เนื้อเพลง Walking Away คำอ่านไทย Craig David

I’m walking away from the troubles in my life
(แอม วอคกิง อะเว ฟร็อม เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ซิน ไม ไลฟ)
I’m walking away oh to find a better day
(แอม วอคกิง อะเว โอ ทู ไฟนด อะ เบทเทอะ เด)
I’m walking away from the troubles in my life
(แอม วอคกิง อะเว ฟร็อม เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ซิน ไม ไลฟ)
I’m walking away oh to find a better day
(แอม วอคกิง อะเว โอ ทู ไฟนด อะ เบทเทอะ เด)
I’m walking away
(แอม วอคกิง อะเว)

sometimes some people get me wrong
(ซัมไทม์ ซัม พี๊เพิ่ล เก็ท มี ร็อง)
when it’s something I’ve said or done
(ฮเว็น อิทซ ซัมติง อิฝ เซ็ด ออ ดัน)
sometimes you feel there is no fun
(ซัมไทม์ ยู ฟีล แฑ อีส โน ฟัน)
that’s why you turn and run
(แฑ็ท ฮไว ยู เทิน แอ็นด รัน)
but now I truly realise
(บัท เนา ไอ ทรูลิ รีโอราย)
some people don’t wanna compromise
(ซัม พี๊เพิ่ล ด้อนท์ วอนนา คอมพโระไมส)
well I saw them with my own eyes spreading those lies
(เว็ล ไอ ซอ เฑ็ม วิฑ ไม โอน ไอ สเพรดติง โฑส ไล)
and well I don’t wanna live a lie, too many sleepless nights
(แอ็นด เว็ล ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ อะ ไล , ทู เมนอิ ซลีพเล็ซ ไนท)
not mentioning the fights, I’m sorry to say lady
(น็อท เมนเชนิงสฺ เดอะ ไฟท , แอม ซอริ ทู เซ เลดิ)

I’m walking away from the troubles in my life
(แอม วอคกิง อะเว ฟร็อม เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ซิน ไม ไลฟ)
I’m walking away oh to find a better day
(แอม วอคกิง อะเว โอ ทู ไฟนด อะ เบทเทอะ เด)
I’m walking away from the troubles in my life
(แอม วอคกิง อะเว ฟร็อม เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ซิน ไม ไลฟ)
[adsense]
I’m walking away oh to find a better day
(แอม วอคกิง อะเว โอ ทู ไฟนด อะ เบทเทอะ เด)
I’m walking away
(แอม วอคกิง อะเว)

Well I’m so tired baby
(เว็ล แอม โซ ไทร เบบิ)
things you say you’re driving me away
(ธิง ยู เซ ยัวร์ ดรายวิง มี อะเว)
whispers in the powder room baby
(ฮวีซเพอะ ซิน เดอะ เพาเดอะ รุม เบบิ)
don’t listen to the games they play
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เกม เฑ พเล)
girl I thought you’d realise
(เกิล ไอ ธอท ยู รีโอราย)
I’m not like them other guys
(แอม น็อท ไลค เฑ็ม อัฑเออะ ไก)
coz I saw them with my own eyes
(คอซ ไอ ซอ เฑ็ม วิฑ ไม โอน ไอ)
you should’ve been more wise
(ยู ชูดดิฝ บีน โม ไวส)
and well I don’t wanna live a lie, too many sleepless nights
(แอ็นด เว็ล ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ อะ ไล , ทู เมนอิ ซลีพเล็ซ ไนท)
not mentioning the fights, I’m sorry to say lady
(น็อท เมนเชนิงสฺ เดอะ ไฟท , แอม ซอริ ทู เซ เลดิ)

I’m walking away from the troubles in my life
(แอม วอคกิง อะเว ฟร็อม เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ซิน ไม ไลฟ)
I’m walking away oh to find a better day
(แอม วอคกิง อะเว โอ ทู ไฟนด อะ เบทเทอะ เด)
I’m walking away from the troubles in my life
(แอม วอคกิง อะเว ฟร็อม เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ซิน ไม ไลฟ)
I’m walking away oh to find a better day
(แอม วอคกิง อะเว โอ ทู ไฟนด อะ เบทเทอะ เด)
I’m walking away
(แอม วอคกิง อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walking Away คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น