เนื้อเพลง For All My N*ggaz and B*tches คำอ่านไทย Snoop Dogg

[feat. Kurupt, Daz, Rage]
([ ฟีท เคอรัพชฺ , Daz , เร้จ ])

[Verse One: Kurupt]
([ เฝิซ วัน : เคอรัพชฺ ])

Well it’s that slow flow, D-O-double-G, n*gga
(เวลล อิทซ แดท สโลว์ โฟลว์ , ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี , เอ็น *gga)
See these other fools but you can’t see me, n*gga
(ซี ฑิส อ๊อเธ่อร์ ฟูล บั๊ท ยู แค็นท ซี มี , เอ็น *gga)
Who am I? [It’s Kurupt motherf*cker]
(ฮู แอ็ม ไอ [ อิทซ เคอรัพชฺ motherf*cker ])
Do or die [We gives a f*ck motherf*cker]
(ดู ออ ดาย [ วี กี๊ฝ ซา เอฟ *ck motherf*cker ])
So slow your roll, I’m In Control like Janet
(โซ สโลว์ ยุร โรลล , แอม อิน คอนโทรล ไล๊ค แจนเนท)
The loc-est twenty-one year old n*gga that’s on this planet
(เดอะ loc est ทเว้นที่ วัน เยียร์ โอลด์ เอ็น *gga แด้ท ออน ดิส แพล๊เหน็ท)
Take it for granted, if ya wanna, cuz I’m gonna
(เท้ค อิท ฟอร์ แกร๊นท , อิ๊ฟ ยา วอนนา , คัซ แอม กอนนะ)
grab my strap then clear the corner, beeotch!!
(แกร๊บ มาย ซทแร็พ เด็น เคลียร์ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , บีโอดชฺ ! !)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])

So all my b*tches and my n*ggaz and my n*ggaz and my b*tches
(โซ ออล มาย บี *tches แซน มาย เอ็น *ggaz แอนด์ มาย เอ็น *ggaz แอนด์ มาย บี *tches)
Wave your motherf*ckin hands in the air
(เว๊ฝ ยุร motherf*ckin แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
And if you don’t give a sh*t
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที)
Like we don’t give a sh*t
(ไล๊ค วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที)
Wave your motherf*ckin fingers in the air
(เว๊ฝ ยุร motherf*ckin ฟิ๊งเก้อร ซิน ดิ แอร์)

[Verse Two: Daz, Kurupt]
([ เฝิซ ทู : Daz , เคอรัพชฺ ])

Now on a one, two, three who could it be
(นาว ออน อะ วัน , ทู , ทรี ฮู เคิด ดิท บี)
Comin with a group of gangsta sh*t for ninety-three
(คัมอิน วิธ อะ กรุ๊พ อ็อฝ แก๊งซดา ฌะ *ที ฟอร์ ไนนทิ ทรี)
So ninety-four’s arrived n*gga, back on up
(โซ ไนนทิ โฟ อะไร๊ฝ เอ็น *gga , แบ็ค ออน อั๊พ)
And let me and my Dogg Kurupt f*ck sh*t up
(แอนด์ เล็ท มี แอนด์ มาย ด๊อก เคอรัพชฺ เอฟ *ck ฌะ *ที อั๊พ)
Now can’t nobody see me here or there
(นาว แค็นท โนบอดี้ ซี มี เฮียร ออ แดร์)
wherever I bails, I put it down on the ground
(ฮแวเรฝเออะ ไอ เบล , ไอ พุท ดิธ เดาน ออน เดอะ กราวนด์)
Cuz ain’t sh*t for sale in the Coupe
(คัซ เอน ฌะ *ที ฟอร์ เซล อิน เดอะ คูเพ)
with the beat flossin off gold D’s
(วิธ เดอะ บีท ฟอสซิน ออฟฟ โกลด์ ดีสฺ)
And my cousin Snoop packs well, you know what I mean
(แอนด์ มาย เค๊าซิน ซนูพ แพ็ค เวลล , ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
And it don’t take much, for the Dogg Pound to bust a cap
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เท้ค มัช , ฟอร์ เดอะ ด๊อก เพานด ทู บัซท ดา แค๊พ)
in your ass, for gettin us all f*cked up
(อิน ยุร อาซ , ฟอร์ เกดดิน อัซ ซอร์ เอฟ *cked อั๊พ)
Now check it, it’s a callin for n*ggaz like Doggs
(นาว เช็ค อิท , อิทซ ซา คอลลิน ฟอร์ เอ็น *ggaz ไล๊ค ด๊อก)
who supposed to be the sh*t, but steadily b*tchin like hogs
(ฮู ซั๊พโพ้ส ทู บี เดอะ ฌะ *ที , บั๊ท ซเทดอิลิ บี *tchin ไล๊ค ฮ็อก)
[Yes y’all] Walk the Doggs [yes y’all] Yiggy y’all
([ เย็ซ ยอล ] ว๊อล์ค เดอะ ด๊อก [ เย็ซ ยอล ] Yiggy ยอล)
Stay full of that gin and juice and have a ball
(สเทย์ ฟูล อ็อฝ แดท จิน แอนด์ จู้ยซ แอนด์ แฮ็ฝ อะ บอล)

