เนื้อเพลง See Me Through Part Ii (just a Closer Walk with Thee) คำอ่านไทย Van Morrison

Just a closer walk with Thee
(จั๊สท ดา โคลเซอร์ ว๊อล์ค วิธ ฑี)
Grant it Jesus if you please
(แกร๊นท ดิธ จีสัซ อิ๊ฟ ยู พลีซ)
I’ll be satisfied as long, as I walk, dear Lord, close to Thee
(แอล บี แซทอิซไฟด แอส ลอง , แอส ซาย ว๊อล์ค , เดียร์ หลอร์ด , โคลส ทู ฑี)

I am weak but Thou art strong
(ไอ แอ็ม วี๊ค บั๊ท เฑา อาร์ท สทรอง)
Jesus keep me from all wrong
(จีสัซ คี๊พ มี ฟรอม ออล รอง)
I’ll be satisfied as long, as I walk, dear Lord, close to Thee
(แอล บี แซทอิซไฟด แอส ลอง , แอส ซาย ว๊อล์ค , เดียร์ หลอร์ด , โคลส ทู ฑี)

See me through days of wine and roses
(ซี มี ทรู เดย์ อ็อฝ ไวน์ แอนด์ โรส)
By and by when the morning comes
(บาย แอนด์ บาย เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
Jazz and blues and folk, poetry and jazz
(แจ็ส แอนด์ บลู แซน โฟล้ค , โพเอ๊ทรี่ แอนด์ แจ็ส)
Voice and music, music and no music
(ว๊อยซ์ แอนด์ มิ๊วสิค , มิ๊วสิค แอนด์ โน มิ๊วสิค)
Silence and then voice
(ไซเล็นซ แอนด์ เด็น ว๊อยซ์)
Music and writing, words
(มิ๊วสิค แอนด์ ไรทอิง , เวิร์ด)
Memories, memories way back
(เมรโมรี , เมรโมรี เวย์ แบ็ค)
Take me way back, Hyndford Street and Hank Williams
(เท้ค มี เวย์ แบ็ค , Hyndford สทรีท แอนด์ แฮ็งค วิลเลี่ยม)
Louis Armstrong, Sidney Bechet on Sunday afternoons in winter
(ลุอี อาร์มสตรอง , Sidney Bechet ออน ซันดิ แอฟเตอร์นูน ซิน วิ๊นเท่อร์)
Sidney Bechet, Sunday afternoons in winter
(Sidney Bechet , ซันดิ แอฟเตอร์นูน ซิน วิ๊นเท่อร์)
And the tuning in of stations in Europe on the wireless
(แอนด์ เดอะ ทันทิง อิน อ็อฝ สเทชั่น ซิน ยูรัพ ออน เดอะ ไวรเล็ซ)
Before, yes before it was the way it was
(บีฟอร์ , เย็ซ บีฟอร์ อิท วอส เดอะ เวย์ อิท วอส)
More silence, more breathing together
(โม ไซเล็นซ , โม บรีสดิง ทูเก๊ทเธ่อร์)
Not rushing, being
(น็อท รูซชิง , บีอิง)
Before rock `n’ roll, before television
(บีฟอร์ ร๊อค `n โรลล , บีฟอร์ เทเลฝิ๊ชั่น)
Previous, previous, previous
(พรี๊เฝี๊ยส , พรี๊เฝี๊ยส , พรี๊เฝี๊ยส)
See me through, just a closer walk with Thee
(ซี มี ทรู , จั๊สท ดา โคลเซอร์ ว๊อล์ค วิธ ฑี)

Just a closer walk with Thee
(จั๊สท ดา โคลเซอร์ ว๊อล์ค วิธ ฑี)
Grant it Jesus if you please
(แกร๊นท ดิธ จีสัซ อิ๊ฟ ยู พลีซ)
I’ll be satisfied as long, as I walk, dear Lord, close to Thee
(แอล บี แซทอิซไฟด แอส ลอง , แอส ซาย ว๊อล์ค , เดียร์ หลอร์ด , โคลส ทู ฑี)

I am weak but Thou art strong
(ไอ แอ็ม วี๊ค บั๊ท เฑา อาร์ท สทรอง)
Jesus keep me from all wrong
(จีสัซ คี๊พ มี ฟรอม ออล รอง)
I’ll be satisfied as long, as I walk, dear Lord, close to Thee.
(แอล บี แซทอิซไฟด แอส ลอง , แอส ซาย ว๊อล์ค , เดียร์ หลอร์ด , โคลส ทู ฑี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง See Me Through Part Ii (just a Closer Walk with Thee) คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น