เนื้อเพลง Strange Kind of a Woman คำอ่านไทย Deep Purple

There once was a woman, a strange kind of woman
(แดร์ วั๊นซ วอส ซา วู๊แม่น , อะ สเทร๊งจ ไคนด์ อ็อฝ วู๊แม่น)
The kind that gets written down in history
(เดอะ ไคนด์ แดท เก็ท วึ้น เดาน อิน ฮิสทรี่)
Her name was Nancy, her face was nothing fancy
(เฮอ เนม วอส แนนซี่ , เฮอ เฟซ วอส นัธอิง แฟ๊นซี)
She left a trail of happiness and misery
(ชี เล๊ฟท ดา ทเรล อ็อฝ แฮพพิเน็ซ แซน มีสริ)

I loved her, everybody loved her
(ไอ ลัฝ เฮอ , เอวี่บอดี้ ลัฝ เฮอ)
She loved everyone and gave them good return
(ชี ลัฝ เอ๊วี่วัน แอนด์ เกฝ เด็ม กู๊ด รีเทิร์น)
I tried to take her, I even tried to break her
(ไอ ทไร ทู เท้ค เฮอ , ไอ อี๊เฝ่น ทไร ทู เบร๊ค เฮอ)
She said, I ain’t for takin’, won’t you ever learn
(ชี เซ็ด , ไอ เอน ฟอร์ ทอคกิ่น , ว็อนท ยู เอ๊เฝ่อร์ เลิร์น)

I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
I spent my money as I took my turn
(ไอ ซเพ็นท มาย มั๊นนี่ แอส ซาย ทุค มาย เทิร์น)
I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
Ooh, I got a strange kind of woman
(อู้ , ไอ ก็อท ดา สเทร๊งจ ไคนด์ อ็อฝ วู๊แม่น)

She looks like a raver, but I could never please her
(ชี ลุ๊ค ไล๊ค เก raver , บั๊ท ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ พลีซ เฮอ)
On Wednesday mornings, boy, you can’t go far
(ออน เวนสดิ ม๊อร์นิ่ง , บอย , ยู แค็นท โก ฟาร์)
I couldn’t get her, but things got better, she said
(ไอ คูดซึ่น เก็ท เฮอ , บั๊ท ทริง ก็อท เบ๊ทเท่อร์ , ชี เซ็ด)
Saturday nights from now on, baby, you’re my star
(แซทเออะดิ ไน๊ท ฟรอม นาว ออน , เบ๊บี้ , ยัวร์ มาย สทาร์)

I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
I spent my money as I took my turn
(ไอ ซเพ็นท มาย มั๊นนี่ แอส ซาย ทุค มาย เทิร์น)
I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
Ooh, I got a strange kind of woman
(อู้ , ไอ ก็อท ดา สเทร๊งจ ไคนด์ อ็อฝ วู๊แม่น)

Ooh, my soul, I love you
(อู้ , มาย โซล , ไอ ลัฝ ยู)

I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
I spent my money as I took my turn
(ไอ ซเพ็นท มาย มั๊นนี่ แอส ซาย ทุค มาย เทิร์น)
I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
Ooh, I got a strange kind of woman
(อู้ , ไอ ก็อท ดา สเทร๊งจ ไคนด์ อ็อฝ วู๊แม่น)

She finally said she loved me, I wed her in a hurry
(ชี ไฟแน็ลลิ เซ็ด ชี ลัฝ มี , ไอ เว็ด เฮอ อิน อะ เฮ๊อร์รี่)
And no more callers and I glow with pride
(แอนด์ โน โม คอลเลอะ แซน ดาย กโล วิธ ไพรด์)
I’m dreaming, I feel like screaming
(แอม ดรีมมิง , ไอ ฟีล ไล๊ค ซครีมอิง)
I won my woman just before she died
(ไอ ว็อน มาย วู๊แม่น จั๊สท บีฟอร์ ชี ดาย)

I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
I spent my money as I took my turn
(ไอ ซเพ็นท มาย มั๊นนี่ แอส ซาย ทุค มาย เทิร์น)
I want you, I need you, I gotta be near you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ กอททะ บี เนียร์ ยู)
Ooh, I had a strange kind of woman
(อู้ , ไอ แฮ็ด อะ สเทร๊งจ ไคนด์ อ็อฝ วู๊แม่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Strange Kind of a Woman คำอ่านไทย Deep Purple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น