เนื้อเพลง The Case of the Misplaced Mic คำอ่านไทย 2Pac

2pac [DJ Bizzy]
(2pac [ ดีเจ Bizzy ])

They finally did it [whats that?]
(เด ไฟแน็ลลิ ดิด ดิท [ ว๊อท แดท ])
They stole the mic i grip
(เด ซโทล เดอะ ไมคะ ไอ กริพ)
Now that its Gone [whats wrong?]
(นาว แดท อิทซ กอน [ ว๊อท รอง ])
I’m feelin’ tired and sick
(แอม ฟีลิน ไทร์ แอนด์ ซิ๊ค)
[How did they do it?] I don’t know I wasnt sleepin that long
([ ฮาว ดิด เด ดู อิท ] ไอ ด้อนท์ โนว์ ไอ วอสซึ้น สลีฟปิน แดท ลอง)
When i woke up [what happened brotha?]
(เว็น นาย โวค อั๊พ [ ว๊อท แฮ๊พเพ่น บอตดา ])
My Microphone was gone
(มาย ไมคโระโฟน วอส กอน)
First I paniced [how?]
(เฟิร์สท ไอ แพ๊หนิค [ ฮาว ])
I put the cops on the case
(ไอ พุท เดอะ ค็อพ ออน เดอะ เค๊ส)
But they was stumped [damn]
(บั๊ท เด วอส ซทัมพ [ แดมนํ ])
Without a clue or a trace
(วิธเอ๊าท ดา คลู ออ รา เทร๊ซ)
So as sure a smoking cigarettes is bad for your health
(โซ แอส ชัวร์ อะ สโมคกิ้ง ซิกะเรท ซิส แบ้ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ)
If i want my microphone back I’ll find it myself
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท มาย ไมคโระโฟน แบ็ค แอล ไฟนด์ ดิท ไมเซลฟ)
So I picked up the phone [For what?]
(โซ ไอ พิค อั๊พ เดอะ โฟน [ ฟอร์ ว๊อท ])
I called Dizzy [Whats up?]
(ไอ คอลลํ ดีสสิ [ ว๊อท อั๊พ ])
My Mics gone [Wurd?]
(มาย ไมคะ กอน [ Wurd ])
Lets get Busy
(เล็ท เก็ท บี๊ซี่)
Before I told Dizzy what I wanted to Do
(บีฟอร์ ไอ โทลด ดีสสิ ว๊อท ไอ ว้อนท ทู ดู)
He was over at my house with the TMS crew
(ฮี วอส โอ๊เฝ่อร แรท มาย เฮ้าส วิธ เดอะ TMS ครู)
He said [Word is out on every mouth on the street
(ฮี เซ็ด [ เวิร์ด อีส เอ๊าท ออน เอ๊เฝอร์รี่ เม๊าธ ออน เดอะ สทรีท)
Now that its gone its not long ’til your beat]
(นาว แดท อิทซ กอน อิทซ น็อท ลอง ทิล ยุร บีท ])
And then it hit me [DAMNNN]
(แอนด์ เด็น หนิด ฮิท มี [ DAMNNN ])
I got a battle at 6
(ไอ ก็อท ดา แบ๊ทเทิ้ล แอ็ท 6)
With out my microphone
(วิธ เอ๊าท มาย ไมคโระโฟน)
I’m guaranteed to get whipped
(แอม แกแรนที ทู เก็ท วิพชฺ)
Ya might think its unbelievable
(ยา ไมท ทริ๊งค อิทซ อันบีลิฝวาเบิล)
But word to the strength
(บั๊ท เวิร์ด ทู เดอะ ซทเร็งธ)
When it comes to rockin rhymes
(เว็น หนิด คัม ทู รอคกิน ไรม)
Im a musical nimth
(แอม มา มยูสิแค็ล nimth)
They Gave me other mics
(เด เกฝ มี อ๊อเธ่อร์ ไมคะ)
But yo it wasn’t no use
(บั๊ท โย อิท วอสซึ้น โน ยู๊ส)
I tried to rock it [one-two one-two]
(ไอ ทไร ทู ร๊อค อิท [ วัน ทู วัน ทู ])
But I couldn’t get loose
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น เก็ท ลู้ส)
I said forget it
(ไอ เซ็ด ฟอร์เก๊ท ดิธ)
Ya microphone or not
(ยา ไมคโระโฟน ออ น็อท)
And I got to do this
(แอนด์ ดาย ก็อท ทู ดู ดิส)
Give it all that I got [Yo what if ya loose?]
(กี๊ฝ อิท ดอร์ แดท ไอ ก็อท [ โย ว๊อท อิ๊ฟ ยา ลู้ส ])
It’d be the first time I lost
(อิทด บี เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ล็อซท)
But if I beat ’em it’d finally prove that I’m the boss
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย บีท เอ็ม อิทด ไฟแน็ลลิ พรู๊ฝ แดท แอม เดอะ บอส)
I grabbed my leather jacket
(ไอ แกรบเบด มาย เล๊เธ่อร์ แจ๊คเก๊ต)
Walked through the streets
(ว๊อล์ค ทรู เดอะ สทรีท)
Was hopin and payin
(วอส โฮพปิน แอนด์ เพย์อิน)
Strictly dope won’t get beat
(ซทรีคลิ โดพ ว็อนท เก็ท บีท)
I begin to get hyped
(ไอ บีกิน ทู เก็ท เอ๊บ)
I was ready to fight
(ไอ วอส เร๊ดี้ ทู ไฟ้ท)
Yo I was confident that I win
(โย ไอ วอส คอนฟิเด็นท แดท ไอ วิน)
To hell with the mic!
(ทู เฮ็ลล วิธ เดอะ ไมคะ !)
I hop on to the stage
(ไอ ฮ็อพ ออน ทู เดอะ สเท๊จ)
Dizzy started the beat
(ดีสสิ สท๊าร์ท เดอะ บีท)
The s*cka shivered
(เดอะ เอส *cka ชีฝเฝ่อร์)
Because he tasted defeat
(บิคอส ฮี เท๊ซท ดีฟี๊ท)
Then I signaled to Dizzy
(เด็น นาย ซีกแน็ล ทู ดีสสิ)
Bust a rhyme wit my head
(บัซท ดา ไรม วิท มาย เฮด)
Perpetrator fell back [HA!]
(เพอพิทเรเทอะ เฟ็ล แบ็ค [ ฮา ! ])
And then he was dead
(แอนด์ เด็น ฮี วอส เด้ด)
I was happy as hell
(ไอ วอส แฮ๊พพี่ แอส เฮ็ลล)
‘Cause I was lucky that night
(ค๊อส ไอ วอส ลัคคิ แดท ไน๊ท)
Put my hand in my pocket
(พุท มาย แฮนด์ อิน มาย พ๊อคเค่ท)
And there was my mic
(แอนด์ แดร์ วอส มาย ไมคะ)
haha
(ฮาฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Case of the Misplaced Mic คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น