เนื้อเพลง Bird’s Eye View คำอ่านไทย Xzibit

[feat. Tha Alkaholiks]
([ ฟีท ท่า Alkaholiks ])

[Xzibit:]
([ Xzibit : ])
When it comes to sh*t like this
(เว็น หนิด คัม ทู ฌะ *ที ไล๊ค ดิส)
I always get it right the first time
(ไอ ออลเว เก็ท ดิธ ไร๊ท เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
playa haters and snakes
(พอลเย เฮเดอ แซน สเน๊ค)
waitin’ for mistakes
(เว๊ทดิน ฟอร์ มิสเท้ค)
But that’s the breaks the highs and lows
(บั๊ท แด้ท เดอะ เบร๊ค เดอะ ไฮฮ แซน โลว)
Of the industry
(อ็อฝ ดิ อิ๊นดัสทรี่)
D.I.T.C. and X to the Z
(ดี ดาย ที ซี แอนด์ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี)
Bringin’ it live
(บริงอิน หนิด ไล้ฝ)
Get it crackin’ to the third degree
(เก็ท ดิธ แครกคิน ทู เดอะ เทริ๊ด ดีกรี)
Xzibit breakin’ n*ggas down like H.I.V.
(Xzibit เบรกกิ้น เอ็น *ggas เดาน ไล๊ค เฮส ไอ วี)
We gring rap to your city like B.E.T.
(วี grings แร็พ ทู ยุร ซิ๊ที่ ไล๊ค บี อี ที)
But still feel California
(บั๊ท สทิลล ฟีล แคลิฟอร์เนีย)
Is the place to be, Catashtrophy…
(อีส เดอะ เพลส ทู บี , Catashtrophy)

[Tash:]
([ Tash : ])
The Alkaholiks is back to fry you
(ดิ alkaholiks ซิส แบ็ค ทู ฟไร ยู)
Xtra crispy
(Xtra ครีซพิ)
With the skills that make the plots
(วิธ เดอะ สกิลล แดท เม้ค เดอะ พล๊อท)
to dis me Xtra risky
(ทู ดิซ มี Xtra ริซคิ)
Cause the time it takes to infiltrate
(ค๊อส เดอะ ไทม์ อิท เท้ค ทู อินฟีลทเรท)
And stop my forward motion
(แอนด์ สท๊อพ มาย ฟ๊อร์เวิร์ด โมฌัน)
California will have broken off
(แคลิฟอร์เนีย วิล แฮ็ฝ บโรเค็น ออฟฟ)
And fell into the ocean
(แอนด์ เฟ็ล อิ๊นทู ดิ โอ๊เชี่ยน)
Cause i rocked around the world
(ค๊อส ไอ ร๊อค อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
With my ill type skill
(วิธ มาย แอล ไท๊พ สกิลล)
Step for real or I’ll leave your grill scarred like Seal
(สเท็พ ฟอร์ เรียล ออ แอล ลี๊ฝ ยุร กริลล์ สเกลี่ ไล๊ค ซีล)
Cause I regulate the sectin where the drinks
(ค๊อส ไอ เรกอิวเลท เดอะ sectin แวร์ เดอะ ดริ๊งค)
Is gettin blended
(อีส เกดดิน เบลนดฺ)
Certifed bartender
(Certifed บาร์เทนเดอร์)
So catch the 40
(โซ แค็ทช เดอะ 40)
When I send it your way
(เว็น นาย เซ็นด ดิท ยุร เวย์)

