เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Darren Hayes

I have been angry for so long now
(ไอ แฮ็ฝ บีน แองกริ ฟอร์ โซ ลอง นาว)
I let you know
(ไอ เล็ท ยู โนว์)
Shoulda walked away when I was young
(โช๊วดา ว๊อล์ค อะเวย์ เว็น นาย วอส ยัง)
I let you go
(ไอ เล็ท ยู โก)
I turned away but maybe I was wrong
(ไอ เทิร์น อะเวย์ บั๊ท เมบี ไอ วอส รอง)

I’ve been polishing blame for so long now
(แอฝ บีน polishings เบลม ฟอร์ โซ ลอง นาว)
My pride enjoy
(มาย ไพรด์ เอ็นจอย)
A bit tragedy never hurt somehow
(อะ บิท ทร๊าจิดี้ เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ซัมฮาว)
This man become a boy
(ดิส แมน บีคัม อะ บอย)
You take the blame but maybe I was wrong
(ยู เท้ค เดอะ เบลม บั๊ท เมบี ไอ วอส รอง)

Walk away now and be gone
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว แอนด์ บี กอน)
You don’t have to want to go on
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว้อนท ทู โก ออน)
I can see its killing you
(ไอ แคน ซี อิทซ คีลลิง ยู)
You don’t always have to be so strong for me
(ยู ด้อนท์ ออลเว แฮ็ฝ ทู บี โซ สทรอง ฟอร์ มี)
Every angel had dirty hands
(เอ๊เฝอร์รี่ แอ๊งเจล แฮ็ด เดอทิ แฮนด์)
Even Judas planned to just carry on
(อี๊เฝ่น จูดา แพลน ทู จั๊สท แค๊รรี่ ออน)
Just picking up the pieces
(จั๊สท พีคคิงส อั๊พ เดอะ พี๊ซ)
Of what lies behind those sorrowful lies
(อ็อฝ ว๊อท ไล บีฮายน์ โฑส ซอโระฟุล ไล)
You can walk away
(ยู แคน ว๊อล์ค อะเวย์)

You have been silent for so long
(ยู แฮ็ฝ บีน ไซ๊เล่นท ฟอร์ โซ ลอง)
I let the world now
(ไอ เล็ท เดอะ เวิลด นาว)
I turned a bit of my pain into a song
(ไอ เทิร์น อะ บิท อ็อฝ มาย เพน อิ๊นทู อะ ซ็อง)
And carried on
(แอนด์ แคร์รี่ ออน)
You took a bit of my shame but maybe that was wrong
(ยู ทุค กา บิท อ็อฝ มาย เชม บั๊ท เมบี แดท วอส รอง)

Walk away now and be gone
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว แอนด์ บี กอน)
You don’t have to want to go on
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว้อนท ทู โก ออน)
Even when they’re killing you
(อี๊เฝ่น เว็น เดรว คีลลิง ยู)
You don’t always have to be so strong for me
(ยู ด้อนท์ ออลเว แฮ็ฝ ทู บี โซ สทรอง ฟอร์ มี)
Every angel had dirty hands
(เอ๊เฝอร์รี่ แอ๊งเจล แฮ็ด เดอทิ แฮนด์)
Even Judas planned to just carry on
(อี๊เฝ่น จูดา แพลน ทู จั๊สท แค๊รรี่ ออน)
Just picking up the pieces
(จั๊สท พีคคิงส อั๊พ เดอะ พี๊ซ)
Of what lies behind those sorrowful lies
(อ็อฝ ว๊อท ไล บีฮายน์ โฑส ซอโระฟุล ไล)
You can walk away
(ยู แคน ว๊อล์ค อะเวย์)

Now and be strong
(นาว แอนด์ บี สทรอง)
I know you can carry on
(ไอ โนว์ ยู แคน แค๊รรี่ ออน)

Walk away now and be gone
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว แอนด์ บี กอน)
You don’t have to want to carry
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว้อนท ทู แค๊รรี่)
All the pain inside you
(ออล เดอะ เพน อิ๊นไซด์ ยู)
Cause the blood in me is the your blood every time I fall
(ค๊อส เดอะ บลัด อิน มี อีส เดอะ ยุร บลัด เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ฟอลล์)

Walk away now and be gone
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว แอนด์ บี กอน)
Even when its killing you
(อี๊เฝ่น เว็น อิทซ คีลลิง ยู)
You don’t always have to be so strong for me
(ยู ด้อนท์ ออลเว แฮ็ฝ ทู บี โซ สทรอง ฟอร์ มี)
Walk away now and be gone
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว แอนด์ บี กอน)
‘Cause you know even Judas planned to just carry on
(ค๊อส ยู โนว์ อี๊เฝ่น จูดา แพลน ทู จั๊สท แค๊รรี่ ออน)
Just picking up the pieces
(จั๊สท พีคคิงส อั๊พ เดอะ พี๊ซ)
Of what lies behind those sorrowful lies
(อ็อฝ ว๊อท ไล บีฮายน์ โฑส ซอโระฟุล ไล)
You can walk away
(ยู แคน ว๊อล์ค อะเวย์)

Now and be strong
(นาว แอนด์ บี สทรอง)
You don’t have to carry on
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แค๊รรี่ ออน)

Walk away now and be strong
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว แอนด์ บี สทรอง)
You don’t have to want to go on
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว้อนท ทู โก ออน)
Walk away now and be strong
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว แอนด์ บี สทรอง)
You don’t have to want to go on
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว้อนท ทู โก ออน)
Walk away
(ว๊อล์ค อะเวย์)
Walk away now
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว)
Walk away now
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว)
Oh
(โอ)

You don’t have to go on
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ออน)
You don’t have to be strong
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี สทรอง)
Walk away now
(ว๊อล์ค อะเวย์ นาว)
You can walk away
(ยู แคน ว๊อล์ค อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น