เนื้อเพลง Bass Down Low (Feat.The Cataracs) คำอ่านไทย DEV

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
If you wanna get with me
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
There’s some things you gotta know
(แฑ ซัม ธิง ยู กอททะ โน)
I like my beats fast
(ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
Ba-ba-bass, bass, bass down low
(บา บา แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
It’s like one, two, three, fuck it
(อิทซ ไลค วัน , ทู , ธรี , ฟัค อิท)
I’m bout to take this drink and just stuff it
(แอม เบาท ทู เทค ที ดริงค แอ็นด จัซท ซทัฟ อิท)
Fish tank this thing along with four more shots
(ฟิฌ แท็งค ที ธิง อะลอง วิฑ โฟ โม ฌ็อท)
of Patron I give a fuck about going home
(อ็อฝ เพทรัน นาย กิฝ อะ ฟัค อะเบาท โกอิ้ง โฮม)
Straight buzzin Robotussin
(ซทเรท บรัซซิน โรโบทัซซิน)
Wanna get ya mitts in my oven
(วอนนา เก็ท ยา มิท ซิน ไม อัฝเอ็น)
Wanna get a lick of this lovin
(วอนนา เก็ท ดา ลิค อ็อฝ ที โลวิน)
G-g-g-get a lick of this lovin
(จี จี จี เก็ท ดา ลิค อ็อฝ ที โลวิน)
Yeah, I like it loud
(เย่ , ไอ ไลค อิท เลาด)
And I’ll make you shout
(แอ็นด อิล เมค ยู เฌาท)
G-give you that Black Eyed Peas
(จี กิฝ ยู แดท บแล็ค ไอ พี)
You know that Boom Boom Pow
(ยู โน แดท บูม บูม พาว)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
If you wanna get with me
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
There’s some things you gotta know
(แฑ ซัม ธิง ยู กอททะ โน)
I like my beats fast
(ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
Ba-ba-bass, bass, bass down low
(บา บา แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
[Drop it to the floor]
([ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Bass down low
(แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
[To the floor]
([ ทู เดอะ ฟโล ])
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
[Drop it to the floor]
([ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Bass down low
(แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
[To the floor]
([ ทู เดอะ ฟโล ])
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
It’s like one, two, three, okay
(อิทซ ไลค วัน , ทู , ธรี , โอเค)
Can I get a little Goose in my OJ?
(แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล กูซ อิน ไม โอเจ)
Everyday feel like my birthday
(เอวี่เดย์ ฟีล ไลค ไม เบริ์ดเดย์)
And we sip champagne when we thirsty
(แอ็นด วี ซิพ แฌ็มเพน ฮเว็น วี เธิซทิ)
Quit fronting why yo husband
(ควิท ฟ้อนดิง ฮไว โย ฮัสแบ็นด)
Tryna get his mitts in my oven
(ทายนา เก็ท ฮิส มิท ซิน ไม อัฝเอ็น)
Wanna get a lick of this lovin
(วอนนา เก็ท ดา ลิค อ็อฝ ที โลวิน)
[adsense]
G-g-g-get a lick of this lovin
(จี จี จี เก็ท ดา ลิค อ็อฝ ที โลวิน)
Yeah, I like it loud
(เย่ , ไอ ไลค อิท เลาด)
And I’ll make you shout
(แอ็นด อิล เมค ยู เฌาท)
G-give you that Black Eyed Peas
(จี กิฝ ยู แดท บแล็ค ไอ พี)
You know that Boom Boom Pow
(ยู โน แดท บูม บูม พาว)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
If you wanna get with me
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
There’s some things you gotta know
(แฑ ซัม ธิง ยู กอททะ โน)
I like my beats fast
(ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
Ba-ba-bass, bass, bass down low
(บา บา แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
[Drop it to the floor]
([ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Bass down low
(แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
[To the floor]
([ ทู เดอะ ฟโล ])
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
[Drop it to the floor]
([ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Bass down low
(แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
[To the floor]
([ ทู เดอะ ฟโล ])
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Bass
(แบ็ซ)
Bass, bass, bass
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ)
Bass
(แบ็ซ)
Bass, bass, bass
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ)
Bass, bass, bass
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ)
I got a question for you
(ไอ ก็อท ดา คเวซชัน ฟอ ยู)
Do you like it when I flow?
(ดู ยู ไลค อิท ฮเว็น นาย ฟโล)
I got a question for you
(ไอ ก็อท ดา คเวซชัน ฟอ ยู)
Do you like it when I flow?
(ดู ยู ไลค อิท ฮเว็น นาย ฟโล)
With my bass down low
(วิฑ ไม แบ็ซ เดาน โล)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
If you wanna get with me
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
There’s some things you gotta know
(แฑ ซัม ธิง ยู กอททะ โน)
[Drop it to the floor]
([ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Bass down low
(แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
[To the floor]
([ ทู เดอะ ฟโล ])
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)
[Drop it to the floor]
([ ดร็อพ อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Bass down low
(แบ็ซ เดาน โล)
Bass, bass, bass down low
(แบ็ซ , แบ็ซ , แบ็ซ เดาน โล)
[To the floor]
([ ทู เดอะ ฟโล ])
I, I, I like my beats fast
(ไอ , ไอ , ไอ ไลค ไม บีท ฟัซท)
And my bass down low
(แอ็นด ไม แบ็ซ เดาน โล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bass Down Low (Feat.The Cataracs) คำอ่านไทย DEV

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น