เนื้อเพลง Back Like That (Remix) คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Kanye West, Ne-Yo

[Intro: Kanye West [Ghostface Killah]]
([ อินโทร : เคนยี เว๊สท [ Ghostface Killah ] ])
It’s ya boy Ne-Yo, we gonna do it like this
(อิทซ ยา บอย Ne โย , วี กอนนะ ดู อิท ไล๊ค ดิส)
The Roc is in the building, yeah [It’s the remix yo]
(เดอะ ร็อค อีส ซิน เดอะ บีลดิง , เย่ [ อิทซ เดอะ รีมิก โย ])
Kanye is in the building
(เคนยี อีส ซิน เดอะ บีลดิง)
[Yo, the monster don is in the building] we in here
([ โย , เดอะ ม๊อนสเท่อร์ ด็อน อีส ซิน เดอะ บีลดิง ] วี อิน เฮียร)
[Kanye West is in the building] Ghostface [Your boy getting fat now
([ เคนยี เว๊สท อีส ซิน เดอะ บีลดิง ] Ghostface [ ยุร บอย เกดดดิ้ง แฟท นาว)
I got the fat stomach and laid up, eating good now
(ไอ ก็อท เดอะ แฟท สโท๊มัช แอนด์ เลด อั๊พ , อีสดิง กู๊ด นาว)
Other girl all stressed out, my girl got the fat ass
(อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล ออล สเทรสส เอ๊าท , มาย เกิร์ล ก็อท เดอะ แฟท อาซ)
Shorty mad, pulling her hair out] Haha
(ชอร์ทดิง แม้ด , พลูลิง เฮอ แฮร์ เอ๊าท ] ฮาฮา)
Yeah, pardon me, if I lost my voice
(เย่ , พ๊าร์ด่อน มี , อิ๊ฟ ฟาย ล็อซท มาย ว๊อยซ์)
I just got off stage, I’m in Japan right now
(ไอ จั๊สท ก็อท ออฟฟ สเท๊จ , แอม อิน จะแพน ไร๊ท นาว)
Sorry bout it…
(ซ๊อรี่ เบาท ดิธ)

[Chorus: Ne-Yo]
([ ค๊อรัส : Ne โย ])
Come through the block, in the brand new Benz
(คัม ทรู เดอะ บล๊อค , อิน เดอะ แบรนดฺ นิว เบนซฺ)
Knowing that me and that n*gga ain’t friends
(โนอิง แดท มี แอนด์ แดท เอ็น *gga เอน เฟรน)
[Ok girl] Yeah, what I did was wack
([ โอเค เกิร์ล ] เย่ , ว๊อท ไอ ดิด วอส แวค)
But you don’t get a n*gga back like that
(บั๊ท ยู ด้อนท์ เก็ท ดา เอ็น *gga แบ็ค ไล๊ค แดท)
Bouncin’ around, when I’m up in these streets
(เบ๊าซิน อะราวนฺดฺ , เว็น แอม อั๊พ อิน ฑิส สทรีท)
Knowing that me and that n*gga got beef
(โนอิง แดท มี แอนด์ แดท เอ็น *gga ก็อท บี๊ฟ)
[Ok girl] Yeah, what I did was wack
([ โอเค เกิร์ล ] เย่ , ว๊อท ไอ ดิด วอส แวค)
But you don’t get a n*gga back like that, no
(บั๊ท ยู ด้อนท์ เก็ท ดา เอ็น *gga แบ็ค ไล๊ค แดท , โน)