[Xzibit:]
([ Xzibit : ])
N*ggas that hustle
(เอ็น *ggas แดท เฮสเซล)
Till the day light break
(ทิลล์ เดอะ เดย์ ไล๊ท เบร๊ค)
Go to county 20 times
(โก ทู เคานทิ 20 ไทม์)
Still can’t go straight
(สทิลล แค็นท โก สเทร๊ท)
Don’t nothin in the mothaf*ckin’
(ด้อนท์ นอทติน อิน เดอะ mothaf*ckin)
World come free
(เวิลด คัม ฟรี)
I’ll never see a nine to five
(แอล เน๊เฝ่อร์ ซี อะ ไนน ทู ไฟฝ)
Cause it just ain’t me
(ค๊อส อิท จั๊สท เอน มี)
[It’s like this]
([ อิทซ ไล๊ค ดิส ])
Xzibit shall hustle, lift build muscle
(Xzibit แชลล์ เฮสเซล , ลิฟท บิ้ลดํ มั๊สเคิ่ล)
And think like Russell
(แอนด์ ทริ๊งค ไล๊ค รัสเซล)
Survive and bring it live and direct
(เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ บริง อิท ไล้ฝ แอนด์ ไดเร็ค)
To any crowd through out the world
(ทู เอ๊นี่ คราวดํ ทรู เอ๊าท เดอะ เวิลด)
Like this come home
(ไล๊ค ดิส คัม โฮม)
And smoke a spliff in the benz
(แอนด์ สโม๊ค เก สพิริฟ อิน เดอะ เบนซฺ)
With Swift
(วิธ ซิวิฟท)

[Chorus 2 Times]
([ ค๊อรัส 2 ไทม์ ])

[Xzibit:]
([ Xzibit : ])
I’m f*cked up J-Ro
(แอม เอฟ *cked อั๊พ เจ Ro)

[J-Ro:]
([ เจ Ro : ])
Yo i’m f*cked up to
(โย แอม เอฟ *cked อั๊พ ทู)
Lookin’ at these b*tches
(ลุคกิน แอ็ท ฑิส บี *tches)
From a birds eye view
(ฟรอม มา เบิร์ด อาย ฝิว)
My name is J-Ro from tthe Likwit Crew
(มาย เนม อีส เจ Ro ฟรอม tthe Likwit ครู)

[Hurricane G:]
([ เฮอริเคน จี : ])
So what n*gga is it you wanna do
(โซ ว๊อท เอ็น *gga อีส ซิท ยู วอนนา ดู)

[J-Ro:]
([ เจ Ro : ])
My flow is metaphorical
(มาย โฟลว์ อีส เมทะฟอริแค็ล)
Historicly correct
(Historicly คอรเร็คทํ)
What do you expect from a n*gga
(ว๊อท ดู ยู เอ็กซเพ็คท ฟรอม มา เอ็น *gga)
With my intellect
(วิธ มาย อีนเท็ลเล็คท)
East coast representing West coast gangsta
(อี๊สท โค้สท เรพพรีเซนติง เว๊สท โค้สท แก๊งซดา)
New I ain’t trippin’
(นิว ไอ เอน ทริพพิน)
I call up King Tee we go dippin’
(ไอ คอลลํ อั๊พ คิง ที วี โก ดิพพิน)
Through the streets
(ทรู เดอะ สทรีท)
Pumpin’ hard core Likwit beats
(พัมปิน ฮาร์ด คอร์ Likwit บีท)
Flowin’ air blowin’ loungin’
(โฟว์วิน แอร์ โบลวิน ลันจิน)
Inn them leather seats
(อินน์ เด็ม เล๊เธ่อร์ ซีท)
Think gback how we used to rock the house party
(ทริ๊งค gback ฮาว วี ยู๊ส ทู ร๊อค เดอะ เฮ้าส พ๊าร์ที่)
Now we jsut f*ckin’ it up for everybody
(นาว วี jsut เอฟ *ckin หนิด อั๊พ ฟอร์ เอวี่บอดี้)

