เนื้อเพลง Keeping up with The Jonesin’ คำอ่านไทย Jamey Johnson

Lord, I quit the drinkin’, the smokin’ an’ the honky-tonk life.
(หลอร์ด , ไอ ควิท เดอะ ดริงคิน , เดอะ สโมกิน แอน เดอะ honky tonk ไล๊ฟ)
The day that a ring an’ a preacher made her my wife.
(เดอะ เดย์ แดท ดา ริง แอน อะ พิทเชอร์ เมด เฮอ มาย ไว๊ฟ)
Yeah, an’ I said: ” I do ” , but I didn’t have a clue,
(เย่ , แอน นาย เซ็ด : ” ไอ ดู ” , บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ คลู ,)
How I’d miss all the whiskey an’ women.
(ฮาว อาย มิซ ซอร์ เดอะ ฮวีซคิ แอน วีมเอิน)
I tried to be true,m but it’s all I can do,
(ไอ ทไร ทู บี ทรู , เอ็ม บั๊ท อิทซ ซอร์ ไอ แคน ดู ,)
Keepin’ up with the Jonesin’.
(คริพปิน อั๊พ วิธ เดอะ โจนซิน)

Man, this hectic, domestic lifestyle takes a while to adjust.
(แมน , ดิส เฮคทิค , โดเม๊สทิค ไลฟ์สตายอฺ เท้ค ซา ไวล์ ทู แอ๊ดจัสท)
Ah, she don’t seem to remember that old rowdy rambler I was.
(อา , ชี ด้อนท์ ซีม ทู รีเม๊มเบ่อร์ แดท โอลด์ เราดิ แรมบเลอะ ไอ วอส)
‘Cause she calls up her friends an’ tells them,
(ค๊อส ชี คอลลํ อั๊พ เฮอ เฟรน แอน เทลล เด็ม ,)
How good I been doin’.
(ฮาว กู๊ด ดาย บีน โดย)
But the truth is I’m goin’ out of my mind,
(บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ อีส แอม โกอิน เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์ ,)
Keepin’ up with the Jonesin’.
(คริพปิน อั๊พ วิธ เดอะ โจนซิน)

An’ I miss gettin’ high, an’ stayin out all night,
(แอน นาย มิซ เกดดิน ไฮฮ , แอน สเตยิน เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท ,)
With all my old friends.
(วิธ ออล มาย โอลด์ เฟรน)
An’ I miss the liquor, the bartenders,
(แอน นาย มิซ เดอะ ลิ๊เคว่อร , เดอะ บาร์เทนเดอร์ ,)
The fights, the girls an’ the bands.
(เดอะ ไฟ้ท , เดอะ เกิร์ล แอน เดอะ แบนด์)
It wouldn’t be so damned hard,
(อิท วูดดึ่น บี โซ แดมนํ ฮาร์ด ,)
If I didn’t know what I’m missin’.
(อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท แอม มิซซิน)
She don’t understand, I’m doin’ all that I can,
(ชี ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , แอม โดย ออล แดท ไอ แคน ,)
Keepin’ up with the Jonesin’.
(คริพปิน อั๊พ วิธ เดอะ โจนซิน)

Instrumental break.
(อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)
Yeah, tell me what you know about it, possum.
(เย่ , เทลล มี ว๊อท ยู โนว์ อะเบ๊าท ดิธ , possum)

Whoa it gets so hard when I know what I’m missin’.
(โว้ว อิท เก็ท โซ ฮาร์ด เว็น นาย โนว์ ว๊อท แอม มิซซิน)
Sometimes I give in, start over again,
(ซัมไทม์ ซาย กี๊ฝ อิน , สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน ,)
Keepin’ up with the Jonesin’.
(คริพปิน อั๊พ วิธ เดอะ โจนซิน)

Son, I understand, it’s a helluva man,
(ซัน , ไอ อั๊นเด้อรสแทนด , อิทซ ซา เฮวลูฝวา แมน ,)
Keepin’ up with the Jonesin’.
(คริพปิน อั๊พ วิธ เดอะ โจนซิน)

Aw man, Thank you Mr Jones, I sure ‘nough appreciate the ride.
(อาว แมน , แธ๊งค์ ยู มีซเทอะ โจเนส , ไอ ชัวร์ nough แอพพรี๊ชิเอท เดอะ ไรด์)
Hey is this, this a new tractor.
(เฮ อีส ดิส , ดิส ซา นิว ทแรคเทอะ)
That a satellite radio, air-conditioning, heater.
(แดท ดา แซ๊ทเทลไล้ท เร๊ดิโอ , แอร์ conditionings , ฮีทเออะ)
Oh, a cooler.
(โอ , อะ คูลเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keeping up with The Jonesin’ คำอ่านไทย Jamey Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น