เนื้อเพลง Rollin’ (Air Raid Vehicle) คำอ่านไทย Limp Bizkit

alright partner keep on rollin’ baby you know what time
(ออลไร๊ท พาทเนอะ คีพ ออน โรลลิน เบบิ ยู โน ฮว็อท ไทม)
it is chocolate starfish keep on rollin’ baby move in,
(อิท อีส ชอคโอะลิท สตาร์ฟิช คีพ ออน โรลลิน เบบิ มูฝ อิน ,)
now move out hands up or hands down back up,
(เนา มูฝ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now breathe in,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา บรีฑ อิน ,)
now breathe out hands up or hands down back up,
(เนา บรีฑ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now keep rollin’,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา คีพ โรลลิน ,)
rollin’, rollin’, rollin’ [what]
(โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ ฮว็อท ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [come on]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ คัมมอน ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [yeah]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ เย่ ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน)
now i know y’all be lov’in this shit right here
(เนา ไอ โน ยอล บี โลวิน ที ชิท ไรท เฮียร)
l.i.m.p bizkit is right here people in the house put them hands in the air
(แอล ไอ เอ็ม พี บิซคิท อีส ไรท เฮียร พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เฮาซ พัท เฑ็ม แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
cause if you don’t care, then we don’t care 1, 2, 3,
(คอส อิฟ ยู ด้อนท์ แค , เฑ็น วี ด้อนท์ แค 1 , 2 , 3 ,)
times two to the six jonesin’ for your fix of that limp bizkit mix so
(ไทม ทู ทู เดอะ ซิคซ โจนซิน ฟอ ยุร ฟิคซ อ็อฝ แดท ลิมพ บิซคิท มิคซ โซ)
where the fuck you at punk, shut the fuck up and back the fuck up,
(ฮแว เดอะ ฟัค ยู แอ็ท พรัค , ฌัท เดอะ ฟัค อัพ แอ็นด แบ็ค เดอะ ฟัค อัพ ,)
while we fuck this track up now move in,
(ฮไวล วี ฟัค ที ทแรค อัพ เนา มูฝ อิน ,)
now move out hands up or hands down back up,
(เนา มูฝ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now breathe in,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา บรีฑ อิน ,)
now breathe out hands up or hands down back up,
(เนา บรีฑ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now keep rollin’,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา คีพ โรลลิน ,)
rollin’, rollin’, rollin’ [what]
(โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ ฮว็อท ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [come on]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ คัมมอน ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [yeah]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ เย่ ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน)
you wanna mess with limp bizkit [yeah]
(ยู วอนนา เม็ซ วิฑ ลิมพ บิซคิท [ เย่ ])
you can’t mess with limp bizkit [why]
(ยู แค็นท เม็ซ วิฑ ลิมพ บิซคิท [ ฮไว ])
because we get it on every day, and every night [oh]
(บิคอส วี เก็ท ดิธ ออน เอฝริ เด , แอ็นด เอฝริ ไนท [ โอ ])
and this platinum thing right here [uh, huh]
(แอ็นด ที พแลทนัม ธิง ไรท เฮียร [ อา , ฮู ])
yo we’re doin’ it all the time [what] so you better get some beats
(โย เวีย โดย หนิด ออล เดอะ ไทม [ ฮว็อท ] โซ ยู เบทเทอะ เก็ท ซัม บีท)
and a some better rhymes [dough] we got the gang set so
(แอ็นด อะ ซัม เบทเทอะ ไรม [ โด ] วี ก็อท เดอะ แก็ง เซ็ท โซ)
don’t complain yet twenty four seven never beggin’
(ด้อนท์ ค็อมพเลน เย็ท ทเวนทิ โฟ เซฝเอ็น เนฝเออะ เบคกิน)
for a rain check old school soldiers blastin’ out the hot shit
(ฟอ รา เรน เช็ค โอลด ซคูล โซลเจอะ แบลซจิน เอาท เดอะ ฮ็อท ชิท)
[adsense]
that rock shit puttin’ bounce in the mosh pit now move in,
(แดท ร็อค ชิท พันดิน เบานซ อิน เดอะ มอสชฺ พิท เนา มูฝ อิน ,)
now move out hands up or hands down back up,
(เนา มูฝ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now breathe in,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา บรีฑ อิน ,)
now breathe out hands up or hands down back up,
(เนา บรีฑ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now keep rollin’,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา คีพ โรลลิน ,)
rollin’, rollin’, rollin’ [come on]
(โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ คัมมอน ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [what]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ ฮว็อท ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [yeah]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ เย่ ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ hey ladies,
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน เฮ เลดิส ,)
hey fellas and the people that don’t give a fuck all the lovers,
(เฮ เฟลลาซ แซน เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค ออล เดอะ ลัฝเออะ ,)
all the haters and all the people that call themselves play-ers hot mamas,
(ออล เดอะ เฮเดอ แซน ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท คอล เฑ็มเซลฝส พเล อีอารืเอส ฮ็อท มามะ ,)
pimp daddies and the people rollin’ up in caddies hey rockers,
(พิมพ แด๊ดดี แซน เดอะ พี๊เพิ่ล โรลลิน อัพ อิน แคดดิ เฮ รอคเคอะ ,)
hip hoppers and everybody all around the world now move in,
(ฮิพ ฮอพเพอะ แซน เอวี่บอดี้ ออล อะเรานด เดอะ เวิลด เนา มูฝ อิน ,)
now move out hands up or hands down back up,
(เนา มูฝ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now breathe in,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา บรีฑ อิน ,)
now breathe out hands up or hands down back up,
(เนา บรีฑ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now keep rollin’,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา คีพ โรลลิน ,)
rollin’, rollin’, rollin’ [yeah]
(โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ เย่ ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [what]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ ฮว็อท ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [come on]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ คัมมอน ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ now move in,
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน เนา มูฝ อิน ,)
now move out hands up or hands down back up,
(เนา มูฝ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now breathe in,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา บรีฑ อิน ,)
now breathe out hands up or hands down back up,
(เนา บรีฑ เอาท แฮ็นด อัพ ออ แฮ็นด เดาน แบ็ค อัพ ,)
back up tell me what ya gonna do now keep rollin’,
(แบ็ค อัพ เท็ล มี ฮว็อท ยา กอนนะ ดู เนา คีพ โรลลิน ,)
rollin’, rollin’, rollin’ [come on]
(โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ คัมมอน ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [what]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ ฮว็อท ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ [yeah]
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน [ เย่ ])
keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin
(คีพ โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน , โรลลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rollin’ (Air Raid Vehicle) คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น