เนื้อเพลง Smash คำอ่านไทย The Offspring

Head Over Heals I’ve Fit In Before
(เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล แอฝ ฟิท อิน บีฟอร์)
Now I Don’t Want To Do It No More
(นาว ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ดู อิท โน โม)
I’ve Held It All In With Blood On My Face
(แอฝ เฮ็ลด ดิท ออล อิน วิธ บลัด ออน มาย เฟซ)
Built It Up Man So Bad You Can Taste
(บิลท ดิธ อั๊พ แมน โซ แบ้ด ยู แคน เท๊ซท)
I Don’t Slag No One
(ไอ ด้อนท์ ซแล็ก โน วัน)
I Don’t Even Judge
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น จั๊ดจ)
Don’t Give A Sh*t Cause I’m Not Gonna Budge
(ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที ค๊อส แอม น็อท กอนนะ บัจ)
I Just Want To Be Who I Want To Be
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ฮู ไอ ว้อนท ทู บี)
Guess That’s Hard For Others To See
(เกสส แด้ท ฮาร์ด ฟอร์ อ๊อเธ่อร์ ทู ซี)
I’m Not A Trendy Asshole
(แอม น็อท ดา Trendy แอสโฮล)
I Do What I Want
(ไอ ดู ว๊อท ไอ ว้อนท)
I Do What I Feel Like
(ไอ ดู ว๊อท ไอ ฟีล ไล๊ค)
I’m Not A Trendy Asshole
(แอม น็อท ดา Trendy แอสโฮล)
I Don’t F*ck If It’s Good Enough For You
(ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck อิ๊ฟ อิทซ กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ ยู)
Cause I’m Alive
(ค๊อส แอม อะไล๊ฝ)
Smash Is The Way You Feel All Alone
(สแม๊ช อีส เดอะ เวย์ ยู ฟีล ออล อะโลน)
Like An Outcast You’re Out On Your Own
(ไล๊ค แอน เอาทคาซท ยัวร์ เอ๊าท ออน ยุร โอว์น)
Smash Is The Way You Deal With Your Life
(สแม๊ช อีส เดอะ เวย์ ยู ดีล วิธ ยุร ไล๊ฟ)
Like An Outcast You’re Smashing Your Strife
(ไล๊ค แอน เอาทคาซท ยัวร์ ซแมฌอิง ยุร ซทไรฟ)
Head Over Heals I’ve Fit In Before
(เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล แอฝ ฟิท อิน บีฟอร์)
Now I Don’t Want To Do It No More
(นาว ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ดู อิท โน โม)
I Just Want To Be Who I Want To Be
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ฮู ไอ ว้อนท ทู บี)
Guess That’s Hard For Others To See
(เกสส แด้ท ฮาร์ด ฟอร์ อ๊อเธ่อร์ ทู ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smash คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น