิน อ็อฝ เฮส แอน ฟรีคเว็นทลิ เบลซิน)
Now if they ain’t on ya face it ain’t the cheeks that i stay in
(นาว อิ๊ฟ เด เอน ออน ยา เฟซ อิท เอน เดอะ ชีค แดท ไอ สเทย์ อิน)
Cant deny it, Used to take weeks and persuasion
(แค็นท ดีนาย อิท , ยู๊ส ทู เท้ค วี๊ค แซน เพิซเวฉัน)
Now I just be lookin’ down at these freaks in amazement
(นาว ไอ จั๊สท บี ลุคกิน เดาน แอ็ท ฑิส ฟรี๊ค ซิน อะเมสเม็นท)
With a girl, The first thing I peep a notice
(วิธ อะ เกิร์ล , เดอะ เฟิร์สท ทริง ไอ พีพ อะ โน๊ทิซ)
Is how full her lips is and deep her throat is
(อีส ฮาว ฟูล เฮอ ลิพ ซิส แซน ดี๊พ เฮอ โธร๊ท อีส)
So you ain’t gotta be perfect
(โซ ยู เอน กอททะ บี เพ๊อร์เฟ็คท)
I’ll buy you whatever you want, But your heads gotta be worth it
(แอล บาย ยู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท , บั๊ท ยุร เฮด กอททะ บี เวิร์ธ อิท)
Still what I mean is
(สทิลล ว๊อท ไอ มีน อีส)
Your brains gotta send chills through my penis
(ยุร เบรน กอททะ เซ็นด ชิล ทรู มาย พีนิซ)
‘Til I feel like a geinus
(ทิล ไอ ฟีล ไล๊ค เก geinus)
Look at it from a playa’s postition
(ลุ๊ค แกท อิท ฟรอม มา พอลเย postition)
I got a scholarship, I get smart without payin’ tuition
(ไอ ก็อท ดา ซคอลเออะฌิพ , ไอ เก็ท สมาร์ท วิธเอ๊าท เพย์อิน ทิวชั่น)
My classes be like two three hours
(มาย คลาสเซซ บี ไล๊ค ทู ทรี เอาเอ้อร์)
That’s why I’m the smartest young guy since Doogie Howser
(แด้ท วาย แอม เดอะ สมาร์เดด ยัง กาย ซิ๊นซ Doogie Howser)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Still what I mean is
(สทิลล ว๊อท ไอ มีน อีส)
I really just wanna get smart until I feel like a genius
(ไอ ริแอ็ลลิ จั๊สท วอนนา เก็ท สมาร์ท อันทิล ไอ ฟีล ไล๊ค เก จี๊เนียส)
And all that I ask is
(แอนด์ ออล แดท ไอ อาสคฺ อีส)
That you help me get good grades in all of my classes
(แดท ยู เฮ้ลพ มี เก็ท กู๊ด เกรด ซิน ออล อ็อฝ มาย คลาสเซซ)
Still what I mean is
(สทิลล ว๊อท ไอ มีน อีส)
I really just wanna get smart until I feel like a genius
(ไอ ริแอ็ลลิ จั๊สท วอนนา เก็ท สมาร์ท อันทิล ไอ ฟีล ไล๊ค เก จี๊เนียส)
And all that I ask is
(แอนด์ ออล แดท ไอ อาสคฺ อีส)
That you help me get good grades, Ma in all of my classes
(แดท ยู เฮ้ลพ มี เก็ท กู๊ด เกรด , มา อิน ออล อ็อฝ มาย คลาสเซซ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Thses b*tches they done got real bad
(Thses บี *tches เด ดัน ก็อท เรียล แบ้ด)
Cause now I pull out, Leavin’em lookin’ like model for a got milk ad
(ค๊อส นาว ไอ พูลล เอ๊าท , Leavinem ลุคกิน ไล๊ค โม๊เด็ล ฟอร์ รา ก็อท มิลค์ แอ็ด)
I’m a teachers pet
(แอม มา ที๊ชเช่อร เพ๊ท)
And even if you good at math ma
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู กู๊ด แอ็ท แมตซฺ มา)
you’ll have trouble countin’ each bauggette
(โยว แฮ็ฝ ทรั๊บเบิ้ล เค๊าดิน อีช bauggette)
All it takes would hood tutors and some good budda
(ออล อิท เท้ค เวิด ฮุด ทิ้วเท่อร์ แซน ซัม กู๊ด budda)
And promise to buy them some of them Razor foot scooters
(แอนด์ พรอมอิซ ทู บาย เด็ม ซัม อ็อฝ เด็ม เร๊เซ่อร์ ฟุ้ท ซคูทเทอะ)
