เนื้อเพลง Cake & Ice Cream คำอ่านไทย Tank

[Master P: Talking]
([ ม๊าสเต้อร์ พี : ทอคอิง ])
Haha
(ฮาฮา)
Ungh! Once a-muthaf*ckin-gain, me an my n*gga Silkk
(Ungh ! วั๊นซ อะ muthaf*ckin เกน , มี แอน มาย เอ็น *gga Silkk)
We gon’ show y’all how we mobb
(วี ก็อน โชว์ ยอล ฮาว วี หมอบ)
No Limit for life, how we do this sh*t
(โน ลิ๊หมิท ฟอร์ ไล๊ฟ , ฮาว วี ดู ดิส ฌะ *ที)
West Coast style n*gga, from down South, to the muthaf*ckin hills
(เว๊สท โค้สท สไทล์ เอ็น *gga , ฟรอม เดาน เซ๊าธ , ทู เดอะ muthaf*ckin ฮิลล์)
Y’all n*ggas better recognize, y’all better f*ckin recognize
(ยอล เอ็น *ggas เบ๊ทเท่อร์ เร๊คคอกไน๊ซ์ , ยอล เบ๊ทเท่อร์ เอฟ *ckin เร๊คคอกไน๊ซ์)

[Master P:]
([ ม๊าสเต้อร์ พี : ])
I’m tru to da game, Masta P’ll be da name
(แอม tru ทู ดา เกม , Masta Pll บี ดา เนม)
I’m in it for the money, f*ck these b*tches an the fame
(แอม อิน หนิด ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่ , เอฟ *ck ฑิส บี *tches แอน เดอะ เฟม)
Cuz when you broke b*tches get ghost like sideways,
(คัซ เว็น ยู บโรค บี *tches เก็ท โก๊สท ไล๊ค ไซดเวส ,)
like gold daytons rollin up the highway
(ไล๊ค โกลด์ เดย์ทอร์นสฺ โรลลิน อั๊พ เดอะ ไฮฮเวย์)
On my way to the town to take some cizash,
(ออน มาย เวย์ ทู เดอะ ทาวน์ ทู เท้ค ซัม cizash ,)
an if you shizort b*tch you in the bizag
(แอน อิ๊ฟ ยู shizort บี *tch ยู อิน เดอะ bizag)
I got fifteen in the tank, on my way to Burbank
(ไอ ก็อท ฟีฟทีน อิน เดอะ แท๊งค , ออน มาย เวย์ ทู Burbank)
Fist stealin 5, ready till 5, blowin dank
(ฟิซท สติลลิน 5 , เร๊ดี้ ทิลล์ 5 , โบลวิน แด็งค)
An still tryin to make a dollar outta fifteen cents
(แอน สทิลล ทายอิน ทู เม้ค เก ดอลเลอะ เอ๊าตา ฟีฟทีน เซ็นท)
Got the Cutlass full of coffee for no evidence
(ก็อท เดอะ คัทลัซ ฟูล อ็อฝ คีอฟฟี่ ฟอร์ โน เอ๊ฝิเด้นซ)
It’s a drought but I got ice cream 16 five, everyday, all day
(อิทซ ซา เดร๊าท บั๊ท ไอ ก็อท ไอ๊ซ์ ครีม 16 ไฟฝ , เอวี่เดย์ , ออล เดย์)
hit me on the door knob
(ฮิท มี ออน เดอะ ดอร์ น็อบ)
Cuz we be ballin, b*tch we be haulin,
(คัซ วี บี บอลลิน , บี *tch วี บี haulin ,)
got chickens up the highway from New Orleans
(ก็อท ชีคเค็น อั๊พ เดอะ ไฮฮเวย์ ฟรอม นิว โอรีอินสฺ)
An y’all foo’s can’t stop the real deal,
(แอน ยอล ฟู แค็นท สท๊อพ เดอะ เรียล ดีล ,)
an when you see the Tank fool you better guard yo’ grill
(แอน เว็น ยู ซี เดอะ แท๊งค ฟูล ยู เบ๊ทเท่อร์ การ์ด โย กริลล์)
Cuz No Limit in this to win this,
(คัซ โน ลิ๊หมิท อิน ดิส ทู วิน ดิส ,)
an got a million soldiers ready to handle business
(แอน ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน โซ๊ลเจ้อร์ เร๊ดี้ ทู แฮ๊นเดิ้ล บีสเน็ซ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
6 deep is how we mobb, an we tru [Ungh!]
(6 ดี๊พ อีส ฮาว วี หมอบ , แอน วี tru [ Ungh ! ])
but we’ll kill if we have to
(บั๊ท เวลล คิลล์ อิ๊ฟ วี แฮ็ฝ ทู)

