เนื้อเพลง The Carpenter คำอ่านไทย Randy Travis

He was just a carpenter by trade.
(ฮี วอส จั๊สท ดา ค๊าร์เพนเท่อร์ บาย เทรด)
He learned from his father at a very early age.
(ฮี เลิร์น ฟรอม ฮิส ฟ๊าเท่อร แรท อะ เฝ๊รี่ เอ๊อรํลี่ เอจ)
There was something special in the man,
(แดร์ วอส ซัมติง สเพ๊เชี่ยล อิน เดอะ แมน ,)
there was much more to his life
(แดร์ วอส มัช โม ทู ฮิส ไล๊ฟ)
than just working with his hands
(แฑ็น จั๊สท เวิคกิง วิธ ฮิส แฮนด์)

and He’d say There’s no home I could design that would match the one you’d find, when you leave this world behind, if you only took the time.
(แอนด์ ฮีด เซย์ แดร์ โน โฮม ไอ เคิด ดีไซนํ แดท เวิด แหมทช์ ดิ วัน ยูต ไฟนด์ , เว็น ยู ลี๊ฝ ดิส เวิลด บีฮายน์ , อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ ทุค เดอะ ไทม์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Love your neighbour like your brother
(ลัฝ ยุร เนเบอะ ไล๊ค ยุร บร๊าเท่อรํ)
treat your brother like a friend
(ทรี๊ท ยุร บร๊าเท่อรํ ไล๊ค เก เฟรน)
always turn the other cheek
(ออลเว เทิร์น ดิ อ๊อเธ่อร์ ชีค)
help the weary and the weak
(เฮ้ลพ เดอะ เวียริ แอนด์ เดอะ วี๊ค)
make the time for young and old
(เม้ค เดอะ ไทม์ ฟอร์ ยัง แอนด์ โอลด์)
and as your life unfolds
(แอนด์ แอส ยุร ไล๊ฟ อันโฟลด)
each kindness that you’ve shown
(อีช ไคนดเน็ซ แดท ยู๊ฟ โฌน)
will be the nails and hammers
(วิล บี เดอะ เนล แซน แฮ๊มเมอร์)
as you build your final ladder
(แอส ยู บิ้ลดํ ยุร ไฟ๊น่อล แล๊ดเด้อร์)
in the manner of the carpenter of old
(อิน เดอะ แม๊นเน่อร์ อ็อฝ เดอะ ค๊าร์เพนเท่อร์ อ็อฝ โอลด์)

You could feel compassion in his eyes
(ยู เคิด ฟีล ค็อมแพฌอัน อิน ฮิส อาย)
only fools that hurt him did not realize
(โอ๊นลี่ ฟูล แดท เฮิร์ท ฮิม ดิด น็อท รีแอะไลส)
That he was speaking to us all
(แดท ฮี วอส ซพีคอิง ทู อัซ ซอร์)
the righteous and the mighty
(เดอะ ไรชัซ แซน เดอะ ไมทอิ)
the silent and the small
(เดอะ ไซ๊เล่นท แอนด์ เดอะ สมอลล์)

and He’d say There’s no home I could design that would match the one you’d find, when you leave this world behind, if you’d only take the time.
(แอนด์ ฮีด เซย์ แดร์ โน โฮม ไอ เคิด ดีไซนํ แดท เวิด แหมทช์ ดิ วัน ยูต ไฟนด์ , เว็น ยู ลี๊ฝ ดิส เวิลด บีฮายน์ , อิ๊ฟ ยูต โอ๊นลี่ เท้ค เดอะ ไทม์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Love your neighbour like your brother
(ลัฝ ยุร เนเบอะ ไล๊ค ยุร บร๊าเท่อรํ)
treat your brother like a friend
(ทรี๊ท ยุร บร๊าเท่อรํ ไล๊ค เก เฟรน)
always turn the other cheek
(ออลเว เทิร์น ดิ อ๊อเธ่อร์ ชีค)
help the weary and the weak
(เฮ้ลพ เดอะ เวียริ แอนด์ เดอะ วี๊ค)
make the time for young and old
(เม้ค เดอะ ไทม์ ฟอร์ ยัง แอนด์ โอลด์)
and as your life unfolds
(แอนด์ แอส ยุร ไล๊ฟ อันโฟลด)
each kindness that you’ve shown
(อีช ไคนดเน็ซ แดท ยู๊ฟ โฌน)
will be the nails and hammers
(วิล บี เดอะ เนล แซน แฮ๊มเมอร์)
as you build your final ladder
(แอส ยู บิ้ลดํ ยุร ไฟ๊น่อล แล๊ดเด้อร์)
in the manner of the carpenter of old
(อิน เดอะ แม๊นเน่อร์ อ็อฝ เดอะ ค๊าร์เพนเท่อร์ อ็อฝ โอลด์)

He was just a carpenter by trade.
(ฮี วอส จั๊สท ดา ค๊าร์เพนเท่อร์ บาย เทรด)
He learned from his father at a very early age.
(ฮี เลิร์น ฟรอม ฮิส ฟ๊าเท่อร แรท อะ เฝ๊รี่ เอ๊อรํลี่ เอจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Carpenter คำอ่านไทย Randy Travis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น