เนื้อเพลง Photograph คำอ่านไทย Nickelback

Look at this photograph
(ลุค แกท ที โฟโทะกราฟ)
Every time I do it makes me laugh
(เอฝริ ไทม ไอ ดู อิท เมค มี ลาฟ)
How did our eyes get so red?
(เฮา ดิด เอ๊า ไอ เก็ท โซ เร็ด)
And what the hell is on Joey’s head?
(แอ็นด ฮว็อท เดอะ เฮ็ล อีส ออน โจอี้ส เฮ็ด)

And this is where I grew up
(แอ็นด ที ซิส ฮแว ไอ กรู อัพ)
I think the present owner fixed it up
(ไอ ธิงค เดอะ เพร๊สเซ่นท โอนเออะ ฟิคซ ดิท อัพ)
I never knew we’d ever went without
(ไอ เนฝเออะ นยู เว็ด เอฝเออะ เว็นท วิเฑาท)
The second floor is hard for sneaking out
(เดอะ เซคอันด ฟโล อีส ฮาด ฟอ ซนีคอิง เอาท)

And this is where I went to school
(แอ็นด ที ซิส ฮแว ไอ เว็นท ทู ซคูล)
Most of the time had better things to do
(โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม แฮ็ด เบทเทอะ ธิง ทู ดู)
Criminal record says I broke in twice
(ครีมอิแน็ล เรคออด เซ ซาย บโรค อิน ทไวซ)
I must have done it half a dozen times
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ดัน อิท ฮาล์ฟ อะ ดออเซน ไทม)

I wonder if it’s too late
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิทซ ทู เลท)
Should I go back and try to graduate?
(ฌูด ดาย โก แบ็ค แอ็นด ทไร ทู กแรจอิวเอ็ท)
Life’s better now than it was back then
(ไลฟ เบทเทอะ เนา แฑ็น หนิด วอส แบ็ค เฑ็น)
If I was them I wouldn’t let me in
(อิฟ ฟาย วอส เฑ็ม ไอ วูดดึ่น เล็ท มี อิน)

Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Oh, god, I
(โอ , ก็อด , ไอ)

Every memory of looking out the back door
(เอฝริ เมมโอะริ อ็อฝ ลุคอิง เอาท เดอะ แบ็ค โด)
I had the photo album spread out on my bedroom floor
(ไอ แฮ็ด เดอะ โฟโท แอลบัม ซพเร็ด เอาท ออน ไม เบดรูม ฟโล)
It’s hard to say it, time to say it
(อิทซ ฮาด ทู เซ อิท , ไทม ทู เซ อิท)
Goodbye, goodbye.
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)
Every memory of walking out the front door
(เอฝริ เมมโอะริ อ็อฝ วอคกิง เอาท เดอะ ฟรันท โด)
I found the photo of the friend that I was looking for
(ไอ เฟานด เดอะ โฟโท อ็อฝ เดอะ ฟเร็นด แดท ไอ วอส ลุคอิง ฟอ)
It’s hard to say it, time to say it
(อิทซ ฮาด ทู เซ อิท , ไทม ทู เซ อิท)
Goodbye, goodbye.
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)

Remember the old arcade
(ริเมมเบอะ ดิ โอลด อาเคด)
Blew every dollar that we ever made
(บลู เอฝริ ดอลเลอะ แดท วี เอฝเออะ เมด)
The cops hated us hangin’ out
(เดอะ ค็อพ แฮ็ท อัซ แฮนจิ้นเอาท)
They say somebody went and burned it down
(เฑ เซ ซัมบอดี้ เว็นท แอ็นด เบิน ดิท เดาน)

We used to listen to the radio
(วี ยูซ ทู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
And sing along with every song we know
(แอ็นด ซิง อะลอง วิฑ เอฝริ ซ็อง วี โน)
We said someday we’d find out how it feels
(วี เซ็ด ซัมเดย์ เว็ด ไฟนด เอาท เฮา อิท ฟีล)
To sing to more than just the steering wheel
(ทู ซิง ทู โม แฑ็น จัซท เดอะ สเตียริง ฮวีล)

