เนื้อเพลง Start Again คำอ่านไทย Red

And I remember everything, everything I loved
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ)
I gave it away like it wasn’t enough
(ไอ เกฝ อิท อะเวย์ ไล๊ค อิท วอสซึ้น อีน๊าฟ)
All the words I said and all you forgive
(ออล เดอะ เวิร์ด ซาย เซ็ด แอนด์ ออล ยู ฟอร์กี๊ฝ)
How could I hurt you again?
(ฮาว เคิด ดาย เฮิร์ท ยู อะเกน)

What if I let you win?
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย เล็ท ยู วิน)
What if I make it right?
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย เม้ค อิท ไร๊ท)
What if I give it up?
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ อิท อั๊พ)
What if I want to try?
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู ธราย)
What if you take a chance?
(ว๊อท อิ๊ฟ ยู เท้ค เก แช้นซํ)
What if I learn to love?
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย เลิร์น ทู ลัฝ)
What if, what if we start again?
(ว๊อท อิ๊ฟ , ว๊อท อิ๊ฟ วี สท๊าร์ท อะเกน)

All this time
(ออล ดิส ไทม์)
I can make it right
(ไอ แคน เม้ค อิท ไร๊ท)
With one more try
(วิธ วัน โม ธราย)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)

In my eyes
(อิน มาย อาย)
You can see it now
(ยู แคน ซี อิท นาว)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)

Emptiness inside me, wonder if you see
(เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มี , วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ยู ซี)
It’s my mistake, and it’s hurting me
(อิทซ มาย มิสเท้ค , แอนด์ อิทซ เฮอดิง มี)
I know where we’ve been, how’d we get so far?
(ไอ โนว์ แวร์ หวีบ บีน , แอว วี เก็ท โซ ฟาร์)
What if, what if we start again?
(ว๊อท อิ๊ฟ , ว๊อท อิ๊ฟ วี สท๊าร์ท อะเกน)

All this time
(ออล ดิส ไทม์)
I can make it right
(ไอ แคน เม้ค อิท ไร๊ท)
With one more try
(วิธ วัน โม ธราย)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)

In my eyes
(อิน มาย อาย)
You can see it now
(ยู แคน ซี อิท นาว)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)

I’m lost inside the pain I feel without you
(แอม ล็อซท อิ๊นไซด์ เดอะ เพน นาย ฟีล วิธเอ๊าท ยู)
I can’t stop holding on
(ไอ แค็นท สท๊อพ โฮลดิง ออน)
I need you with me
(ไอ นี๊ด ยู วิธ มี)

I’m caught inside the pain
(แอม คอท อิ๊นไซด์ เดอะ เพน)
Can we ever start again?
(แคน วี เอ๊เฝ่อร์ สท๊าร์ท อะเกน)
I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิธเอ๊าท ยู)

One more try
(วัน โม ธราย)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
In my eyes
(อิน มาย อาย)
Can you forgive me now?
(แคน ยู ฟอร์กี๊ฝ มี นาว)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
[One more try]
([ วัน โม ธราย ])
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
[Can you forgive me now?]
([ แคน ยู ฟอร์กี๊ฝ มี นาว ])
Can we start again?
(แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Start Again คำอ่านไทย Red

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น