เนื้อเพลง Goldfish Bowl คำอ่านไทย Van Morrison

Van Morrison
(แฝน มอร์ริซัน)
Exile Publishing Ltd / Universal Music Publishing Ltd
(เอ๊กไซล์ พับบิชชิง ลีมอิทิด / ยูนิเฝอแซ็ล มิ๊วสิค พับบิชชิง ลีมอิทิด)

What will it take for them to leave me alone
(ว๊อท วิล อิท เท้ค ฟอร์ เด็ม ทู ลี๊ฝ มี อะโลน)
Don’t they know I’m just a guy who sings songs
(ด้อนท์ เด โนว์ แอม จั๊สท ดา กาย ฮู ซิง ซ็อง)
I’m not promoting no hit record
(แอม น็อท promotings โน ฮิท เร๊คขอร์ด)
And I don’t have no TV show
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ โน ทีวี โชว์)
And I don’t have no reason to live in a goldfish bowl
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ โน รี๊ซั่น ทู ไล้ฝ อิน อะ โกลฟิช โบลว์)

I’m just doing my gigs
(แอม จั๊สท ดูอิง มาย กิก)
And I’m on and off the road
(แอนด์ แอม ออน แอนด์ ออฟฟ เดอะ โร้ด)
Everything I say is not meant to be set in stone
(เอ๊วี่ติง ไอ เซย์ อีส น็อท เม็นท ทู บี เซ็ท อิน สโทน)
Just because they call me a celebrity
(จั๊สท บิคอส เด คอลลํ มี อะ ซิเลบริทิ)
That does not make it true
(แดท โด น็อท เม้ค อิท ทรู)
‘Cos I don’t believe in the myth people
(คอซ ซาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน เดอะ มิธ พี๊เพิ่ล)
So why should you?
(โซ วาย เชิด ยู)

Jazz Blues & Funk
(แจ็ส บลู & ฟังค)
That’s not Rock & Roll
(แด้ท น็อท ร๊อค & โรลล)
Folk with a beat
(โฟล้ค วิธ อะ บีท)
And a little bit of Soul
(แอนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โซล)
I don’t have no hit record
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ โน ฮิท เร๊คขอร์ด)
I don’t have no TV show
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ โน ทีวี โชว์)
Tell me why should I have to live in this goldfish bowl?
(เทลล มี วาย เชิด ดาย แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ อิน ดิส โกลฟิช โบลว์)

Well there’s parasites and psychic vampires
(เวลล แดร์ พ๊าราไซท แซน ไซคิค แฝ๊มไพร์)
Feeding on the public at large
(ฟรีดดิง ออน เดอะ พับลิค แอ็ท ลาร์จ)
Projecting their shadow onto everyone else
(Projectings แดร์ แฌดโอ ออนทู เอ๊วี่วัน เอ๊ลส)
Well the newspaper barons
(เวลล เดอะ นิว แบรัน)
Are the scum of the lowest degree
(อาร์ เดอะ ซคัม อ็อฝ เดอะ โลเอซท ดีกรี)
And they prey on everybody
(แอนด์ เด เพรย์ ออน เอวี่บอดี้)
They prey on you and me
(เด เพรย์ ออน ยู แอนด์ มี)

I’m singing Jazz Blues & Funk
(แอม ซิงกิง แจ็ส บลู & ฟังค)
Baby that’s not Rock & Roll
(เบ๊บี้ แด้ท น็อท ร๊อค & โรลล)
Folk with a beat
(โฟล้ค วิธ อะ บีท)
And a little bit of Soul
(แอนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โซล)
I don’t have no hit record
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ โน ฮิท เร๊คขอร์ด)
I don’t have no TV show
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ โน ทีวี โชว์)
So why should I want to live in this goldfish bowl?
(โซ วาย เชิด ดาย ว้อนท ทู ไล้ฝ อิน ดิส โกลฟิช โบลว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Goldfish Bowl คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น