เนื้อเพลง Wish You Were Here คำอ่านไทย Alice Cooper

I sent you a postcard
(ไอ เซ็นท ยู อะ โพสต์การ์ด)
Thought it would be funny
(ธอท ดิธ เวิด บี ฟันนิ)
Would have sent a souvenir
(เวิด แฮ็ฝ เซ็นท ดา ซูฝีเหนี่ย)
But they took all my money
(บั๊ท เด ทุค ออล มาย มั๊นนี่)
It’s pretty warm down here but it ain’t sunny
(อิทซ พริ๊ทที่ วอร์ม เดาน เฮียร บั๊ท ดิธ เอน ซันนิ)
And I’m having a Hell of a time, my dear
(แอนด์ แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I tried to call you
(ไอ ทไร ทู คอลลํ ยู)
I tried to call you
(ไอ ทไร ทู คอลลํ ยู)
Long distance operators that only stall you
(ลอง ดิ๊สแท่นซํ ออพเออะเรเทอะ แดท โอ๊นลี่ ซทอล ยู)
Besides the damn rates are so high
(บีไซด์ เดอะ แดมนํ เหรท แซร์ โซ ไฮฮ)
They just appall you
(เด จั๊สท แอ็พพอล ยู)
And I’m having a Hell of time, my dear
(แอนด์ แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
And I’m having a Hell of time, my dear
(แอนด์ แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
It started out on a nice vacation
(อิท สท๊าร์ท เอ๊าท ออน อะ ไน๊ซ์ แฝคเค๊ชั่น)
Left the station right on time
(เล๊ฟท เดอะ สเทชั่น ไร๊ท ออน ไทม์)
Now it’s turned to near frustration
(นาว อิทซ เทิร์น ทู เนียร์ ฟรัซทเรฌัน)
I’m just a prisoner in time
(แอม จั๊สท ดา พรีสเนอะ อิน ไทม์)
Can’t get a ticket to get me home, my dear
(แค็นท เก็ท ดา ทิ๊คเค๊ท ทู เก็ท มี โฮม , มาย เดียร์)
And I’m having a Hell of time, my dear
(แอนด์ แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
Having a Hell of time, my dear
(แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
Having a Hell of time, my dear
(แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
Seeing all the sights here
(ซีอิง ออล เดอะ ไซ๊ท เฮียร)
I’m getting lonely
(แอม เกดดดิ้ง โลนลิ)
I’d show you all the film I took if they would only get ley me go home
(อาย โชว์ ยู ออล เดอะ ฟิล์ม ไอ ทุค อิ๊ฟ เด เวิด โอ๊นลี่ เก็ท ลี มี โก โฮม)
Dear, sincerely
(เดียร์ , ซินเซียลิ)
I’m having a Hell of time, my dear
(แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I’m having a Hell of time, my dear
(แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I’m having a Hell of time, my dear
(แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I’m having a Hell of time, my dear
(แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I’m having a Hell of time, my dear
(แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
I’m having a Hell of time, my dear
(แอม แฮฝวิ่ง อะ เฮ็ลล อ็อฝ ไทม์ , มาย เดียร์)
Wish you were here
(วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wish You Were Here คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น