เนื้อเพลง Don’t Want No Problems คำอ่านไทย Field Mob

Mmhm, mmhm, mmhm
(Mmhm , mmhm , mmhm)
Mmhm, mmhm, mmhm
(Mmhm , mmhm , mmhm)
Yeah, all in my face feelin’ me
(เย่ , ออล อิน มาย เฟซ ฟีลิน มี)
Mmhm, mmhm, mmhm
(Mmhm , mmhm , mmhm)
All in my face feelin’ me
(ออล อิน มาย เฟซ ฟีลิน มี)
Mmhm, mmhm, mmhm [Uh…uh]
(Mmhm , mmhm , mmhm [ อา อา ])

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
We was up in the club
(วี วอส อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
Fillin’ these with all the intention we sip of Hennessy
(ฟิลลิน ฑิส วิธ ออล ดิ อินเทนฌัน วี ซิพ อ็อฝ เฮนเนสซี)
My friend and me, I caught my n*ggas killin’ me
(มาย เฟรน แอนด์ มี , ไอ คอท มาย เอ็น *ggas คิลลิน มี)
Testin’ weed until the enemy got the Tennessee
(Testin วี อันทิล ดิ เอ๊นนิมี่ ก็อท เดอะ เทนเนซซี)
To hinder me, all in my face feelin’ me
(ทู ไฮนเดอะ มี , ออล อิน มาย เฟซ ฟีลิน มี)
Bud we pretend to weed, hennessey to silly
(บัด วี พรีเท็นด์ ทู วี , เฮนเนสซี ทู ซิ๊ลลี่)
Gang bangers throwin’ them signs up and up and down
(แก๊ง แบงเงอ โตวอิน เด็ม ซายน อั๊พ แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)
Bumpin’ enemies sayin’ things that offendin’ me
(บั้มปิน อียีมีสฺ เซย์อิน ทริง แดท offendin มี)
Still here and we ballin’ half drunk, passin’ out song after song
(สทิลล เฮียร แอนด์ วี บอลลิน ฮาล์ฟ ดรั๊งค , passin เอ๊าท ซ็อง แอ๊ฟเท่อร ซ็อง)
Inhalin’ gun after gun, passin’ out blunt after blunt, havin’ fun
(Inhalin กัน แอ๊ฟเท่อร กัน , passin เอ๊าท บลันท แอ๊ฟเท่อร บลันท , เฮฝวิน ฟัน)
Them n*ggas took a jab at me
(เด็ม เอ็น *ggas ทุค กา แจ็บ แอ็ท มี)
Then one push from the back of me
(เด็น วัน พุช ฟรอม เดอะ แบ็ค อ็อฝ มี)
Tryin’ to tackle me and wrestle me
(ทายอิน ทู แท๊คเคิ่ล มี แอนด์ เร๊ซเซิ่ล มี)
Couldn’t get me down, so they hit me in the back and beat [yeah]
(คูดซึ่น เก็ท มี เดาน , โซ เด ฮิท มี อิน เดอะ แบ็ค แอนด์ บีท [ เย่ ])
They had me badly beaten
(เด แฮ็ด มี แบดลิ บีทน)
I gotta gash in me, but it was just a scratch to me
(ไอ กอททะ แก็ฌ อิน มี , บั๊ท ดิธ วอส จั๊สท ดา สแครทช ทู มี)
At first did get some vasiline
(แอ็ท เฟิร์สท ดิด เก็ท ซัม vasiline)
A half a week, it cleared up fast and clean
(อะ ฮาล์ฟ อะ วี๊ค , อิท เคลียร์ อั๊พ ฟาสท แอนด์ คลีน)
To a scratch you were bad to see, so I ain’t mad to see
(ทู อะ สแครทช ยู เวอ แบ้ด ทู ซี , โซ ไอ เอน แม้ด ทู ซี)
I want to squash and flaten and beat
(ไอ ว้อนท ทู ซคว็อฌ แอนด์ flaten แอนด์ บีท)
Like White Castle’s and crystal square beef patties beat
(ไล๊ค ไว๊ท แค๊สเซิ่ล แซน ครีซแท็ล สแควร์ บี๊ฟ patties บีท)
‘Cause I’m so sick of you harassin’ me, and playin’ with me
(ค๊อส แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู harassin มี , แอนด์ เพลย์ยิน วิธ มี)
So can we canapy?
(โซ แคน วี canapy)
Before we cause a tragedy, and someone pain and agony
(บีฟอร์ วี ค๊อส อะ ทร๊าจิดี้ , แอนด์ ซัมวัน เพน แอนด์ แอกโอะนิ)
But if you feel you can handle me, and still wanna take the man in me
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ฟีล ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล มี , แอนด์ สทิลล วอนนา เท้ค เดอะ แมน อิน มี)
This time I’ll have to shut you down
(ดิส ไทม์ แอล แฮ็ฝ ทู ชั๊ท ยู เดาน)
Like Sunshine Anderson, because…
(ไล๊ค ซันชาย แอนเดอซัน , บิคอส)

