เนื้อเพลง Remember The Name คำอ่านไทย Fort Minor

You ready? Let’s go
(ยู เรดอิ เล็ท โก)
Yeah, for those of you that want to know what we’re all about
(เย่ , ฟอ โฑส อ็อฝ ยู แดท ว็อนท ทู โน ฮว็อท เวีย ออล อะเบาท)
It’s like this y’all come on
(อิทซ ไลค ที ยอล คัมมอน)

This is ten percent luck, twenty percent skill
(ที ซิส เท็น เพอร์เซ็น ลัค , ทเวนทิ เพอร์เซ็น ซคิล)
Fifteen percent concentrated power of will
(ฟีฟทีน เพอร์เซ็น คอนเซ็นทเรท เพาเออะ อ็อฝ วิล)
Five percent pleasure, fifty percent pain
(ไฟฝ เพอร์เซ็น พเลฉเออะ , ฟีฟทิ เพอร์เซ็น เพน)
And a hundred percent reason to remember the name
(แอ็นด อะ ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น รี๊ซั่น ทู ริเมมเบอะ เดอะ เนม)

Mike, he doesn’t need his name up in lights
(ไมค , ฮี ดัสอินท เน ฮิส เนม อัพ อิน ไลท)
He just wants to be heard whether it’s the beat or the mic
(ฮี จัซท ว็อนท ทู บี เฮิด ฮเวทเออะ อิทซ เดอะ บีท ออ เดอะ ไมคะ)
He feels so unlike everybody else, alone
(ฮี ฟีล โซ อันไลค เอวี่บอดี้ เอ็ลซ , อะโลน)
In spite of the fact that some people still think that they know him
(อิน ซไพท อ็อฝ เดอะ แฟ็คท แดท ซัม พี๊เพิ่ล ซทิล ธิงค แดท เฑ โน ฮิม)

But trip em he knows the code
(บัท ทริพ เอ็ม ฮี โน เดอะ โคด)
It’s not about the salary it’s all about reality and makin’ some noise
(อิทซ น็อท อะเบาท เดอะ ซ๊ารารี่ อิทซ ซอร์ อะเบาท ริแอลอิทิ แอ็นด เมกิน ซัม นอยส)
Makin’ the story makin’ sure his clique stays up
(เมกิน เดอะ ซโทริ เมกิน ฌุร ฮิส คลีค ซเท อัพ)
That means when he puts it down Tak’s pickin’ it up, let’s go
(แดท มีน ฮเว็น ฮี พัท ซิท เดาน ทาก พิกคิน หนิด อัพ , เล็ท โก)

Who the heck is he anyway? He never really talks much
(ฮู เดอะ แฮค อีส ฮี เอนอิเว ฮี เนฝเออะ ริแอ็ลลิ ทอค มัช)
Never concerned with status but still leavin’ them star struck
(เนฝเออะ ค็อนเซิน วิฑ ซเททัซ บัท ซทิล เลวิน เฑ็ม ซทา ซทรัค)
Humbled through opportunities given despite the fact
(ฮั๊มเบิ้ล ธรู ออปโพทูนีดิสฺ กีฝเอ็น ดิซไพท เดอะ แฟ็คท)
That many misjudge him because he makes a livin’ from writin’ raps
(แดท เมนอิ มิซจัจ ฮิม บิคอส ฮี เมค ซา ลีฝอิน ฟร็อม ไรดิน แร็พ)

Put it together himself, now the picture connects
(พัท ดิธ ทุเกฑเออะ ฮิมเซลฟ , เนา เดอะ พีคเชอะ ค็อนเนคท)
Never askin’ for someone’s help, to get some respect
(เนฝเออะ แอสกิน ฟอ ซัมวัน เฮ็ลพ , ทู เก็ท ซัม ริซเพคท)
He’s only focused on what he wrote, his will is beyond reach
(อีส โอ๊นลี่ โฟ๊คัส ออน ฮว็อท ฮี โรท , ฮิส วิล อีส บิยอนด รีช)
And now when it all unfolds, the skill of an artist
(แอ็นด เนา ฮเว็น หนิด ออล อันโฟลด , เดอะ ซคิล อ็อฝ แอน อาทิซท)

