เนื้อเพลง A Place for My Head คำอ่านไทย Linkin Park

I watch how the moon sits in the sky in the dark night
(ไอ ว็อช เฮา เดอะ มูน ซิท ซิน เดอะ ซไค อิน เดอะ ดาค ไนท)
Shining with the light from the sun
(ชายนิง วิฑ เดอะ ไลท ฟร็อม เดอะ ซัน)
And the sun doesn’t give light to the moon assuming
(แอ็นด เดอะ ซัน ดัสอินท กิฝ ไลท ทู เดอะ มูน แอ็ซยูมอิง)
The moon’s gonna owe it one
(เดอะ มูน กอนนะ โอ อิท วัน)
It makes me think of how you act for me
(อิท เมค มี ธิงค อ็อฝ เฮา ยู แอ็คท ฟอ มี)
You do favors and then rapidly
(ยู ดู เฟเฝอะ แซน เฑ็น แรพอิดลิ)
You just turn around and start asking me
(ยู จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด ซทาท อาคกิ้ง มี)
About things that you want back from me
(อะเบาท ธิง แดท ยู ว็อนท แบ็ค ฟร็อม มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m sick of the tension, sick of the hunger
(แอม ซิค อ็อฝ เดอะ เทนฌัน , ซิค อ็อฝ เดอะ ฮังเกอะ)
Sick of you acting like I owe you this
(ซิค อ็อฝ ยู แอคทิง ไลค ไก โอ ยู ที)
Find another place to feed your greed
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู ฟี ยุร กรีด)
While I find a place to rest
(ฮไวล ไอ ไฟนด อะ พเลซ ทู เร็ซท)

I want to be in another place
(ไอ ว็อนท ทู บี อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
I hate when you say you don’t understand
(ไอ เฮท ฮเว็น ยู เซ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
[You’ll see it’s not meant to be]
([ โยว ซี อิทซ น็อท เม็นท ทู บี ])
I want to be in the energy, not with the enemy
(ไอ ว็อนท ทู บี อิน ดิ เอนเออะจิ , น็อท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ ไม เฮ็ด)

Maybe someday I’ll be just like you
(เมบี ซัมเดย์ อิล บี จัซท ไลค ยู)
And step on people like you do and
(แอ็นด ซเท็พ ออน พี๊เพิ่ล ไลค ยู ดู แอ็นด)
Run away of the people I thought I knew
(รัน อะเว อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล ไอ ธอท ไอ นยู)
I remember back then who you were
(ไอ ริเมมเบอะ แบ็ค เฑ็น ฮู ยู เวอ)
You used to be calm, used to be strong
(ยู ยูซ ทู บี คาม , ยูซ ทู บี ซทร็อง)
Used to be generous but you should’ve known
(ยูซ ทู บี เจนเออะรัซ บัท ยู ชูดดิฝ โนน)
That you’d wear out your welcome
(แดท ยู แว เอาท ยุร เวลคัม)
And now you see how quiet it is, all alone
(แอ็นด เนา ยู ซี เฮา คไวเอ็ท ดิธ อีส , ออล อะโลน)

[Chorus [2x]:]
([ โครัซ [ 2x ] : ])
I’m so sick of the tension, sick of the hunger
(แอม โซ ซิค อ็อฝ เดอะ เทนฌัน , ซิค อ็อฝ เดอะ ฮังเกอะ)
[adsense]
Sick of you acting like I owe you this
(ซิค อ็อฝ ยู แอคทิง ไลค ไก โอ ยู ที)
Find another place to feed your greed
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู ฟี ยุร กรีด)
While I find a place to rest
(ฮไวล ไอ ไฟนด อะ พเลซ ทู เร็ซท)

I want to be in another place
(ไอ ว็อนท ทู บี อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
I hate when you say you don’t understand
(ไอ เฮท ฮเว็น ยู เซ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
[You’ll see it’s not meant to be]
([ โยว ซี อิทซ น็อท เม็นท ทู บี ])
I want to be in the energy, not with the enemy
(ไอ ว็อนท ทู บี อิน ดิ เอนเออะจิ , น็อท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ ไม เฮ็ด)

[8x]
([ 8x ])
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)

I want to be in another place
(ไอ ว็อนท ทู บี อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
I hate when you say you don’t understand
(ไอ เฮท ฮเว็น ยู เซ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
[You’ll see it’s not meant to be]
([ โยว ซี อิทซ น็อท เม็นท ทู บี ])
I want to be in the energy, not with the enemy
(ไอ ว็อนท ทู บี อิน ดิ เอนเออะจิ , น็อท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ ไม เฮ็ด)

Shut up….what!
(ฌัท อัพ ฮว็อท !)

I’m so sick of the tension [shut]
(แอม โซ ซิค อ็อฝ เดอะ เทนฌัน [ ฌัท ])
Sick of the hunger
(ซิค อ็อฝ เดอะ ฮังเกอะ)
Sick of you acting like I owe you this
(ซิค อ็อฝ ยู แอคทิง ไลค ไก โอ ยู ที)
Find another place to feed your greed [up]
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู ฟี ยุร กรีด [ อัพ ])
While I find a place to rest
(ฮไวล ไอ ไฟนด อะ พเลซ ทู เร็ซท)

I’m so sick of the tension [what]
(แอม โซ ซิค อ็อฝ เดอะ เทนฌัน [ ฮว็อท ])
Sick of the hunger
(ซิค อ็อฝ เดอะ ฮังเกอะ)
Sick of you acting like I owe you this
(ซิค อ็อฝ ยู แอคทิง ไลค ไก โอ ยู ที)
Find another place to feed your greed [stay away from me]
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู ฟี ยุร กรีด [ ซเท อะเว ฟร็อม มี ])
While I find a place to rest
(ฮไวล ไอ ไฟนด อะ พเลซ ทู เร็ซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Place for My Head คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น