They don’t care where the cops is
(เด ด้อนท์ แคร์ แวร์ เดอะ ค็อพ ซิส)
Outta the blue they stop biz
(เอ๊าตา เดอะ บลู เด สท๊อพ บิซ)
Teacher started givin’ me a pop quiz
(ที๊ชเช่อร สท๊าร์ท กีฝอิน มี อะ พ็อพ ควิส)
I stay 10 minutes in night clubs
(ไอ สเทย์ 10 มิ๊หนิท ซิน ไน๊ท คลับ)
Pocket full of green, Duke on it invented the night bulb
(พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ กรีน , ดยูค ออน หนิด อินเฝ๊นท เดอะ ไน๊ท บั้ลบํ)
I might pass on a female, And call up a subsitute just for night
(ไอ ไมท เพซ ออน อะ ฟี๊เมล , แอนด์ คอลลํ อั๊พ อะ subsitute จั๊สท ฟอร์ ไน๊ท)
class in the CL
(คลาสสํ ซิน เดอะ CL)
Ya man don’t know why his chicks knees be scared
(ยา แมน ด้อนท์ โนว์ วาย ฮิส ชิค นี บี ซคา)
Can’t tell her from givin’ my d*ck CPR
(แค็นท เทลล เฮอ ฟรอม กีฝอิน มาย d*ck CPR)
If ya lift up and say ya jaws hurtin’, before squrtin
(อิ๊ฟ ยา ลิฟท อั๊พ แอนด์ เซย์ ยา จอ ฮาร์ดิน , บีฟอร์ squrtin)
It’s for certain
(อิทซ ฟอร์ เซ๊อร์เท่น)
You are the weakest link, Goodbye
(ยู อาร์ เดอะ วิกเคท ลิ๊งค , กู๊ดบาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Verse 3:
(เฝิซ 3 :)
You know my girls in North and South Caddy
(ยู โนว์ มาย เกิร์ล ซิน น๊อร์ธ แอนด์ เซ๊าธ แคดดิ)
They all for mouth waxin’
(เด ออล ฟอร์ เม๊าธ waxin)
And the whores in Texas, Oral sexes
(แอนด์ เดอะ โฮ ซิน เทกซัส , โอ๊ร่อล sexes)
I head to Cali, Take more blows to the head than Ali
(ไอ เฮด ทู กาลี , เท้ค โม โบลว์ ทู เดอะ เฮด แฑ็น เอลลี)
And the Philly momies s*ck the kid outta Willie Bonnie
(แอนด์ เดอะ ฟิวลี่ momies เอส *ck เดอะ คิด เอ๊าตา วิลลี บอนนิ)
And the way females so Southern Hospitality in ATL
(แอนด์ เดอะ เวย์ ฟี๊เมล โซ ซัฑเอิน ฮอซพิแทลอิทิ อิน ATL)
Dont even know them hoes
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ เด็ม โฮ)
In South Beach, They let me jimmy dip in they mouthpiece
(อิน เซ๊าธ บีช , เด เล็ท มี จิมมี่ ดิพ อิน เด mouthpiece)
Forget about Vegas, The head is outrageous
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ฝีกะ , เดอะ เฮด อีส เอาทเรจัซ)
The broads in Seattle will make ya knees rattle
(เดอะ บรอด ซิน Seattle วิล เม้ค ยา นี แลเดิล)
Fa shizzle da snizzle get smizzle down in VA
(ฟา ชิทเซล ดา snizzle เก็ท smizzle เดาน อิน VA)
Them hoes in Detroit will s*ck the whole ???
(เด็ม โฮ ซิน ดีทอยดฺ วิล เอส *ck เดอะ โฮล)
My d*ck don’t get to die down when I’m in Chi-Town
(มาย d*ck ด้อนท์ เก็ท ทู ดาย เดาน เว็น แอม อิน ชี ทาวน์)
My b*tches in B-More, Blow til they knees sore
(มาย บี *tches ซิน บี โม , โบลว์ ทิล เด นี โซ)
Good damn, there face I, ain’t screwed down in St. Lou
(กู๊ด แดมนํ , แดร์ เฟซ ไอ , เอน สครูว์ เดาน อิน เอ็ซท ลู)
New York, It ain’t got no pipe instructions
(นิว ยอค , อิท เอน ก็อท โน ไพพ อินซทรัคฌัน)
They just s*ck outta you like liposuction
(เด จั๊สท เอส *ck เอ๊าตา ยู ไล๊ค liposuction)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Smart คำอ่านไทย Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น