เนื้อเพลง Play with Me คำอ่านไทย Extreme

Ring around the rosie
(ริง อะราวนฺดฺ เดอะ rosie)
Hopscotch, Monopoly
(Hopscotch , โมโน๊โพลี่)
Red light, green light
(เร้ด ไล๊ท , กรีน ไล๊ท)
G. I. Joes and Barbies
(จี ไอ โจ แซน Barbies)
Hide and seek, kick the can
(ไฮด์ แอนด์ ซี๊ค , คิ๊ค เดอะ แคน)
Cowboys and Indians
(แควบอย แซน อีนเดียน)
Wiffle ball, paper dolls
(Wiffle บอล , เพ๊เพ่อร์ ดอลล์)
Hacky sack and hangman
(Hacky แซ๊ค แอนด์ แฮงแมน)

Do you wanna play with me
(ดู ยู วอนนา เพลย์ วิธ มี)

Tag you’re IT, cops and robbers
(แท็ก ยัวร์ อิท , ค็อพ แซน รอบเบอะ)
Jungle gym, chutes and ladders
(จั๊งเกิ้ล จิม , ฌูท แซน แล๊ดเด้อร์)
Tic tac toe, Mister Rogers
(ทิค tac โท , มิ๊สเทอร์ รอจเออะ)
Marco Polo, London bridges
(Marco โพโล , ลันดัน บริดจ)
Simon sez, steal the bacon
(ซายมอน เซ็ส , สทีล เดอะ บาคอน)
Time out, trick or treat
(ไทม์ เอ๊าท , ทริ๊ค ออ ทรี๊ท)
Electric company
(อิเล๊คทริค คัมพะนิ)
Olly olly oxen free
(Olly olly ออคเซ็น ฟรี)

Do you wanna play with me
(ดู ยู วอนนา เพลย์ วิธ มี)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
Do you, do you
(ดู ยู , ดู ยู)
Wanna, wanna
(วอนนา , วอนนา)
Play, play with me
(เพลย์ , เพลย์ วิธ มี)
Play with me
(เพลย์ วิธ มี)
Do you, do you
(ดู ยู , ดู ยู)
Wanna, wanna
(วอนนา , วอนนา)
Play, play with me
(เพลย์ , เพลย์ วิธ มี)
Play with me
(เพลย์ วิธ มี)

Spin the bottle, post office
(สพิน เดอะ บ๊อทเทิ่ล , โพสท อ๊อฟฟิซ)
Kiss and tell, dressin’ up
(คิซ แซน เทลล , เดสซิน อั๊พ)
Playin’ doctor, peek-a-boo
(เพลย์ยิน ด๊อคเท่อร์ , พีค กา บู)
Two hand touch, cooties
(ทู แฮนด์ ทั๊ช , cooties)
Little League, Looney Tunes
(ลิ๊ทเทิ่ล ลี๊ก , Looney จูน)
Scissors rock paper, Zoom
(ซีเซอร์ ร๊อค เพ๊เพ่อร์ , ซูม)
Kick ball, stick ball
(คิ๊ค บอล , สทิ๊ค บอล)
Kill the guy with the ball
(คิลล์ เดอะ กาย วิธ เดอะ บอล)

Do you wanna play with me
(ดู ยู วอนนา เพลย์ วิธ มี)

Buckin’ up, recess
(Buckin อั๊พ , ริเซซ)
Jump rope, relieveo
(จั๊มพ โร๊พ , relieveo)
See saw, sand box
(ซี ซอว์ , แซนด์ บ๊อกซฺ)
Matchbox, Cheerios
(แมทบอค , ชีรีโอ)
ABC’s, spelling bees
(ABCs , ซเพลลิง บี)
Sesame Street, hockey
(เซซอะมี สทรีท , ฮอคคิ)
Duck duck duck duck
(ดั๊ค ดั๊ค ดั๊ค ดั๊ค)
Duck duck goose
(ดั๊ค ดั๊ค กู๊ส)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

Jack and Suzi
(แจ็ค แอนด์ Suzi)
Sittin’ in a tree
(ซิทดิน อิน อะ ทรี)
K-I-S-S-I-N-G
(เค ไอ เอส เอส ซาย เอ็น จี)
First comes love
(เฟิร์สท คัม ลัฝ)
Then comes marriage
(เด็น คัม แมริจ)
Then comes Adam
(เด็น คัม แอดแอ็ม)
In a baby carriage
(อิน อะ เบ๊บี้ แคริจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Play with Me คำอ่านไทย Extreme

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น