เนื้อเพลง Saved คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan and Tim Drummond
(บาย บ็อบ ดายแลน แอนด์ ทิม Drummond)

I was blinded by the devil,
(ไอ วอส ไบลนฺดฺ บาย เดอะ เด๊ฝิ้ล ,)
Born already ruined,
(บอน ออลเร๊ดี้ รูอิน ,)
Stone-cold dead
(สโทน โคลด์ เด้ด)
As I stepped out of the womb.
(แอส ซาย สตอปชฺ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วูม)
By His grace I have been touched,
(บาย ฮิส เกร๊ซ ไอ แฮ็ฝ บีน ทั๊ช ,)
By His word I have been healed,
(บาย ฮิส เวิร์ด ดาย แฮ็ฝ บีน ฮีล ,)
By His hand I’ve been delivered,
(บาย ฮิส แฮนด์ แอฝ บีน ดีลิ๊เฝ่อร์ ,)
By His spirit I’ve been sealed.
(บาย ฮิส สพีหริท แอฝ บีน ซีล)

I’ve been saved
(แอฝ บีน เซฝ)
By the blood of the lamb,
(บาย เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แล็ม ,)
Saved
(เซฝ)
By the blood of the lamb,
(บาย เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แล็ม ,)
Saved,
(เซฝ ,)
Saved,
(เซฝ ,)
And I’m so glad.
(แอนด์ แอม โซ แกล๊ด)
Yes, I’m so glad,
(เย็ซ , แอม โซ แกล๊ด ,)
I’m so glad,
(แอม โซ แกล๊ด ,)
So glad,
(โซ แกล๊ด ,)
I want to thank You, Lord,
(ไอ ว้อนท ทู แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด ,)
I just want to thank You, Lord,
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด ,)
Thank You, Lord.
(แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด)

By His truth I can be upright,
(บาย ฮิส ทรู๊ธ ไอ แคน บี อั๊พไร้ท ,)
By His strength I do endure,
(บาย ฮิส ซทเร็งธ ไอ ดู เอ็นเดียวรํ ,)
By His power I’ve been lifted,
(บาย ฮิส พ๊าวเว่อร์ แอฝ บีน ลิฟท ,)
In His love I am secure.
(อิน ฮิส ลัฝ ไอ แอ็ม เซ๊คเคียวร์)
He bought me with a price,
(ฮี บอท มี วิธ อะ ไพร๊ซ์ ,)
Freed me from the pit,
(ฟรี มี ฟรอม เดอะ พิท ,)
Full of emptiness and wrath
(ฟูล อ็อฝ เอมทิเน็ซ แซน แร็ธ)
And the fire that burns in it.
(แอนด์ เดอะ ไฟเออะร แดท เบิร์น ซิน หนิด)

I’ve been saved
(แอฝ บีน เซฝ)
By the blood of the lamb,
(บาย เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แล็ม ,)
Saved
(เซฝ)
By the blood of the lamb,
(บาย เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แล็ม ,)
Saved,
(เซฝ ,)
Saved,
(เซฝ ,)
And I’m so glad.
(แอนด์ แอม โซ แกล๊ด)
Yes, I’m so glad,
(เย็ซ , แอม โซ แกล๊ด ,)
I’m so glad,
(แอม โซ แกล๊ด ,)
So glad,
(โซ แกล๊ด ,)
I want to thank You, Lord,
(ไอ ว้อนท ทู แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด ,)
I just want to thank You, Lord,
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด ,)
Thank You, Lord.
(แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด)

Nobody to rescue me,
(โนบอดี้ ทู เร๊สคิ้ว มี ,)
Nobody would dare,
(โนบอดี้ เวิด แดร์ ,)
I was going down for the last time,
(ไอ วอส โกอิ้ง เดาน ฟอร์ เดอะ ล๊าสท ไทม์ ,)
But by His mercy I’ve been spared.
(บั๊ท บาย ฮิส เม๊อร์ซี่ แอฝ บีน ซพา)
Not by works,
(น็อท บาย เวิ๊ร์ค ,)
But by faith in Him who called,
(บั๊ท บาย เฟท อิน ฮิม ฮู คอลลํ ,)
For so long I’ve been hindered,
(ฟอร์ โซ ลอง แอฝ บีน ไฮนเดอะ ,)
For so long I’ve been stalled.
(ฟอร์ โซ ลอง แอฝ บีน ซทอล)

I’ve been saved
(แอฝ บีน เซฝ)
By the blood of the lamb,
(บาย เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แล็ม ,)
Saved
(เซฝ)
By the blood of the lamb,
(บาย เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แล็ม ,)
Saved,
(เซฝ ,)
Saved,
(เซฝ ,)
And I’m so glad.
(แอนด์ แอม โซ แกล๊ด)
Yes, I’m so glad, I’m so glad,
(เย็ซ , แอม โซ แกล๊ด , แอม โซ แกล๊ด ,)
So glad, I want to thank You, Lord,
(โซ แกล๊ด , ไอ ว้อนท ทู แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด ,)
I just want to thank You, Lord,
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด ,)
Thank You, Lord.
(แธ๊งค์ ยู , หลอร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saved คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น