[Hook – repeat 4X]
([ ฮุ๊ค รีพี๊ท 4X ])
I don’t want no problems
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โน โพร๊เบล่ม)
And you don’t want no problems so…
(แอนด์ ยู ด้อนท์ ว้อนท โน โพร๊เบล่ม โซ)
Better leave me alone, and gone on
(เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ มี อะโลน , แอนด์ กอน ออน)
N*gga better leave me alone and gone on
(เอ็น *gga เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ มี อะโลน แอนด์ กอน ออน)

Ow, ow, ouch, it hurts…so bad
(เอ้า , เอ้า , ouch , อิท เฮิร์ท โซ แบ้ด)
It hurts…so bad
(อิท เฮิร์ท โซ แบ้ด)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
I’m from the home of racist rednecks and confederate flags
(แอม ฟรอม เดอะ โฮม อ็อฝ เรซิสทฺ เรดเนก แซน ค็อนเฟดเออะริท แฟล๊ก)
You could strand them hussies, politicians and drags
(ยู เคิด สแทรนด เด็ม hussies , พอลิทีฌแอ็น แซน ดแร็ก)
Cotton pickin’, slave tradin’ and n*gga lynchin’
(ค๊อทท่อน พิกคิน , สเล๊ฝ tradin แอนด์ เอ็น *gga lynchin)
Lead to more oppression, me Cricket caught trigger pinchin’ [well]
(ลี๊ด ทู โม โอบเพสสชั่น , มี ครีคเค็ท คอท ทริ๊กเก้อร์ pinchin [ เวลล ])
Ridin’ along, mindin’ my own buisness, God as my witness
(ริดอิน อะลอง , mindin มาย โอว์น บิซสิเนต , ก๊อด แอส มาย วิทเหนส)
It was five in the morn’, passin’ along, hop in the cornerrrr
(อิท วอส ไฟฝ อิน เดอะ มอน , passin อะลอง , ฮ็อพ อิน เดอะ cornerrrr)
No, po-lice, hold up, turn the radio down [put your seatbealt on]
(โน , โพ ไลซ , โฮลด์ อั๊พ , เทิร์น เดอะ เร๊ดิโอ เดาน [ พุท ยุร seatbealt ออน ])
Put your seatbealt on
(พุท ยุร seatbealt ออน)
Sh*t, God damn
(ฌะ *ที , ก๊อด แดมนํ)
Give me the f*ckin’ weed
(กี๊ฝ มี เดอะ เอฟ *ckin วี)
He’s gone
(อีส กอน)
What!?
(ว๊อท !)
He kept goin’
(ฮี เค็พท โกอิน)
It’s like I got enemy’s, ’cause of my race they hate me
(อิทซ ไล๊ค ไก ก็อท เอ๊นนิมี่ , ค๊อส อ็อฝ มาย เร้ซ เด เฮท มี)
F*ck pullin’ over, CHASE ME
(เอฟ *ck พลูลิน โอ๊เฝ่อร , เชส มี)
Guess it’s safe to say it makes me crazy
(เกสส อิทซ เซฟ ทู เซย์ อิท เม้ค มี คเรสิ)
Can’t give up, ’cause this hate it makes me
(แค็นท กี๊ฝ อั๊พ , ค๊อส ดิส เฮท อิท เม้ค มี)
Wanna grab an AK spray strays on 8th street
(วอนนา แกร๊บ แอน AK สเพรย์ ซทเร ออน 8th สทรีท)
8 ways and blaze the day bleed
(8 เวย์ แซน เบลซ เดอะ เดย์ บลีด)
E-E-8-D-D-E-8-B
(อี อี 8 ดี ดี อี 8 บี)
Tryin’ to say we pull more keys than a leash of ladies
(ทายอิน ทู เซย์ วี พูลล โม คีย์ แฑ็น อะ ลีฌ อ็อฝ เลดิส)
Well ok, hate me, say we crazy
(เวลล โอเค , เฮท มี , เซย์ วี คเรสิ)
But lately, baby
(บั๊ท เลทลิ , เบ๊บี้)
Even criticizin’ the way we say things
(อี๊เฝ่น criticizin เดอะ เวย์ วี เซย์ ทริง)
I pray everyday, but the way he hating
(ไอ เพรย์ เอวี่เดย์ , บั๊ท เดอะ เวย์ ฮี เฮดติง)
I wish Jeff Dahmer was here, why?
(ไอ วิ๊ช เจฟ Dahmer วอส เฮียร , วาย)
So he could eat President Bush’s baked beans
(โซ ฮี เคิด อี๊ท เพร๊สซิเด้นท บุช บากคฺ บีน)
That’s why I’ve been a crook since 18
(แด้ท วาย แอฝ บีน อะ ครุค ซิ๊นซ 18)
Leave me alone, listen to what the hook is saying
(ลี๊ฝ มี อะโลน , ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท เดอะ ฮุ๊ค อีส เซอิง)

