เนื้อเพลง Here To Stay คำอ่านไทย New Order

from ” 24 Hour Party People ” soundtrack
(ฟรอม ” 24 เอาเอ้อร์ พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล ” ซาวแทร็ค)

Who is this man
(ฮู อีส ดิส แมน)
That follows me
(แดท ฟ๊อลโล่ว มี)
This blue eyed boy
(ดิส บลู อาย บอย)
Who wants to be
(ฮู ว้อนท ทู บี)

This worthy cause
(ดิส เวอฑิ ค๊อส)
Of human kind
(อ็อฝ ฮิ๊วแมน ไคนด์)
This pawn set up by time
(ดิส พอน เซ็ท อั๊พ บาย ไทม์)

Like a bright light on the horizon
(ไล๊ค เก ไบร๊ท ไล๊ท ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
Shining so bright, he’ll get you flying
(ชายนิง โซ ไบร๊ท , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll drive you away, he’ll drive you insane
(เฮ็ลล ไดร๊ฝ ยู อะเวย์ , เฮ็ลล ไดร๊ฝ ยู อินเซน)
But then he’ll remove all of your pain
(บั๊ท เด็น เฮ็ลล รีมู๊ฝ ออล อ็อฝ ยุร เพน)

Like a bright light on the horizon
(ไล๊ค เก ไบร๊ท ไล๊ท ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
Shining so bright, he’ll get you flying
(ชายนิง โซ ไบร๊ท , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll get you flying, he’ll get you flying
(เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll get you flying, flying, flying
(เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง , ฟไลอิง , ฟไลอิง)

This open book
(ดิส โอ๊เพ่น บุ๊ค)
Yet to be read
(เย๊ท ทู บี รี๊ด)
This second look
(ดิส เซ๊คคั่น ลุ๊ค)
This leap ahead
(ดิส ลี๊พ อะเฮด)

The hope I held inside
(เดอะ โฮพ ไอ เฮ็ลด อิ๊นไซด์)
With you, was kept alive
(วิธ ยู , วอส เค็พท อะไล๊ฝ)

Like a bright light on the horizon
(ไล๊ค เก ไบร๊ท ไล๊ท ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
Shining so bright, he’ll get you flying
(ชายนิง โซ ไบร๊ท , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll drive you away, he’ll drive you insane
(เฮ็ลล ไดร๊ฝ ยู อะเวย์ , เฮ็ลล ไดร๊ฝ ยู อินเซน)
But then he’ll remove all of your pain
(บั๊ท เด็น เฮ็ลล รีมู๊ฝ ออล อ็อฝ ยุร เพน)

Like a bright light on the horizon
(ไล๊ค เก ไบร๊ท ไล๊ท ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
Shining so bright, He’ll get you flying
(ชายนิง โซ ไบร๊ท , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll get you flying, He’ll get you flying
(เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll get you flying, flying, flying
(เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง , ฟไลอิง , ฟไลอิง)

We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)
We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)
We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)
We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)
We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)
We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)
We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)
We’re here to stay
(เวีย เฮียร ทู สเทย์)

Like a bright light on the horizon
(ไล๊ค เก ไบร๊ท ไล๊ท ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
Shining so bright, he’ll get you flying
(ชายนิง โซ ไบร๊ท , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll get you flying, he’ll get you flying
(เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง , เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง)
He’ll get you flying, flying, flying
(เฮ็ลล เก็ท ยู ฟไลอิง , ฟไลอิง , ฟไลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here To Stay คำอ่านไทย New Order

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น