[Kanye West]
([ เคนยี เว๊สท ])
I’m high powered, put Eva Mendez to sleep
(แอม ไฮฮ พ๊าวเว่อร์ , พุท อีว่า Mendez ทู สลี๊พ)
Yo pardon, that b*tch been on my mind all week
(โย พ๊าร์ด่อน , แดท บี *tch บีน ออน มาย ไมนด์ ออล วี๊ค)
But, back to you, mad gloss chick, you’re way fit
(บั๊ท , แบ็ค ทู ยู , แม้ด กล็อซ ชิค , ยัวร์ เวย์ ฟิท)
How you have everything in this world and waste it
(ฮาว ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง อิน ดิส เวิลด แอนด์ เวซท อิท)
Prince told me it’ll be ok, I’m so sick
(พริ๊นซ์ โทลด มี อิว บี โอเค , แอม โซ ซิ๊ค)
Like Ne-Yo say, I’m laid back, like neo-soul
(ไล๊ค Ne โย เซย์ , แอม เลด แบ็ค , ไล๊ค นีโอะ โซล)
I holla back at this Creole hoe
(ไอ ฮอลละ แบ็ค แกท ดิส ครีโอล โฮ)
She from the N.O., but she never told me, and oh so
(ชี ฟรอม เดอะ เอ็น โอ , บั๊ท ชี เน๊เฝ่อร์ โทลด มี , แอนด์ โอ โซ)
We at the spot to chill, with a Fugee grill
(วี แอ็ท เดอะ สพอท ทู ชิล , วิธ อะ Fugee กริลล์)
So ordered the Kobe beef like Shaquille O’Neal
(โซ อ๊อร์เด้อร์ เดอะ โกบี บี๊ฟ ไล๊ค Shaquille ONeal)
Second I walked in, the whole room got still
(เซ๊คคั่น ดาย ว๊อล์ค อิน , เดอะ โฮล รูม ก็อท สทิลล)
I don’t know how to put this but, I’m kind of a big deal
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู พุท ดิส บั๊ท , แอม ไคนด์ อ็อฝ อะ บิ๊ก ดีล)
And she conceited, she got a reason
(แอนด์ ชี ค็อนซีท , ชี ก็อท ดา รี๊ซั่น)
She got her hair did, she got her weave in
(ชี ก็อท เฮอ แฮร์ ดิด , ชี ก็อท เฮอ วีฝ อิน)
And I’mma sweat that out, by the evening
(แอนด์ แอมมา สเว็ท แดท เอ๊าท , บาย ดิ อี๊ฝนิ่ง)
You? I don’t sweat that now, I got a new
(ยู ไอ ด้อนท์ สเว็ท แดท นาว , ไอ ก็อท ดา นิว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ghostface Killah]
([ Ghostface Killah ])
Oh girl, I can’t believe you zoned out
(โอ เกิร์ล , ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยู โซน เอ๊าท)
Played me for this dude, nice shoes and a bottle of coast out Mont’
(เพลย์ มี ฟอร์ ดิส ดยูด , ไน๊ซ์ ชู แซน อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ โค้สท เอ๊าท Mont)
I’m that Don Wilson, first one
(แอม แดท ด็อน วิลสัน , เฟิร์สท วัน)
To put you up six suites in that Resident Hilton
(ทู พุท ยู อั๊พ ซิกซ์ ซวีท ซิน แดท เรสอิเด็นท ฮิลตัน)
Mink coach, colorful stones and big stacks
(มิงค โค้ช , คัลเออะฟุล สโทน แซน บิ๊ก ซแท็ค)
Yeah, I was f*cking, but you don’t get me back like that
(เย่ , ไอ วอส เอฟ *คิง , บั๊ท ยู ด้อนท์ เก็ท มี แบ็ค ไล๊ค แดท)
Causing me grief, you know me and homey had beef
(คู๊ดซิง มี กรีฟ , ยู โนว์ มี แอนด์ โฮมี แฮ็ด บี๊ฟ)
Now you got me losing my mind, out up in these streets
(นาว ยู ก็อท มี โรซิง มาย ไมนด์ , เอ๊าท อั๊พ อิน ฑิส สทรีท)
You’se flamingo, showing your true colors
(ยูซ ฟละมีงโก , โชว์วิง ยุร ทรู คัลเออะ)
Heard ya’ll was ducking down low when you see my brothers
(เฮิด ยอล วอส ดัคกิง เดาน โลว เว็น ยู ซี มาย บร๊าเท่อรํ)
But it’s all good, I move from ex to next
(บั๊ท อิทซ ซอร์ กู๊ด , ไอ มู๊ฝ ฟรอม เอ็คซ ทู เน๊กซท)
Got the baddest little chick to sign off of them checks
(ก็อท เดอะ แบดเดส ลิ๊ทเทิ่ล ชิค ทู ซายน ออฟฟ อ็อฝ เด็ม เช็ค)
Fat bubble, her body’s like one of the best
(แฟท บั๊บเบิ้ล , เฮอ บ๊อดี้ ไล๊ค วัน อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์)
But I don’t need to say nothing, ask Kanye West
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู เซย์ นัธอิง , อาสคฺ เคนยี เว๊สท)
She eye candy, smoother than Godiva chocolate
(ชี อาย แค๊นดี้ , สมูดเดอร์ แฑ็น เกิดดายวา ชอคโอะลิท)
And you mad cuz you played ya self, it’s your fault, trick
(แอนด์ ยู แม้ด คัซ ยู เพลย์ ยา เซลฟ์ , อิทซ ยุร ฟอลท , ทริ๊ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ne-Yo]
([ Ne โย ])
Shot through the heart, the girl caught me
(ฌ็อท ทรู เดอะ ฮาร์ท , เดอะ เกิร์ล คอท มี)
Shot through the block, with him shot gun
(ฌ็อท ทรู เดอะ บล๊อค , วิธ ฮิม ฌ็อท กัน)
He lucky, I ain’t stop, copped the shotgun
(ฮี ลัคคิ , ไอ เอน สท๊อพ , ค๊อพพี่ เดอะ ชอทกัน)
Killah type cat, you better be glad, I’m not one
(Killah ไท๊พ แค๊ท , ยู เบ๊ทเท่อร์ บี แกล๊ด , แอม น็อท วัน)
Had a couple stars up in my sky
(แฮ็ด อะ คั๊พเพิ่ล สทาร์ อั๊พ อิน มาย สกาย)
She was my moon and my sunshine
(ชี วอส มาย มูน แอนด์ มาย ซันชาย)
Dude ain’t even fly, he just some guy
(ดยูด เอน อี๊เฝ่น ฟลาย , ฮี จั๊สท ซัม กาย)
You blamed yourself, I’m done, peace, one
(ยู เบลม ยุรเซลฟ , แอม ดัน , พี๊ซ , วัน)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Like That (Remix) คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Kanye West, Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น