เนื้อเพลง When Goodbye Means Forever คำอ่านไทย I Killed The Prom Queen

Your icy breath will still warm my heart
(ยุร ไอซิ บรี๊ทฺรฺ วิล สทิลล วอร์ม มาย ฮาร์ท)
I hate these suicide emotions that are left
(ไอ เฮท ฑิส ซุยไซ้ด อีโม๊ชั่น แดท อาร์ เล๊ฟท)
As I feel your tears I bleed for you
(แอส ซาย ฟีล ยุร เทียร์ ซาย บลีด ฟอร์ ยู)
Please stop this, stop this crying onto me
(พลีซ สท๊อพ ดิส , สท๊อพ ดิส คไรอิง ออนทู มี)

Your words are just an insult to me again
(ยุร เวิร์ด แซร์ จั๊สท แอน อีนซัลท ทู มี อะเกน)

Another rumour is started
(อะน๊าเทร่อร์ รูเมอะ อีส สท๊าร์ท)
[Beautiful] I hear your beautiful voice
([ บยูทิฟุล ] ไอ เฮียร ยุร บยูทิฟุล ว๊อยซ์)
[Hope as] I will walk away crying
([ โฮพ แอส ] ไอ วิล ว๊อล์ค อะเวย์ คไรอิง)
Beautiful voices forever will choke me down
(บยูทิฟุล ว๊อยซ์ ฟอเร๊เฝ่อร วิล โชค มี เดาน)

I hope that you look me in the eyes, when I cry
(ไอ โฮพ แดท ยู ลุ๊ค มี อิน ดิ อาย , เว็น นาย คราย)
Blink just for a second [Pondering]
(บลิ๊งค จั๊สท ฟอร์ รา เซ๊คคั่น [ Ponderings ])
Look into a mirror at someone that you hate
(ลุ๊ค อิ๊นทู อะ มิเร่อร์ แรท ซัมวัน แดท ยู เฮท)
Sit back and watch, as the paint will dry
(ซิท แบ็ค แอนด์ ว๊อทช , แอส เดอะ เพ้นท วิล ดราย)

Check your vital signs [Check your vital signs]
(เช็ค ยุร ไฝ๊ท่อล ซายน [ เช็ค ยุร ไฝ๊ท่อล ซายน ])
As these hearts won’t mend [As hearts won’t mend]
(แอส ฑิส ฮาร์ท ว็อนท เม็นด์ [ แอส ฮาร์ท ว็อนท เม็นด์ ])
As time will pass us by
(แอส ไทม์ วิล เพซ อัซ บาย)
You won’t change as the sky burns me
(ยู ว็อนท เช้งจํ แอส เดอะ สกาย เบิร์น มี)

Another lonely night will await me
(อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ ไน๊ท วิล อะเว๊ท มี)

As the sky will burn you apart
(แอส เดอะ สกาย วิล เบิร์น ยู อะพาร์ท)
As the mirror turns you into someone that you hate
(แอส เดอะ มิเร่อร์ เทิร์น ยู อิ๊นทู ซัมวัน แดท ยู เฮท)

It was sixty seconds, since I met you
(อิท วอส ซิคซทิ เซ๊คคั่น , ซิ๊นซ ไอ เม็ท ยู)
I’m dying and bleeding of my past
(แอม ไดอิง แอนด์ บรีดดิ้ง อ็อฝ มาย พาสท์)
Wasting away. Wasting away from you
(เวซทิง อะเวย์ เวซทิง อะเวย์ ฟรอม ยู)

I watched you fall, I hope that you will break
(ไอ ว๊อทช ยู ฟอลล์ , ไอ โฮพ แดท ยู วิล เบร๊ค)
Now burn with me and let me melt away
(นาว เบิร์น วิธ มี แอนด์ เล็ท มี เม้ลท อะเวย์)
Now burn with me and watch me melt away
(นาว เบิร์น วิธ มี แอนด์ ว๊อทช มี เม้ลท อะเวย์)

As this hope is forgotten
(แอส ดิส โฮพ อีส ฟอร์กอทเดน)

Hope forgotten, you’re forgotten
(โฮพ ฟอร์กอทเดน , ยัวร์ ฟอร์กอทเดน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When Goodbye Means Forever คำอ่านไทย I Killed The Prom Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น