เนื้อเพลง Dancing Queen คำอ่านไทย Abba

You can dance, you can jive, having the time of your life
(ยู แค็น ดานซ , ยู แค็น ไจฝ , แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
(ซี แดท เกิล , ว็อช แดท ซีน , ดีกกิง เดอะ แด็นซิง ควีน)

Friday night and the lights are low
(ฟไรดิ ไนท แอ็นด เดอะ ไลท แซร์ โล)
Looking out for the place to go
(ลุคอิง เอาท ฟอ เดอะ พเลซ ทู โก)
Where they play the right music, getting in the swing
(ฮแว เฑ พเล เดอะ ไรท มยูสิค , เกดดดิ้ง อิน เดอะ ซวิง)
You come in to look for a king
(ยู คัม อิน ทู ลุค ฟอ รา คิง)
Anybody could be that guy
(เอนอิบอดิ คูด บี แดท ไก)
Night is young and the music’s high
(ไนท อีส ยัง แอ็นด เดอะ มยูสิค ไฮ)
With a bit of rock music, everything is fine
(วิฑ อะ บิท อ็อฝ ร็อค มยูสิค , เอ๊วี่ติง อีส ไฟน)
You’re in the mood for a dance
(ยัวร์ อิน เดอะ มูด ฟอ รา ดานซ)
And when you get the chance…
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท เดอะ ชานซ)

You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
(ยู อาร์ เดอะ แด็นซิง ควีน , ยัง แอ็นด สวี้ท , โอ๊นลี่ เซฝเอ็นทีน)
[adsense]
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
(แด็นซิง ควีน , ฟีล เดอะ บีท ฟร็อม เดอะ แทมบุริน)
You can dance, you can jive, having the time of your life
(ยู แค็น ดานซ , ยู แค็น ไจฝ , แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
(ซี แดท เกิล , ว็อช แดท ซีน , ดีกกิง เดอะ แด็นซิง ควีน)

You’re a teaser, you turn ’em on
(ยัวร์ อะ ทีสเออะ , ยู เทิน เอ็ม ออน)
Leave them burning and then you’re gone
(ลีฝ เฑ็ม เบรินนิง แอ็นด เฑ็น ยัวร์ กอน)
Looking out for another, anyone will do
(ลุคอิง เอาท ฟอ แอะนัธเออะ , เอนอิวัน วิล ดู)
You’re in the mood for a dance
(ยัวร์ อิน เดอะ มูด ฟอ รา ดานซ)
And when you get the chance…
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท เดอะ ชานซ)

You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
(ยู อาร์ เดอะ แด็นซิง ควีน , ยัง แอ็นด สวี้ท , โอ๊นลี่ เซฝเอ็นทีน)
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
(แด็นซิง ควีน , ฟีล เดอะ บีท ฟร็อม เดอะ แทมบุริน)
You can dance, you can jive, having the time of your life
(ยู แค็น ดานซ , ยู แค็น ไจฝ , แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
(ซี แดท เกิล , ว็อช แดท ซีน , ดีกกิง เดอะ แด็นซิง ควีน)

[fade]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing Queen คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น