เนื้อเพลง Don’t Let Me Be Lonely Tonight คำอ่านไทย James Taylor

Do me wrong, do me right. Tell me lies but hold me tight.
(ดู มี รอง , ดู มี ไร๊ท เทลล มี ไล บั๊ท โฮลด์ มี ไท๊ท)
Save your good-byes for the morning light, but don’t let me be lonely tonight.
(เซฝ ยุร กู๊ด ไบ ฟอร์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท , บั๊ท ด้อนท์ เล็ท มี บี โลนลิ ทูไน๊ท)

Say goodbye and say hello. Sure enough good to see you, but it’s time to go.
(เซย์ กู๊ดบาย แอนด์ เซย์ เฮ็ลโล ชัวร์ อีน๊าฟ กู๊ด ทู ซี ยู , บั๊ท อิทซ ไทม์ ทู โก)
Don’t say yes but please don’t say no, I don’t want to be lonely tonight.
(ด้อนท์ เซย์ เย็ซ บั๊ท พลีซ ด้อนท์ เซย์ โน , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ทูไน๊ท)

Go away then, damn you, go on and do as you please,
(โก อะเวย์ เด็น , แดมนํ ยู , โก ออน แอนด์ ดู แอส ยู พลีซ ,)
You ain’t gonna see me getting down on my knees.
(ยู เอน กอนนะ ซี มี เกดดดิ้ง เดาน ออน มาย นี)
I’m undecided, and your heart’s been divided, you’ve been turning my world upside down.
(แอม อันดิไซดอิด , แอนด์ ยุร ฮาร์ท บีน ดิไฝด , ยู๊ฟ บีน เทินนิง มาย เวิลด อัพไซต์ เดาน)

Do me wrong, do me right, right now, baby. Go on and tell me lies but hold me tight.
(ดู มี รอง , ดู มี ไร๊ท , ไร๊ท นาว , เบ๊บี้ โก ออน แอนด์ เทลล มี ไล บั๊ท โฮลด์ มี ไท๊ท)
Save your good-byes for the morning light, morning light,
(เซฝ ยุร กู๊ด ไบ ฟอร์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท , ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท ,)
but don’t let me be lonely tonight.
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท มี บี โลนลิ ทูไน๊ท)
I don’t want to be lonely tonight, no, no, I don’t want to be lonely tonight.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ทูไน๊ท , โน , โน , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ทูไน๊ท)

I don’t want to be lonely tonight.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let Me Be Lonely Tonight คำอ่านไทย James Taylor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น