I packs a strap, like that, I kicks it like this
(ไอ แพ็ค ซา ซทแร็พ , ไล๊ค แดท , ไอ คิ๊ค ซิท ไล๊ค ดิส)
Now how many b*tches must get d*ck?
(นาว ฮาว เมนอิ บี *tches มัสท์ เก็ท d*ck)
Before they say, that Daz is that n*gga from back in the day
(บีฟอร์ เด เซย์ , แดท Daz อีส แดท เอ็น *gga ฟรอม แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
Ya never ever thought I’d see him bustin with Dr. Dre
(ยา เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ธอท อาย ซี ฮิม บัสติน วิธ เดทเออะ ดรี)
Cuz I grips mics, I rips mics in half
(คัซ ไอ กริพ ไมคะ , ไอ ริพ ไมคะ ซิน ฮาล์ฟ)
Hoes be comin to my flat so I can tap that ass
(โฮ บี คัมอิน ทู มาย แฟลท โซ ไอ แคน แท็พ แดท อาซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Kurupt]
([ เฝิซ ทรี : เคอรัพชฺ ])

You’re headed my way, n*gga you best to hit a U-turn quick
(ยัวร์ เฮด มาย เวย์ , เอ็น *gga ยู เบ๊สท์ ทู ฮิท ดา ยู เทิร์น ควิค)
So what’s happenin? I’m cappin sh*t up like a Western flick
(โซ ว๊อท แฮพปีนิน แอม แคปพิน ฌะ *ที อั๊พ ไล๊ค เก เวซเทิน ฟลิค)
The kinpin of the clique, top notch
(เดอะ kinpin อ็อฝ เดอะ คลีค , ท๊อพ น็อช)
17 shot Glock cocked, so all n*gga drop
(17 ฌ็อท คล็อก ค๊อค , โซ ออล เอ็น *gga ดรอพ)
The run of the mill fool get broke off for tryin to serve
(เดอะ รัน อ็อฝ เดอะ มิลล์ ฟูล เก็ท บโรค ออฟฟ ฟอร์ ทายอิน ทู เซิร์ฝ)
the best Kurupt’s era, peep the terror, cuz it’s a murder fest
(เดอะ เบ๊สท์ เคอรัพชฺ เอ๊ร่า , พีพ เดอะ เท๊อร์เร่อร์ , คัซ อิทซ ซา เม๊อร์เด้อร์ fest)
I smoke chronic everyday, so what have we
(ไอ สโม๊ค คร๊อนิค เอวี่เดย์ , โซ ว๊อท แฮ็ฝ วี)
Another motherf*cker, gettin served like some cavy
(อะน๊าเทร่อร์ motherf*cker , เกดดิน เซิร์ฝ ไล๊ค ซัม cavy)
Now who, drops [ruff rhymes] I got full Juice like 2Pac
(นาว ฮู , ดรอพ [ รัฟ ไรม ] ไอ ก็อท ฟูล จู้ยซ ไล๊ค 2Pac)
[plus I’m] rollin with two Glocks
([ พลัส แอม ] โรลลิน วิธ ทู คล็อก)
Fly motherf*ckers can’t see Kurupt
(ฟลาย motherf*ckers แค็นท ซี เคอรัพชฺ)
Hellraisin like Pinhead, beware I’m tearin sh*t the f*ck up
(Hellraisin ไล๊ค Pinhead , บีแวร์ แอม เทียริน ฌะ *ที เดอะ เอฟ *ck อั๊พ)
Slow your roll, like your legs was broken
(สโลว์ ยุร โรลล , ไล๊ค ยุร เล้ก วอส บโรเค็น)
Who’s jokin? Rakim never joked, so why should I loc?
(ฮู โจเคน แรคคิม เน๊เฝ่อร์ โจ้ก , โซ วาย เชิด ดาย loc)
Now that’s my idol, check the vital rhyme flow doe
(นาว แด้ท มาย ไอ๊ด้อล , เช็ค เดอะ ไฝ๊ท่อล ไรม โฟลว์ โด)
Runnin em like Flo Jo, stranded on Death Row
(รูนนิน เอ็ม ไล๊ค โฟล โจ , สแทรนด ออน เด้ท โรว์)
Mediocre motherf*ckers die cuz I’m servin it
(เม๊ดดิโอเค่อร์ motherf*ckers ดาย คัซ แอม เซิฝวิน หนิด)
They can’t f*ck with or see me I’m mass murderin
(เด แค็นท เอฟ *ck วิธ ออ ซี มี แอม มาซ เมอร์เดอริน)
[Smokin indo, look out my window I suppose] Yeah
([ สโมกิน อีนโดะ , ลุ๊ค เอ๊าท มาย วิ๊นโด้ว ไอ ซั๊พโพ้ส ] เย่)
[N*ggaz don’t understand how we kicks diffrent flows]
([ เอ็น *ggaz ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ฮาว วี คิ๊ค diffrent โฟลว์ ])
[I’m raw like new footage] I’m rugged like a BF Goodrich
([ แอม รอว์ ไล๊ค นิว ฟูทอิจ ] แอม รักกิด ไล๊ค เก BF Goodrich)
[Bring your whole set and get your hood lynched]
([ บริง ยุร โฮล เซ็ท แอนด์ เก็ท ยุร ฮุด ลินช ])
[Drop to your knees like a dog in heat]
([ ดรอพ ทู ยุร นี ไล๊ค เก ด้อกก อิน ฮีท ])
Peep the murderous styles and the poetical techiques
(พีพ เดอะ เมอเดอะรัซ สไทล์ แซน เดอะ โพะเอทอิแค็ล techiques)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Four: Rage]
([ เฝิซ โฟ : เร้จ ])