[Hook – repeat 4X]
([ ฮุ๊ค รีพี๊ท 4X ])
I don’t want no problems
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โน โพร๊เบล่ม)
And you don’t want no problems so…
(แอนด์ ยู ด้อนท์ ว้อนท โน โพร๊เบล่ม โซ)
Better leave me alone, and gone on
(เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ มี อะโลน , แอนด์ กอน ออน)
N*gga better leave me alone and gone on
(เอ็น *gga เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ มี อะโลน แอนด์ กอน ออน)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
What’s up son, it’s Allecious
(ว๊อท อั๊พ ซัน , อิทซ Allecious)
It’s your boy, smoke
(อิทซ ยุร บอย , สโม๊ค)
AKA chevy pentagram to cut your ‘cain, again [leave me alone]
(AKA เชฝวี่ pentagram ทู คัท ยุร cain , อะเกน [ ลี๊ฝ มี อะโลน ])
And uh, I got a problem with you b*tches [leave me alone]
(แอนด์ อา , ไอ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม วิธ ยู บี *tches [ ลี๊ฝ มี อะโลน ])
I’m sick and tired of bein’ sick and tired! [leave me alone]
(แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ บีนโพล ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ ! [ ลี๊ฝ มี อะโลน ])
I can’t even leave the muthaf*ckin’ club
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ลี๊ฝ เดอะ muthaf*ckin คลับ)
with a clean pair of muthaf*ckin’ sneakers
(วิธ อะ คลีน แพ อ็อฝ muthaf*ckin สนิกเกิด)
‘Cause the muthaf*cka wanna step of my feets [leave me alone]
(ค๊อส เดอะ muthaf*cka วอนนา สเท็พ อ็อฝ มาย ฟีท [ ลี๊ฝ มี อะโลน ])
I gotta check my muthaf*ckin’ Polo for burnt spots and liquor stains
(ไอ กอททะ เช็ค มาย muthaf*ckin โพโล ฟอร์ เบินท สพอท แซน ลิ๊เคว่อร สเทน)
Cause a muthaf*cker want oppression
(ค๊อส อะ muthaf*cker ว้อนท โอบเพสสชั่น)
But wanna get me on purpose
(บั๊ท วอนนา เก็ท มี ออน เพ๊อร์โพส)
I’m sick of this sh*t [leave me alone]
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ดิส ฌะ *ที [ ลี๊ฝ มี อะโลน ])
Don’t be mad at me ’cause my earrings so big
(ด้อนท์ บี แม้ด แอ็ท มี ค๊อส มาย เอียริง โซ บิ๊ก)
and brighter than your beetch, n*gga
(แอนด์ ไบท์เดอ แฑ็น ยุร beetch , เอ็น *gga)
And you beetch, don’t be mad at me
(แอนด์ ยู beetch , ด้อนท์ บี แม้ด แอ็ท มี)
cause my tires bigger than your n*ggas tires on his Chevy
(ค๊อส มาย ไทร์ บี๊กเกอร์ แฑ็น ยุร เอ็น *ggas ไทร์ ออน ฮิส เชฝวี่)
Sheeit
(Sheeit)
Like Lil’ Darryl say ” LEAVE ME ALONE! ”
(ไล๊ค ลิล Darryl เซย์ ” ลี๊ฝ มี อะโลน ! “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Want No Problems คำอ่านไทย Field Mob

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น