[Xzibit:]
([ Xzibit : ])
How dare you try to compare
(ฮาว แดร์ ยู ธราย ทู คอมแพร์)
Yourself to the original
(ยุรเซลฟ ทู ดิ ออริจินัล)
Professional Xzibit break you down
(โปรเฟ๊สชั่นน่อล Xzibit เบร๊ค ยู เดาน)
Like correctional Facilitys
(ไล๊ค correctional ฟะซีลอิทิ)
Limit all capabilities muthaf*ck MC’s
(ลิ๊หมิท ดอร์ capabilities muthaf*ck เมซีสฺ)
Hard to read like Japanese
(ฮาร์ด ทู รี๊ด ไล๊ค แจพะนิส)
I’m spreading like disease
(แอม สเพรดติง ไล๊ค ดีซี๊ส)
So I can’t be stopped
(โซ ไอ แค็นท บี สต๊อปพฺ)
By who you run with your click
(บาย ฮู ยู รัน วิธ ยุร คลิ๊ก)
Or the Btich ass cops
(ออ เดอะ Btich อาซ ค็อพ)
Xzibits’ first LP
(Xzibits เฟิร์สท LP)
It hit your black like crack rock
(อิท ฮิท ยุร แบล๊ค ไล๊ค แคร๊ค ร๊อค)
I’m blowin’ up your spot by remote
(แอม โบลวิน อั๊พ ยุร สพอท บาย รีโหมท)
Mr. Cut Throat
(มีซเทอะ คัท โธร๊ท)

[J-Ro:]
([ เจ Ro : ])
I ” m from Cystal-ifornia
(ไอ ” เอ็ม ฟรอม Cystal ifornia)
I warned ya I’d be on ya
(ไอ วอร์น ยา อาย บี ออน ยา)
The Ro is outer national
(เดอะ Ro อีส เอาทเออะ แนฌอะแน็ล)
Cold as Henne-sota
(โคลด์ แอส Henne sota)
I smoke 12 MC’s a day
(ไอ สโม๊ค 12 เมซีสฺ ซา เดย์)
Just to fill my quota
(จั๊สท ทู ฟิลล มาย โคว๊ท่า)
From Fourty 0-hio
(ฟรอม ฟอร์ดี 0 hio)
All the way to Ore-gin
(ออล เดอะ เวย์ ทู โอ จิน)
Buddy my fingers are bloody Now I’m Washing-ten
(บั๊ดดี้ มาย ฟิ๊งเก้อร แซร์ บลัดอิ นาว แอม ว็อฌนิ่ง เท็น)
I clown from Brew-york
(ไอ คลาวนํ ฟรอม บรู ยอค)
Down to Mi-ti-ami
(เดาน ทู มี ทิ ami)
I soak up game like a shammy
(ไอ โซค อั๊พ เกม ไล๊ค เก shammy)
Understand me?
(อั๊นเด้อรสแทนด มี)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Tash:]
([ Tash : ])
So Elizabeth it’s MC’s
(โซ อิลีสอะเบ็ธ อิทซ เมซีสฺ)
That’s comin’ to join ya
(แด้ท คัมอิน ทู จอย ยา)
Some will be from NYC And some will be from California
(ซัม วิล บี ฟรอม NYC แอนด์ ซัม วิล บี ฟรอม แคลิฟอร์เนีย)
Cause I drop the lyrics on you
(ค๊อส ไอ ดรอพ เดอะ ลีริค ออน ยู)
From beneath the Earth’s surface
(ฟรอม บีนี๊ทร ดิ เอิร์ทร เซ๊อร์เฟซ)
Where I write rhymes so fresh
(แวร์ ไอ ไร๊ท ไรม โซ เฟรช)
I try to bite my own verses
(ไอ ธราย ทู ไบ้ท์ มาย โอว์น เฝิซ)
Cause the purpose of my flow
(ค๊อส เดอะ เพ๊อร์โพส อ็อฝ มาย โฟลว์)
Is to let you know
(อีส ทู เล็ท ยู โนว์)
My style is badder than the water
(มาย สไทล์ อีส แบดเดอ แฑ็น เดอะ ว๊อเท่อร)
Down in Mexico
(เดาน อิน เม๊กซีโค)
Cause RICO blend styles liek juice and gin
(ค๊อส รีโค เบลนดฺ สไทล์ ลีก จู้ยซ แอนด์ จิน)
I got the Likwit sh*t
(ไอ ก็อท เดอะ Likwit ฌะ *ที)
That have you seein’ double
(แดท แฮ็ฝ ยู ซีอิน ดั๊บเบิ้ล)
Like the Twins
(ไล๊ค เดอะ ทวิน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bird’s Eye View คำอ่านไทย Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น