เนื้อเพลง Choice in The Matter คำอ่านไทย Aimee Mann

[And if this is one of your ten thousand dollar hours
([ แอนด์ อิ๊ฟ ดิส ซิส วัน อ็อฝ ยุร เท็น เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ เอาเอ้อร์)
Don’t forget to write it down
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ทู ไร๊ท อิท เดาน)
Help is on the way]
(เฮ้ลพ อีส ออน เดอะ เวย์ ])
Skip the cloak and dagger bit
(สคิพ เดอะ คโลค แอนด์ แดกเกอะ บิท)
Don’t you know we’re sick of it
(ด้อนท์ ยู โนว์ เวีย ซิ๊ค อ็อฝ อิท)
As much as I would like to stay
(แอส มัช แอส ซาย เวิด ไล๊ค ทู สเทย์)
The message light just blinks away
(เดอะ เม๊สเสจ ไล๊ท จั๊สท บลิ๊งค อะเวย์)
And while I’m here you won’t push play
(แอนด์ ไวล์ แอม เฮียร ยู ว็อนท พุช เพลย์)
So you leave me no choice in the matter
(โซ ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no choice in the matter
(ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no choice in the matter
(ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no
(ยู ลี๊ฝ มี โน)
Option to indulge in this
(อ๊อพชั่น ทู อินดัลจ อิน ดิส)
Exercise in cowardice
(เอ๊กเซอร์ไซส อิน เคาเออะดิซ)
Ignorance without the bliss
(อีกโนะแร็นซ วิธเอ๊าท เดอะ บลิซ)
‘Cause you leave me no choice in the matter
(ค๊อส ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no choice in the matter
(ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no choice in the matter
(ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no
(ยู ลี๊ฝ มี โน)
-guitar solo-
(กิทา โซ๊โล่)
‘Cause I know where this boat will go
(ค๊อส ไอ โนว์ แวร์ ดิส โบ๊ท วิล โก)
Pulled down by the undertow
(พูลล เดาน บาย ดิ อันเด่อร์โดว)
It’s lucky I know
(อิทซ ลัคคิ ไอ โนว์)
How to row
(ฮาว ทู โรว์)
So row, row, row your boat
(โซ โรว์ , โรว์ , โรว์ ยุร โบ๊ท)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ สทรีม)
I hope you drown and never come up
(ไอ โฮพ ยู ดราวน แอนด์ เน๊เฝ่อร์ คัม อั๊พ)
‘Cause you leave me no choice in the matter
(ค๊อส ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no choice in the matter
(ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no choice in the matter
(ยู ลี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ อิน เดอะ แม๊ทเท่อร์)
You leave me no
(ยู ลี๊ฝ มี โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Choice in The Matter คำอ่านไทย Aimee Mann

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น