เนื้อเพลง The Sweet Escape คำอ่านไทย Gwen Stefani feat Akon

[Gwen]
([ จีเวน ])
If I could escape I would but,
(อิฟ ฟาย คูด เอ็ซเคพ ไอ วูด บัท ,)
First of all, let me say
(เฟิซท อ็อฝ ออล , เล็ท มี เซ)
I must apologize for acting stank & treating you this way
(ไอ มัซท อะพอลโอะไจส ฟอ แอคทิง ซแท็งค & ทีทดิง ยู ที เว)
Cause I’ve been acting like sour milk all on the floor
(คอส อิฝ บีน แอคทิง ไลค เซาร มิลค ออล ออน เดอะ ฟโล)
It’s your fault you didn’t shut the refrigerator
(อิทซ ยุร ฟอลท ยู ดิ๊นอิน ฌัท เดอะ ริฟรีจเออะเรเทอะ)
Maybe that’s the reason I’ve been acting so cold?
(เมบี แฑ็ท เดอะ รี๊ซั่น อิฝ บีน แอคทิง โซ โคลด)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
If I could escape & recreate a place that’s my own world
(อิฟ ฟาย คูด เอ็ซเคพ & เรคริเอท อะ พเลซ แฑ็ท ไม โอน เวิลด)
& I could be your favourite girl [forever], Perfectly together
(& ไอ คูด บี ยุร เฟเฝอะริท เกิล [ เฟาะเรฝเออะ ] , เพอเฟ็คทลิ ทุเกฑเออะ)
Tell me boy now wouldn’t that be sweet? [sweet escape]
(เท็ล มี บอย เนา วูดดึ่น แดท บี สวี้ท [ สวี้ท เอ็ซเคพ ])
If I could be sweet, I know I’ve been a real bad girl [I’ll try to change]
(อิฟ ฟาย คูด บี สวี้ท , ไอ โน อิฝ บีน อะ ริแอ็ล แบ็ด เกิล [ อิล ทไร ทู เชนจ ])
I didn’t mean for you to get hurt [whatsoever]
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ฟอ ยู ทู เก็ท เฮิท [ ฮว็อทโซะเอฝเออะ ])
We can make it better, Tell me boy wouldn’t that be sweet? [sweet escape]
(วี แค็น เมค อิท เบทเทอะ , เท็ล มี บอย วูดดึ่น แดท บี สวี้ท [ สวี้ท เอ็ซเคพ ])

[Akon]
([ เอคอน ])
I want to get away, to our sweet escape
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว , ทู เอ๊า สวี้ท เอ็ซเคพ)
I want to get away, yeah
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว , เย่)

[Gwen]
([ จีเวน ])
You held me down, I’m at my lowest boiling point
(ยู เฮ็ลด มี เดาน , แอม แอ็ท ไม โลเอซท บอลยลิงพอยนท)
Come help me out, I need to get me out of this joint
(คัม เฮ็ลพ มี เอาท , ไอ เน ทู เก็ท มี เอาท อ็อฝ ที จอยนท)
Come on let’s bounce, counting on you to turn me around
(คัมมอน เล็ท เบานซ , เค๊าติง ออน ยู ทู เทิน มี อะเรานด)
Instead of clowning around, let’s look for some common ground
(อินซเทด อ็อฝ คราวนิง อะเรานด , เล็ท ลุค ฟอ ซัม คอมมัน กเรานด)
So baby, times get a little crazy
(โซ เบบิ , ไทม เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
I’ve been gettin’ a little lazy, waitin’ on you to come save me
(อิฝ บีน เกดดิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลสิ , เว๊ทดิน ออน ยู ทู คัม เซฝ มี)
I can see that you’re angry by the way that you treat me
(ไอ แค็น ซี แดท ยัวร์ แองกริ ไบ เดอะ เว แดท ยู ทรีท มี)
Hopefully you don’t leave me, wanna take you with me
(โฮพฟุลิ ยู ด้อนท์ ลีฝ มี , วอนนา เทค ยู วิฑ มี)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
If I could escape & recreate a place that’s my own world
(อิฟ ฟาย คูด เอ็ซเคพ & เรคริเอท อะ พเลซ แฑ็ท ไม โอน เวิลด)
[adsense]
& I could be your favourite girl [forever], Perfectly together
(& ไอ คูด บี ยุร เฟเฝอะริท เกิล [ เฟาะเรฝเออะ ] , เพอเฟ็คทลิ ทุเกฑเออะ)
& tell me boy now wouldn’t that be sweet? [sweet escape]
(& เท็ล มี บอย เนา วูดดึ่น แดท บี สวี้ท [ สวี้ท เอ็ซเคพ ])
If I could be sweet [sorry boy]
(อิฟ ฟาย คูด บี สวี้ท [ ซอริ บอย ])
I know I’ve been a real bad girl [I’ll try to change]
(ไอ โน อิฝ บีน อะ ริแอ็ล แบ็ด เกิล [ อิล ทไร ทู เชนจ ])
I didn’t mean for you to get hurt [whatsoever]
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ฟอ ยู ทู เก็ท เฮิท [ ฮว็อทโซะเอฝเออะ ])
We can make it better
(วี แค็น เมค อิท เบทเทอะ)
& tell me boy now wouldn’t that be sweet? [sweet escape]
(& เท็ล มี บอย เนา วูดดึ่น แดท บี สวี้ท [ สวี้ท เอ็ซเคพ ])