[Silkk the Shocker:]
([ Silkk เดอะ Shocker : ])
Been on the block in the Bay, n*gga hop by the tre
(บีน ออน เดอะ บล๊อค อิน เดอะ เบย์ , เอ็น *gga ฮ็อพ บาย เดอะ tre)
N*gga stop at eight, early chop the cake, but not today
(เอ็น *gga สท๊อพ แอ็ท เอท , เอ๊อรํลี่ ช๊อพ เดอะ เค้ก , บั๊ท น็อท ทูเดย์)
cock the K, cuz these busta ass n*ggas know we not to play
(ค๊อค เดอะ เค , คัซ ฑิส บัสตร้า อาซ เอ็น *ggas โนว์ วี น็อท ทู เพลย์)
Say hello to the Richmond n*gga, East Bay killa
(เซย์ เฮ็ลโล ทู เดอะ Richmond เอ็น *gga , อี๊สท เบย์ คิวลา)
Down South thrilla, quick to fill ya, wit more shells than the sea
(เดาน เซ๊าธ thrilla , ควิค ทู ฟิลล ยา , วิท โม เชลล์ แฑ็น เดอะ ซี)
More mail than the post office,
(โม เมล แฑ็น เดอะ โพสท อ๊อฟฟิซ ,)
these lyrics an dope keep me stayin up like it was coffee
(ฑิส ลีริค แอน โดพ คี๊พ มี สเตยิน อั๊พ ไล๊ค อิท วอส คีอฟฟี่)
Now stop, pause, take a look
(นาว สท๊อพ , พ๊อส , เท้ค เก ลุ๊ค)
East Bay n*gga crook, seven E deuce cut
(อี๊สท เบย์ เอ็น *gga ครุค , เซเฝ่น อี ดยูซ คัท)
Ready to buck on any n*gga that steps up
(เร๊ดี้ ทู บั๊ค ออน เอ๊นี่ เอ็น *gga แดท สเท็พ อั๊พ)
I be the man, understand this, skanless n*ggas get f*cked up
(ไอ บี เดอะ แมน , อั๊นเด้อรสแทนด ดิส , สแกนเลส เอ็น *ggas เก็ท เอฟ *cked อั๊พ)
Number one on Billboard, b*tch, y’all n*ggas still tryin to come up
(นั๊มเบ้อร์ วัน ออน Billboard , บี *tch , ยอล เอ็น *ggas สทิลล ทายอิน ทู คัม อั๊พ)
Y’all n*ggas soup, I’m gumbo, ready to rumble, ready to tumble
(ยอล เอ็น *ggas ซุพ , แอม gumbo , เร๊ดี้ ทู รัมเบิล , เร๊ดี้ ทู ทัมเบิล)
Yo’ girlfriend outta line, I’ma catch her like Columbo
(โย เกลิลเฟรน เอ๊าตา ไลน์ , แอมอา แค็ทช เฮอ ไล๊ค Columbo)
Tongue twistin like an Uzi, y’all n*ggas can’t do me
(ทั๊ง ทวิซติน ไล๊ค แอน Uzi , ยอล เอ็น *ggas แค็นท ดู มี)
[Boo-yah, bad man]
([ บู ยา , แบ้ด แมน ])
Y’all watch too many f*ckin movies
(ยอล ว๊อทช ทู เมนอิ เอฟ *ckin มูวี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cake & Ice Cream คำอ่านไทย Tank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น