This is twenty percent skill, eighty percent fear
(ที ซิส ทเวนทิ เพอร์เซ็น ซคิล , เอทิ เพอร์เซ็น เฟีย)
Be a hundred percent clear ’cause Ryu is ill
(บี อะ ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น คเลีย คอส ริว อีส อิล)
Who would’ve thought he’d be the one to set the west in flames?
(ฮู วูดเด็ป ธอท ฮีด บี ดิ วัน ทู เซ็ท เดอะ เว็ซท อิน ฟเลม)
And I heard him wreckin’ with the crystal method, name of the game
(แอ็นด ดาย เฮิด ฮิม วิกคิน วิฑ เดอะ ครีซแท็ล เมธอัด , เนม อ็อฝ เดอะ เกม)

Came back dropped Megadef, took ’em to church
(เคม แบ็ค ดร็อพ เมเกเดฝ , ทุค เอ็ม ทู เชิช)
I’m like ‘bleach, man, why you have the stupidest verse?
(แอม ไลค บลีช , แม็น , ฮไว ยู แฮ็ฝ เดอะ สตูพิเดด เฝิซ)
This dude is the truth, now everybody givin’ him guest spots
(ที ดยูด อีส เดอะ ทรูธ , เนา เอวี่บอดี้ กีฝอิน ฮิม เก็ซท สพอท)
His stock’s through the roof I heard he messin with S-dot
(ฮิส ซท็อค ธรู เดอะ รูฟ ไอ เฮิด ฮี เมซซิน วิฑ เอส ด็อท)

This is ten percent luck, twenty percent skill
(ที ซิส เท็น เพอร์เซ็น ลัค , ทเวนทิ เพอร์เซ็น ซคิล)
Fifteen percent concentrated power of will
(ฟีฟทีน เพอร์เซ็น คอนเซ็นทเรท เพาเออะ อ็อฝ วิล)
Five percent pleasure, fifty percent pain
(ไฟฝ เพอร์เซ็น พเลฉเออะ , ฟีฟทิ เพอร์เซ็น เพน)
And a hundred percent reason to remember the name
(แอ็นด อะ ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น รี๊ซั่น ทู ริเมมเบอะ เดอะ เนม)

They call him Ryu the sick and he’s spittin’ fire an’ mike
(เฑ คอล ฮิม ริว เดอะ ซิค แอ็นด อีส สปิทดิน ไฟร แอน ไมค)
[adsense]
Got him out the dryer he’s hot found him in Fort Minor with Tak
(ก็อท ฮิม เอาท เดอะ ดไรเออะ อีส ฮ็อท เฟานด ฮิม อิน โฟท ไมเนอะ วิฑ ทาก)
A stupid annihilist porcupine he’s a piece of a rock
(อะ ซทยูทิด เอนนายหริด พอคิวไพน อีส ซา พีซ อ็อฝ อะ ร็อค)
The type women want to be with and rappers hope he doesn’t rot
(เดอะ ไทพ วีมเอิน ว็อนท ทู บี วิฑ แอ็นด แร็ปเปอร์ โฮพ ฮี ดัสอินท ร็อท)

Eight years in the makin’ patiently waitin’ to blow
(เอท เยีย ซิน เดอะ เมกิน เพเฌ็นทลิ เว๊ทดิน ทู บโล)
Now the record with Shinoda’s takin’ over the globe
(เนา เดอะ เรคออด วิฑ ชินโนดา ทอคกิ่น โอเฝอะ เดอะ กโลบ)
He’s got a partner in crime, his stuff is equally wrote
(อีส ก็อท ดา พาทเนอะ อิน คไรม , ฮิส ซทัฟ อีส อีคแว็ลลิ โรท)
You wont believe the kind of words that comes out of this kid’s throat
(ยู ว็อนท บิลีฝ เดอะ ไคนด อ็อฝ เวิด แดท คัม เอาท อ็อฝ ที คิด ธโรท)

