เนื้อเพลง Party Life คำอ่านไทย Jay-Z

break out the red lights
(เบร๊ค เอ๊าท เดอะ เร้ด ไล๊ท)
welcome to the party life
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
welcome to the 70’s
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ 70s)
sweet
(สวี้ท)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
order some patrizee while talking to this breezy
(อ๊อร์เด้อร์ ซัม patrizee ไวล์ ทอคอิง ทู ดิส บรีสอิ)
brushing off my three peice i make this look to eazy
(บรัซชิง ออฟฟ มาย ทรี เพลซ ไอ เม้ค ดิส ลุ๊ค ทู eazy)
so tall and lanky my suit it should thank me
(โซ ทอลล์ แอนด์ แลงคิ มาย ซุ๊ท ดิธ เชิด แธ๊งค์ มี)
i make it look good to be this admired lansky
(ไอ เม้ค อิท ลุ๊ค กู๊ด ทู บี ดิส แอ๊ดไมร lansky)
this is lucky lefty gangsta effortlessly
(ดิส ซิส ลัคคิ lefty แก๊งซดา เอฟฟรอดเลสลี่)
poppa was a rolling stone it’s in my ancestory
(พอพพะ วอส ซา โรลลิง สโทน อิทซ ซิน มาย ancestory)
im in a whole other leauge n*ggas never catch me
(แอม อิน อะ โฮล อ๊อเธ่อร์ leauge เอ็น *ggas เน๊เฝ่อร์ แค็ทช มี)
and i +sport+ fly sh*t i should win a +espy+
(แอนด์ ดาย +สพอร์ท + ฟลาย ฌะ *ที ไอ เชิด วิน อะ +เอ็ซไพ +)

[Jay-Z Talking over chorus]
([ เจ ซี ทอคอิง โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
baby i said i i sport fly sh*t i should win an espy
(เบ๊บี้ ไอ เซ็ด ดาย ไอ สพอร์ท ฟลาย ฌะ *ที ไอ เชิด วิน แอน เอ็ซไพ)
im really another n*gga though
(แอม ริแอ็ลลิ อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga โธ)
i got slick rides you might wanna roll with me
(ไอ ก็อท ซลิค ไรด์ ยู ไมท วอนนา โรลล วิธ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
when your blue aint got nothing to do
(เว็น ยุร บลู เอน ก็อท นัธอิง ทู ดู)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
if you feel low aint got no place to go
(อิ๊ฟ ยู ฟีล โลว เอน ก็อท โน เพลส ทู โก)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
im on a braud strap sheets on my dip
(แอม ออน อะ braud ซทแร็พ ฌีท ออน มาย ดิพ)
aint nothing wrong with that thats my b*tch
(เอน นัธอิง รอง วิธ แดท แด้ท มาย บี *tch)
i be the boss of that, im on her sh*t
(ไอ บี เดอะ บอส อ็อฝ แดท , แอม ออน เฮอ ฌะ *ที)
so all n*ggas fall back i split your wig
(โซ ออล เอ็น *ggas ฟอลล์ แบ็ค ไอ สพลิ๊ท ยุร วิก)
she’s my little quarterback, ya digg
(ชี มาย ลิ๊ทเทิ่ล คอวเดอร์แบค , ยา digg)
’cause im all that and a sack, ya ya digg
(ค๊อส แอม ออล แดท แอนด์ อะ แซ๊ค , ยา ยา digg)
i spoiled her affored her if you faking jack
(ไอ สพอยล์ เฮอ affored เฮอ อิ๊ฟ ยู เฟคกิ้ง แจ็ค)
she’s used to million doller vacations
(ชี ยู๊ส ทู มิ๊ลเลี่ยน doller แฝคเค๊ชั่น)
f**k ya’ll gonna do with that
(เอฟ **เค ยอล กอนนะ ดู วิธ แดท)

