เนื้อเพลง One More for Love คำอ่านไทย Five For Fighting

Baby there’s something on my mind tonight
(เบ๊บี้ แดร์ ซัมติง ออน มาย ไมนด์ ทูไน๊ท)
There’s a reason to believe we almost got it right
(แดร์ ซา รี๊ซั่น ทู บีลี๊ฝ วี อ๊อลโมสท ก็อท ดิธ ไร๊ท)
There’s a fire burning in the firelight
(แดร์ ซา ไฟเออะร เบรินนิง อิน เดอะ firelight)
As we roll on tonight
(แอส วี โรลล ออน ทูไน๊ท)

There’s paper promises and alibis
(แดร์ เพ๊เพ่อร์ พรอมอิซ แซน อั๊ลไลไบ)
There is certainly uncertainty in all our eyes
(แดร์ อีส เซอทินลิ อันเซอทินทิ อิน ออล เอ๊า อาย)
But as long as you are here I’ll be all right
(บั๊ท แอส ลอง แอส ยู อาร์ เฮียร แอล บี ออล ไร๊ท)
As we roll on tonight
(แอส วี โรลล ออน ทูไน๊ท)

So you go out…I’ll go on
(โซ ยู โก เอ๊าท แอล โก ออน)
If there’s a doubt…we’ll be strong
(อิ๊ฟ แดร์ ซา เดาท เวลล บี สทรอง)
As we go on singing
(แอส วี โก ออน ซิงกิง)
One more for love my love
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ มาย ลัฝ)
One more for love…
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ)

There’s always blood to fill the heart betrayed
(แดร์ ออลเว บลัด ทู ฟิลล เดอะ ฮาร์ท บีเทรย์)
There are children being born to every house that’s raised
(แดร์ อาร์ ชีลดเร็น บีอิง บอน ทู เอ๊เฝอร์รี่ เฮ้าส แด้ท เร้ส)
And we’re getting closer to where we got it made
(แอนด์ เวีย เกดดดิ้ง โคลเซอร์ ทู แวร์ วี ก็อท ดิธ เมด)
As we roll on tonight
(แอส วี โรลล ออน ทูไน๊ท)

So you go out…I’ll go on
(โซ ยู โก เอ๊าท แอล โก ออน)
If there’s a doubt…we’ll be strong
(อิ๊ฟ แดร์ ซา เดาท เวลล บี สทรอง)
As we go on singing
(แอส วี โก ออน ซิงกิง)
One more for love my love
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ มาย ลัฝ)
One more for love…
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ)

I’m never going to wait for anything
(แอม เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู เว้ท ฟอร์ เอนอิธิง)
Never going to break for anything
(เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู เบร๊ค ฟอร์ เอนอิธิง)
Cause I am one more for love my love
(ค๊อส ไอ แอ็ม วัน โม ฟอร์ ลัฝ มาย ลัฝ)
One more for love
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ)
One more for love my love
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ มาย ลัฝ)

Baby there’s something on my mind tonight
(เบ๊บี้ แดร์ ซัมติง ออน มาย ไมนด์ ทูไน๊ท)
There’s a reason to believe that we got it right
(แดร์ ซา รี๊ซั่น ทู บีลี๊ฝ แดท วี ก็อท ดิธ ไร๊ท)
And all and all you’re all that’s on my mind tonight As we roll on…
(แอนด์ ออล แอนด์ ออล ยัวร์ ออล แด้ท ออน มาย ไมนด์ ทูไน๊ท แอส วี โรลล ออน)

One more for love my love
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ มาย ลัฝ)
One more for love
(วัน โม ฟอร์ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More for Love คำอ่านไทย Five For Fighting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น