Woohoo, Yeehoo
(ฮูฮู , ยีฮู)
Woohoo, Yeehoo [If I could escape]
(ฮูฮู , ยีฮู [ อิฟ ฟาย คูด เอ็ซเคพ ])
Woohoo, yeehoo [If I could escape]
(ฮูฮู , ยีฮู [ อิฟ ฟาย คูด เอ็ซเคพ ])
Woohoo, Yeehoo
(ฮูฮู , ยีฮู)

Cause I’ve been acting like sour milk all on the floor
(คอส อิฝ บีน แอคทิง ไลค เซาร มิลค ออล ออน เดอะ ฟโล)
It’s your fault you didn’t shut the refrigerator
(อิทซ ยุร ฟอลท ยู ดิ๊นอิน ฌัท เดอะ ริฟรีจเออะเรเทอะ)
Maybe that’s the reason I’ve been acting so cold?
(เมบี แฑ็ท เดอะ รี๊ซั่น อิฝ บีน แอคทิง โซ โคลด)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
If I could escape & recreate a place that’s my own world
(อิฟ ฟาย คูด เอ็ซเคพ & เรคริเอท อะ พเลซ แฑ็ท ไม โอน เวิลด)
& I could be your favourite girl [forever], Perfectly together
(& ไอ คูด บี ยุร เฟเฝอะริท เกิล [ เฟาะเรฝเออะ ] , เพอเฟ็คทลิ ทุเกฑเออะ)
& tell me boy now wouldn’t that be sweet? [sweet escape]
(& เท็ล มี บอย เนา วูดดึ่น แดท บี สวี้ท [ สวี้ท เอ็ซเคพ ])
If I could be sweet [sorry boy]
(อิฟ ฟาย คูด บี สวี้ท [ ซอริ บอย ])
I know I’ve been a real bad girl [I’ll try to change]
(ไอ โน อิฝ บีน อะ ริแอ็ล แบ็ด เกิล [ อิล ทไร ทู เชนจ ])
I didn’t mean for you to get hurt [whatsoever]
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ฟอ ยู ทู เก็ท เฮิท [ ฮว็อทโซะเอฝเออะ ])
We can make it better
(วี แค็น เมค อิท เบทเทอะ)
& tell me boy now wouldn’t that be sweet? [sweet escape]
(& เท็ล มี บอย เนา วูดดึ่น แดท บี สวี้ท [ สวี้ท เอ็ซเคพ ])

Woohoo, Yeehoo [I wanna get away, get away]
(ฮูฮู , ยีฮู [ ไอ วอนนา เก็ท อะเว , เก็ท อะเว ])
Woohoo, Yeehoo [To our sweet escape]
(ฮูฮู , ยีฮู [ ทู เอ๊า สวี้ท เอ็ซเคพ ])
Woohoo, Yeehoo [I wanna get away]
(ฮูฮู , ยีฮู [ ไอ วอนนา เก็ท อะเว ])
Woohoo, Yeehoo [Yeah]
(ฮูฮู , ยีฮู [ เย่ ])
Woohoo, Yeehoo
(ฮูฮู , ยีฮู)
Woohoo, Yeehoo
(ฮูฮู , ยีฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sweet Escape คำอ่านไทย Gwen Stefani feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น