[adsense]

Kim’s the first girl I kissed
(คิม เดอะ เฟิซท เกิล ไอ คิซ)
I was so nervous that I nearly missed
(ไอ วอส โซ เนอฝัซ แดท ไอ เนียลิ มิซ)
She’s had a couple of kids since then
(ชี แฮ็ด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ คิด ซินซ เฑ็น)
I haven’t seen her since god knows when
(ไอ แฮฟเวน ซีน เฮอ ซินซ ก็อด โน ฮเว็น)

Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Oh, god, I
(โอ , ก็อด , ไอ)

Every memory of looking out the back door
(เอฝริ เมมโอะริ อ็อฝ ลุคอิง เอาท เดอะ แบ็ค โด)
I had the photo album spread out on my bedroom floor
(ไอ แฮ็ด เดอะ โฟโท แอลบัม ซพเร็ด เอาท ออน ไม เบดรูม ฟโล)
It’s hard to say it, time to say it
(อิทซ ฮาด ทู เซ อิท , ไทม ทู เซ อิท)
Goodbye, goodbye.
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)
Every memory of walking out the front door
(เอฝริ เมมโอะริ อ็อฝ วอคกิง เอาท เดอะ ฟรันท โด)
I found the photo of the friend that I was looking for
(ไอ เฟานด เดอะ โฟโท อ็อฝ เดอะ ฟเร็นด แดท ไอ วอส ลุคอิง ฟอ)
It’s hard to say it, time to say it
(อิทซ ฮาด ทู เซ อิท , ไทม ทู เซ อิท)
Goodbye, goodbye.
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)

I miss that town
(ไอ มิซ แดท ทาวน์)
I miss the faces
(ไอ มิซ เดอะ เฟซ)
You can’t erase
(ยู แค็นท อิเรซ)
You can’t replace it
(ยู แค็นท ริพเลซ อิท)
I miss it now
(ไอ มิซ ซิท เนา)
I can’t believe it
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
So hard to stay
(โซ ฮาด ทู ซเท)
Too hard to leave it
(ทู ฮาด ทู ลีฝ อิท)

If I could I relive those days
(อิฟ ฟาย คูด ดาย รีลีฝ โฑส เด)
I know the one thing that would never change
(ไอ โน ดิ วัน ธิง แดท วูด เนฝเออะ เชนจ)

Every memory of looking out the back door
(เอฝริ เมมโอะริ อ็อฝ ลุคอิง เอาท เดอะ แบ็ค โด)
I had the photo album spread out on my bedroom floor
(ไอ แฮ็ด เดอะ โฟโท แอลบัม ซพเร็ด เอาท ออน ไม เบดรูม ฟโล)
It’s hard to say it, time to say it
(อิทซ ฮาด ทู เซ อิท , ไทม ทู เซ อิท)
Goodbye, goodbye.
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)
Every memory of walking out the front door
(เอฝริ เมมโอะริ อ็อฝ วอคกิง เอาท เดอะ ฟรันท โด)
I found the photo of the friend that I was looking for
(ไอ เฟานด เดอะ โฟโท อ็อฝ เดอะ ฟเร็นด แดท ไอ วอส ลุคอิง ฟอ)
It’s hard to say it, time to say it
(อิทซ ฮาด ทู เซ อิท , ไทม ทู เซ อิท)
Goodbye, goodbye.
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)

Look at this photograph
(ลุค แกท ที โฟโทะกราฟ)
Every time I do it makes me laugh
(เอฝริ ไทม ไอ ดู อิท เมค มี ลาฟ)
Every time I do it makes me…
(เอฝริ ไทม ไอ ดู อิท เมค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Photograph คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น