[Jay-Z talking over chorus]
([ เจ ซี ทอคอิง โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
hey baby when you used to fille mingyan
(เฮ เบ๊บี้ เว็น ยู ยู๊ส ทู fille mingyan)
is kin of hard to go back to hamburger helper
(อีส คิน อ็อฝ ฮาร์ด ทู โก แบ็ค ทู แฮมเบอะเกอะ helper)
it’s your chose though baby
(อิทซ ยุร โชส โธ เบ๊บี้)
yea baby, she rolling
(เย เบ๊บี้ , ชี โรลลิง)
you stall at the bar, make your choice
(ยู ซทอล แอ็ท เดอะ บาร์ , เม้ค ยุร ช๊อยซํ)
is so gangsta baby
(อีส โซ แก๊งซดา เบ๊บี้)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])
when your blue aint got nothing to do
(เว็น ยุร บลู เอน ก็อท นัธอิง ทู ดู)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
if you feel low aint got no place to go
(อิ๊ฟ ยู ฟีล โลว เอน ก็อท โน เพลส ทู โก)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
is she rolling rolling rolling
(อีส ชี โรลลิง โรลลิง โรลลิง)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
is she rolling rolling rolling
(อีส ชี โรลลิง โรลลิง โรลลิง)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
zipping on my vino got me cooler than Pacino
(zippings ออน มาย วีโน ก็อท มี คูลเออะ แฑ็น เพอชีโน)
and DeNiro put together my real life is like Casino
(แอนด์ DeNiro พุท ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เรียล ไล๊ฟ อีส ไล๊ค คะซิโน)
they should pay me for some vivo taking g strokes to the gito
(เด เชิด เพย์ มี ฟอร์ ซัม vivo เทคอิง จี ซโตรก ทู เดอะ gito)
hit rap-rap-rap-rap with fire just unnecessary evil
(ฮิท แร็พ แร็พ แร็พ แร็พ วิธ ไฟเออะร จั๊สท อะเนซเอ็ซเซริ อี๊ฝิ่ล)
hola hovito cooler than zero, below
(โฮลา hovito คูลเออะ แฑ็น ซี๊โร่ , บีโลว์)
fresh one play no kimo
(เฟรช วัน เพลย์ โน kimo)
art with no easo please theres no equal
(อาร์ท วิธ โน easo พลีซ แดร์ โน อี๊ควอล)
your boys off the wall these other n*ggas is tito
(ยุร บอย ออฟฟ เดอะ วอลล์ ฑิส อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas ซิส tito)

[Jay-Z talking over chorus]
([ เจ ซี ทอคอิง โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
dahm, hey baby i said im off the wall like the young micheal jackson and all these other n*ggas is tito
(แดม , เฮ เบ๊บี้ ไอ เซ็ด แอม ออฟฟ เดอะ วอลล์ ไล๊ค เดอะ ยัง มายเคิว แจคสัน แอนด์ ออล ฑิส อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas ซิส tito)
shout out to Randy [hehehehe]real talk
(เช๊าท เอ๊าท ทู Randy [ hehehehe ] เรียล ท๊อล์ค)
imma just let this ride out
(แอมมา จั๊สท เล็ท ดิส ไรด์ เอ๊าท)
i might let it ride out for like seven minutes
(ไอ ไมท เล็ท ดิธ ไรด์ เอ๊าท ฟอร์ ไล๊ค เซเฝ่น มิ๊หนิท)
you could groove too whatever
(ยู เคิด กรูฝ ทู ฮว็อทเอฝเออะ)
lets two step
(เล็ท ทู สเท็พ)
Guru turn the lights down
(กูรู เทิร์น เดอะ ไล๊ท เดาน)
just keep it smooth
(จั๊สท คี๊พ อิท สมู๊ธ)
this that sh*t you roll up like a little tight jay too
(ดิส แดท ฌะ *ที ยู โรลล อั๊พ ไล๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไท๊ท เจ ทู)
zip a little whine
(สิพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวน)
whatever you likes is you know
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไล๊ค ซิส ยู โนว์)
whatever you like to do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไล๊ค ทู ดู)
get into your parking zone baby, get into your parking zone
(เก็ท อิ๊นทู ยุร พาคกิ้ง โซน เบ๊บี้ , เก็ท อิ๊นทู ยุร พาคกิ้ง โซน)
head into the part life, hu
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พาร์ท ไล๊ฟ , ฮู)
i dont even want it to stop though for real though
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ว้อนท ดิธ ทู สท๊อพ โธ ฟอร์ เรียล โธ)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])
when your blue aint got nothing to do
(เว็น ยุร บลู เอน ก็อท นัธอิง ทู ดู)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
if you feel low aint got no place to go
(อิ๊ฟ ยู ฟีล โลว เอน ก็อท โน เพลส ทู โก)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
is she rolling rolling rolling
(อีส ชี โรลลิง โรลลิง โรลลิง)
head into the party life
(เฮด อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ฟ)
is she rolling rolling rolling
(อีส ชี โรลลิง โรลลิง โรลลิง)

[Jay-Z – outro]
([ เจ ซี เอ๊าโต ])
step into my bedroom i call it the red room cause
(สเท็พ อิ๊นทู มาย เบดรูม ไอ คอลลํ อิท เดอะ เร้ด รูม ค๊อส)
cause it gets hot [echoes]
(ค๊อส อิท เก็ท ฮอท [ แอคโค ])
suggest you gon’ like it see why we talking all this fly sh*t
(ซั๊กเจสท ยู ก็อน ไล๊ค อิท ซี วาย วี ทอคอิง ออล ดิส ฟลาย ฌะ *ที)
cause im the flyest
(ค๊อส แอม เดอะ ฟายเอส)

Hovito baby don’t equal baby so perico get the rico and we go baby
(Hovito เบ๊บี้ ด้อนท์ อี๊ควอล เบ๊บี้ โซ perico เก็ท เดอะ รีโค แอนด์ วี โก เบ๊บี้)
Hovito baby don’t equal baby so perico get the rico and we go baby
(Hovito เบ๊บี้ ด้อนท์ อี๊ควอล เบ๊บี้ โซ perico เก็ท เดอะ รีโค แอนด์ วี โก เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party Life คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น