Check it out, it’s Rage, ready for the breakdown
(เช็ค อิท เอ๊าท , อิทซ เร้จ , เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เบรคดาว)
Take down, when it comes to the mic I’m puttin my weight down
(เท้ค เดาน , เว็น หนิด คัม ทู เดอะ ไมคะ แอม พันดิน มาย เว๊ท เดาน)
And that’s 175 pounds of beed
(แอนด์ แด้ท 175 เพานด อ็อฝ บี)
beatin yo’ ass down to the concrete
(บีดิน โย อาซ เดาน ทู เดอะ ค๊อนครีท)
Fool, act like ya know
(ฟูล , แอ๊คท ไล๊ค ยา โนว์)
I’m stranded on Death Row with no where to go, so
(แอม สแทรนด ออน เด้ท โรว์ วิธ โน แวร์ ทู โก , โซ)
What’s a girl to do
(ว๊อท ซา เกิร์ล ทู ดู)
Take out a crew, or two, a few, what you wanna do?
(เท้ค เอ๊าท ดา ครู , ออ ทู , อะ ฟิว , ว๊อท ยู วอนนา ดู)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Throw your guns in the motherf*ckin air, we don’t care
(โธรว์ ยุร กัน ซิน เดอะ motherf*ckin แอร์ , วี ด้อนท์ แคร์)
[Dogg Pound]
([ ด๊อก เพานด ])
N*ggaz don’t give a f*ck n*gga
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *gga)
[Snoop]
([ ซนูพ ])
About nuthin at all, just my Doggs and clockin the grip b*tch
(อะเบ๊าท นัทติน แอ็ท ดอร์ , จั๊สท มาย ด๊อก แซน คอกคิน เดอะ กริพ บี *tch)
[Dogg Pound]
([ ด๊อก เพานด ])
N*ggaz don’t give a f*ck n*gga
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *gga)
[Snoop]
([ ซนูพ ])
That’s why I can kick it so tuff, cuz when times get ruff, my
(แด้ท วาย ไอ แคน คิ๊ค อิท โซ tuff , คัซ เว็น ไทม์ เก็ท รัฟ , มาย)
[Dogg Pound]
([ ด๊อก เพานด ])
N*ggaz don’t give a f*ck n*gga
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *gga)
[Snoop]
([ ซนูพ ])
The clique i’m with, don’t give a sheeit, ya know why?
(เดอะ คลีค แอม วิธ , ด้อนท์ กี๊ฝ อะ sheeit , ยา โนว์ วาย)
[Dogg Pound]
([ ด๊อก เพานด ])
Real n*ggaz don’t give a f*ck
(เรียล เอ็น *ggaz ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For All My N*ggaz and B*tches คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น