เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย John Legend

The first time we ever got a chance to be alone we knew,
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ วี เอ๊เฝ่อร์ ก็อท ดา แช้นซํ ทู บี อะโลน วี นยู ,)
That it was wrong to do,
(แดท ดิธ วอส รอง ทู ดู ,)
I guess that’s why I was drawn to you,
(ไอ เกสส แด้ท วาย ไอ วอส ดรอน ทู ยู ,)
The 2nd time leads to the 3rd, the 4th, the 7th time,
(เดอะ 2nd ไทม์ ลี๊ด ทู เดอะ 3rd , เดอะ 4th , เดอะ 7th ไทม์ ,)
I feel so alive, it won’t last but it’s alright,
(ไอ ฟีล โซ อะไล๊ฝ , อิท ว็อนท ล๊าสท บั๊ท อิทซ ออลไร๊ท ,)
Pleading joy and fading ecstasy, here it goes again oh,
(พลีดอิง จอย แอนด์ เฟดิง เอคซทะซิ , เฮียร อิท โกซ อะเกน โอ ,)
Sneaking fruit from the forbidden tree, Sweet taste of sin,
(ซนีคอิง ฟรุ๊ท ฟรอม เดอะ ฟอร์บีดเดน ทรี , สวี้ท เท๊ซท อ็อฝ ซิน ,)

And I’m doing it again; yes I’m doing it again,
(แอนด์ แอม ดูอิง อิท อะเกน ; เย็ซ แอม ดูอิง อิท อะเกน ,)
Oh I’m doing it again, I said it would end but here it goes again,
(โอ แอม ดูอิง อิท อะเกน , ไอ เซ็ด ดิท เวิด เอ็นด บั๊ท เฮียร อิท โกซ อะเกน ,)

This time you told me you saw me at the same hotel,
(ดิส ไทม์ ยู โทลด มี ยู ซอว์ มี แอ็ท เดอะ เซม โฮเท็ล ,)
You said you knew me well, and I had a familiar smell,
(ยู เซ็ด ยู นยู มี เวลล , แอนด์ ดาย แฮ็ด อะ แฟมิ๊ลิอาร์ สเมลล์ ,)
You asked me how am I ever going to put my trust in you,
(ยู อาสคฺ มี ฮาว แอ็ม ไอ เอ๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู พุท มาย ทรัสท อิน ยู ,)
Like you want me to, cause I know what you’re prone to do,
(ไล๊ค ยู ว้อนท มี ทู , ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ยัวร์ พโรน ทู ดู ,)
Accusations fly like bullets do, here it goes again oh,
(แอคยุเสฌัน ฟลาย ไล๊ค บัลเล่ ดู , เฮียร อิท โกซ อะเกน โอ ,)
But you know me because you’re doing it too,
(บั๊ท ยู โนว์ มี บิคอส ยัวร์ ดูอิง อิท ทู ,)

The cycle never ends, never ends,
(เดอะ ไซ๊เคิ้ล เน๊เฝ่อร์ เอ็นด , เน๊เฝ่อร์ เอ็นด ,)
Yet you’re doing it again,
(เย๊ท ยัวร์ ดูอิง อิท อะเกน ,)
Oh you’re doing it again,
(โอ ยัวร์ ดูอิง อิท อะเกน ,)
Yes you’re doing it again,
(เย็ซ ยัวร์ ดูอิง อิท อะเกน ,)
You said it would end but here it goes again,
(ยู เซ็ด ดิท เวิด เอ็นด บั๊ท เฮียร อิท โกซ อะเกน ,)
And again, and again
(แอนด์ อะเกน , แอนด์ อะเกน)

Damn I love you, but this is crazy,
(แดมนํ นาย ลัฝ ยู , บั๊ท ดิส ซิส คเรสิ ,)
I have to fight you almost daily,
(ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟ้ท ยู อ๊อลโมสท เด๊ลี่ ,)
We break up so fast,
(วี เบร๊ค อั๊พ โซ ฟาสท ,)
And we, we make up so passionately,
(แอนด์ วี , วี เม้ค อั๊พ โซ แพฌอะนิทลิ ,)
Why can’t we just trust each ,
(วาย แค็นท วี จั๊สท ทรัสท อีช ,)
You can’t hate me and be my lover,
(ยู แค็นท เฮท มี แอนด์ บี มาย ลัฝเออะ ,)
Passion ends, and pains begins, I come back…
(แพ๊ชชั่น เอ็นด , แอนด์ เพน บีกิน , ไอ คัม แบ็ค)

And we’re doing it again,
(แอนด์ เวีย ดูอิง อิท อะเกน ,)
Yes we’re doing it again,
(เย็ซ เวีย ดูอิง อิท อะเกน ,)
Oh we’re doing it again,
(โอ เวีย ดูอิง อิท อะเกน ,)
We said it would end but
(วี เซ็ด ดิท เวิด เอ็นด บั๊ท)
Here it goes again,
(เฮียร อิท โกซ อะเกน ,)

Each time you call me home in a sweet refrain,
(อีช ไทม์ ยู คอลลํ มี โฮม อิน อะ สวี้ท ริฟเรน ,)
Saying things will change, you’ll take away the pain,
(เซอิง ทริง วิล เช้งจํ , โยว เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน ,)
Then we flashback to the first time you put your spell on me,
(เด็น วี แฟล๊ชแบค ทู เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู พุท ยุร สเพลล ออน มี ,)
You envelope me, you feel good as hell to me,
(ยู เอนเฝะโลพ มี , ยู ฟีล กู๊ด แอส เฮ็ลล ทู มี ,)
One moment leads to another few,
(วัน โม๊เม้นท ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ ฟิว ,)
Here it goes again oh,
(เฮียร อิท โกซ อะเกน โอ ,)
Oh leaving you is oh so hard to do,
(โอ ลีฝอิงส ยู อีส โอ โซ ฮาร์ด ทู ดู ,)
I just can’t pretend, can’t pretend,
(ไอ จั๊สท แค็นท พรีเท็นด์ , แค็นท พรีเท็นด์ ,)
I keep doing it again, yes I’m doing it again,
(ไอ คี๊พ ดูอิง อิท อะเกน , เย็ซ แอม ดูอิง อิท อะเกน ,)
Oh I’m doing it again,
(โอ แอม ดูอิง อิท อะเกน ,)
I said it would end but here it goes again,
(ไอ เซ็ด ดิท เวิด เอ็นด บั๊ท เฮียร อิท โกซ อะเกน ,)
Again
(อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย John Legend

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น