Tak, he’s not your everyday on the block
(ทาก , อีส น็อท ยุร เอวี่เดย์ ออน เดอะ บล็อค)
He knows how to work with what he’s got
(ฮี โน เฮา ทู เวิค วิฑ ฮว็อท อีส ก็อท)
Makin’ his way to the top
(เมกิน ฮิส เว ทู เดอะ ท็อพ)
People think it’s a common owners name
(พี๊เพิ่ล ธิงค อิทซ ซา คอมมัน โอนเออะ เนม)
People keep askin’ him was it given at birth
(พี๊เพิ่ล คีพ แอสกิน ฮิม วอส ซิท กีฝเอ็น แอ็ท เบิธ)
Or does it stand for an acronym?
(ออ โด ซิท ซแท็นด ฟอ แอน แอคโระนิม)

No, he’s livin’ proof got him rockin’ the booth
(โน , อีส ลีฝอิน พรูฟ ก็อท ฮิม รอคกิน เดอะ บูธ)
He’ll get you buzzin’ quicker than a can of wodka with juice
(เฮ็ล เก็ท ยู บรัซซิน ควิกเกอร์ แฑ็น อะ แค็น อ็อฝ โหวดคา วิฑ จูซ)
Him and his crew are known around as one of the best
(ฮิม แอ็นด ฮิส ครู อาร์ โนน อะเรานด แอ็ส วัน อ็อฝ เดอะ เบ็ซท)
Dedicated to what they doin give a hundred percent
(เดดอิเคท ทู ฮว็อท เฑ โดย กิฝ อะ ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น)

Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard
(เฟาะเกท ไมค , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โน เฮา ออ ฮไว ฮี เวิค โซ ฮาด)
It seems like he’s never got time
(อิท ซีม ไลค อีส เนฝเออะ ก็อท ไทม)
Because he writes every note and he writes every line
(บิคอส ฮี ไรท เอฝริ โนท แอ็นด ฮี ไรท เอฝริ ไลน)
And I’ve seen him at work when that light goes on in his mind
(แอ็นด อิฝ ซีน ฮิม แอ็ท เวิค ฮเว็น แดท ไลท โกซ ออน อิน ฮิส ไมนด)

It’s like a design is written in his head every time
(อิทซ ไลค เก ดิไสน อีส วึ้น อิน ฮิส เฮ็ด เอฝริ ไทม)
Before he even touches a key or speaks in a rhyme
(บิโฟ ฮี อีเฝ็น ทูช ซา คี ออ ซพีค ซิน อะ ไรม)
And those stupid people he runs with, those kids that he signed
(แอ็นด โฑส ซทยูทิด พี๊เพิ่ล ฮี รัน วิฑ , โฑส คิด แดท ฮี ไซน)
Ridiculous, without even tryin’, how do they do it?
(ริดีคอิวลัซ , วิเฑาท อีเฝ็น ทายอิน , เฮา ดู เฑ ดู อิท)

This is ten percent luck, twenty percent skill
(ที ซิส เท็น เพอร์เซ็น ลัค , ทเวนทิ เพอร์เซ็น ซคิล)
Fifteen percent concentrated power of will
(ฟีฟทีน เพอร์เซ็น คอนเซ็นทเรท เพาเออะ อ็อฝ วิล)
Five percent pleasure, fifty percent pain
(ไฟฝ เพอร์เซ็น พเลฉเออะ , ฟีฟทิ เพอร์เซ็น เพน)
And a hundred percent reason to remember the name
(แอ็นด อะ ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น รี๊ซั่น ทู ริเมมเบอะ เดอะ เนม)

This is ten percent luck, twenty percent skill
(ที ซิส เท็น เพอร์เซ็น ลัค , ทเวนทิ เพอร์เซ็น ซคิล)
Fifteen percent concentrated power of will
(ฟีฟทีน เพอร์เซ็น คอนเซ็นทเรท เพาเออะ อ็อฝ วิล)
Five percent pleasure, fifty percent pain
(ไฟฝ เพอร์เซ็น พเลฉเออะ , ฟีฟทิ เพอร์เซ็น เพน)
And a hundred percent reason to remember the name
(แอ็นด อะ ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น รี๊ซั่น ทู ริเมมเบอะ เดอะ เนม)

Yeah, Fort Minor, M. Shinoda
(เย่ , โฟท ไมเนอะ , เอ็ม ชินโนดา)
Styles of Beyond, Ryu, Takbir
(ซไทล อ็อฝ บิยอนด , ริว , แทคเบอ)
Machine Shop
(มะฌีน ฌ็อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Remember The Name คำอ่านไทย Fort Minor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น