เนื้อเพลง So คำอ่านไทย Tracy Chapman

So you make a little money
(โซ ยู เม้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล มั๊นนี่)
Off of somebody else’s sweat
(ออฟฟ อ็อฝ ซัมบอดี้ เอ๊ลส สเว็ท)
So some people starve a little
(โซ ซัม พี๊เพิ่ล สท๊าร์ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
While you get fat
(ไวล์ ยู เก็ท แฟท)
While you get fat
(ไวล์ ยู เก็ท แฟท)

So you grind and grind
(โซ ยู ไกรนด แอนด์ ไกรนด)
And you push and shove
(แอนด์ ยู พุช แอนด์ ฌัฝ)
And claim that those most worthy
(แอนด์ เคลม แดท โฑส โมซท เวอฑิ)
Will get what they deserve
(วิล เก็ท ว๊อท เด ดิเสิฝ)
What they deserve
(ว๊อท เด ดิเสิฝ)

It can’t be true
(อิท แค็นท บี ทรู)
It can’t be true
(อิท แค็นท บี ทรู)
Because I’ve seen too many hungry faces
(บิคอส แอฝ ซีน ทู เมนอิ ฮั๊งกรี้ เฟซ)
I’ve seen too many with the likes of you
(แอฝ ซีน ทู เมนอิ วิธ เดอะ ไล๊ค อ็อฝ ยู)
It can’t be true
(อิท แค็นท บี ทรู)

For you everything has it’s price
(ฟอร์ ยู เอ๊วี่ติง แฮ็ส อิทซ ไพร๊ซ์)
You give nothing away for free
(ยู กี๊ฝ นัธอิง อะเวย์ ฟอร์ ฟรี)
If silence were truly golden
(อิ๊ฟ ไซเล็นซ เวอ ทรูลิ โกลเด็น)
I guess no one could sleep
(ไอ เกสส โน วัน เคิด สลี๊พ)
No one could sleep
(โน วัน เคิด สลี๊พ)

You have money at your fingertips
(ยู แฮ็ฝ มั๊นนี่ แอ็ท ยุร ฟิงเกอร์ทิป)
People at your beck and call
(พี๊เพิ่ล แอ็ท ยุร เบ็ค แอนด์ คอลลํ)
And you’re fool enough
(แอนด์ ยัวร์ ฟูล อีน๊าฟ)
To think for a price
(ทู ทริ๊งค ฟอร์ รา ไพร๊ซ์)
You can have the whole wide world
(ยู แคน แฮ็ฝ เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด)

For all our sake’s
(ฟอร์ ออล เอ๊า เซ้ค)
And all our lives
(แอนด์ ออล เอ๊า ไล้ฝ)
We must hope the words
(วี มัสท์ โฮพ เดอะ เวิร์ด)
That come from your lips
(แดท คัม ฟรอม ยุร ลิพ)
We must hope those words are lies
(วี มัสท์ โฮพ โฑส เวิร์ด แซร์ ไล)

For all our sake’s
(ฟอร์ ออล เอ๊า เซ้ค)
And all our lives
(แอนด์ ออล เอ๊า ไล้ฝ)
We must hope the dreams
(วี มัสท์ โฮพ เดอะ ดรีม)
Soulless visions that you have
(Soulless ฝิ๊ชั่น แดท ยู แฮ็ฝ)
Are never realized
(อาร์ เน๊เฝ่อร์ รีแอะไลส)

So
(โซ)
You’ve got a big house
(ยู๊ฟ ก็อท ดา บิ๊ก เฮ้าส)
And you drive a fancy car
(แอนด์ ยู ไดร๊ฝ อะ แฟ๊นซี คารํ)
So what if your pockets are full
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ยุร พ๊อคเค่ท แซร์ ฟูล)
If you have an empty heart
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ แอน เอ๊มพที่ ฮาร์ท)

You snap your fingers
(ยู ซแน็พ ยุร ฟิ๊งเก้อร)
And all the waters part
(แอนด์ ออล เดอะ ว๊อเท่อร พาร์ท)
So what if the people bow down
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ เดอะ พี๊เพิ่ล บาว เดาน)
If they show you no regard
(อิ๊ฟ เด โชว์ ยู โน รีการ์ด)

Your left hand
(ยุร เล๊ฟท แฮนด์)
Always watches your right
(ออลเว วัทเชซ ยุร ไร๊ท)
So what if you trust in God
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ยู ทรัสท อิน ก๊อด)
If you can’t sleep at night
(อิ๊ฟ ยู แค็นท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)

You think you’ve made it
(ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ เมด อิท)
You think you’ve got what everyone wants
(ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ว๊อท เอ๊วี่วัน ว้อนท)
So what if you’re a big fat man
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ยัวร์ อะ บิ๊ก แฟท แมน)
With an empty little heart
(วิธ แอน เอ๊มพที่ ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท)

Who has made a little money
(ฮู แฮ็ส เมด อะ ลิ๊ทเทิ่ล มั๊นนี่)
Off of somebody else’s sweat
(ออฟฟ อ็อฝ ซัมบอดี้ เอ๊ลส สเว็ท)
Who watched the people starve
(ฮู ว๊อทช เดอะ พี๊เพิ่ล สท๊าร์ฝ)
While you got fat
(ไวล์ ยู ก็อท แฟท)
While you got fat
(ไวล์ ยู ก็อท แฟท)
You got fat
(ยู ก็อท แฟท)
You got fat
(ยู ก็อท แฟท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So คำอ่านไทย Tracy Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น