เนื้อเพลง Fallin’ คำอ่านไทย Alicia Keys

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I keep on fallin’
(ไอ คีพ ออน แฟลลิน)
In and out of love
(อิน แอ็นด เอาท อ็อฝ ลัฝ)
With you
(วิฑ ยู)
Sometimes I love ya
(ซัมไทม์ ซาย ลัฝ ยา)
Sometimes u make me blue
(ซัมไทม์ ยู เมค มี บลู)
Sometimes I feel good
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล กุด)
At times I feel used
(แอ็ท ไทม ซาย ฟีล ยูซ)
Lovin you darlin’
(โลวิน ยู ดาร์ลิน)
Makes me so confused
(เมค มี โซ ค็อนฟยูส)

I keep on
(ไอ คีพ ออน)
Fallin’
(แฟลลิน)
In and out of love with you
(อิน แอ็นด เอาท อ็อฝ ลัฝ วิฑ ยู)
I never loved someone
(ไอ เนฝเออะ ลัฝ ซัมวัน)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Oh, oh , I never felt this way
(โอ , โอ , ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท ที เว)
How do you give me so much pleasure
(เฮา ดู ยู กิฝ มี โซ มัช พเลฉเออะ)
And cause me so much pain
(แอ็นด คอส มี โซ มัช เพน)
Just when I think
(จัซท ฮเว็น นาย ธิงค)
Ive taken more than would a fool
(อิฝ เทคเอ็น โม แฑ็น วูด อะ ฟูล)
[adsense]
I start fallin’ back in love with you
(ไอ ซทาท แฟลลิน แบ็ค อิน ลัฝ วิฑ ยู)

I keep on
(ไอ คีพ ออน)
Fallin’
(แฟลลิน)
In and out of love with you
(อิน แอ็นด เอาท อ็อฝ ลัฝ วิฑ ยู)
I never loved someone
(ไอ เนฝเออะ ลัฝ ซัมวัน)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

[Bridge]
([ บริจ ])
Oh baby
(โอ เบบิ)
I, I, I, I’m fallin’
(ไอ , ไอ , ไอ , แอม แฟลลิน)
I, I, I, I’m fallin’
(ไอ , ไอ , ไอ , แอม แฟลลิน)
Fall
(ฟอล)

I keep on
(ไอ คีพ ออน)
Fallin’
(แฟลลิน)
In and out of love with you
(อิน แอ็นด เอาท อ็อฝ ลัฝ วิฑ ยู)
I never loved someone
(ไอ เนฝเออะ ลัฝ ซัมวัน)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

Im fallin’
(แอม แฟลลิน)
In and out of love with you
(อิน แอ็นด เอาท อ็อฝ ลัฝ วิฑ ยู)
I never loved someone
(ไอ เนฝเออะ ลัฝ ซัมวัน)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

Im fallin’
(แอม แฟลลิน)
In and out of love with you
(อิน แอ็นด เอาท อ็อฝ ลัฝ วิฑ ยู)
I never loved someone
(ไอ เนฝเออะ ลัฝ ซัมวัน)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

What?
(ฮว็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallin’ คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น