เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Kesha

I was looking lost, it was cold outside
(ไอ วอส ลุคอิง ล็อซท , อิท วอส โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
The whiskey rocks how you caught my eye
(เดอะ ฮวีซคิ ร๊อค ฮาว ยู คอท มาย อาย)
My red lips painted, just got them black
(มาย เร้ด ลิพ เพ้นท , จั๊สท ก็อท เด็ม แบล๊ค)
I needed something to bring me back
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู บริง มี แบ็ค)
You knew the play and we danced all night
(ยู นยู เดอะ เพลย์ แอนด์ วี แด๊นซ์ ออล ไน๊ท)
But something wasn’t right
(บั๊ท ซัมติง วอสซึ้น ไร๊ท)

So I’ll see you next Tuesday
(โซ แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
If I ever get desperate
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ เก็ท เด๊สเพอเหรท)
Or I’m so beyond faded
(ออ แอม โซ บียอนด์ แฟ็ด)
Just said I’ll see you next Tuesday
(จั๊สท เซ็ด แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
Kinda nice how this morning I would sit around waiting
(กินดา ไน๊ซ์ ฮาว ดิส ม๊อร์นิ่ง ไอ เวิด ซิท อะราวนฺดฺ เวททิง)
And I’m not just being cold I’m just watching you pretend
(แอนด์ แอม น็อท จั๊สท บีอิง โคลด์ แอม จั๊สท วัทชิง ยู พรีเท็นด์)
Like your heart is on your sleeve when I know you have a girlfriend
(ไล๊ค ยุร ฮาร์ท อีส ออน ยุร ซลีฝ เว็น นาย โนว์ ยู แฮ็ฝ อะ เกลิลเฟรน)
I’ll see you next Tuesday
(แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
Oh oh, oh oh, oh
(โอ โอ , โอ โอ , โอ)

You won’t call and you won’t admit
(ยู ว็อนท คอลลํ แอนด์ ยู ว็อนท แอ๊ดมิท)
The lies you spin for your power trip
(เดอะ ไล ยู สพิน ฟอร์ ยุร พ๊าวเว่อร์ ทริ๊พ)
And I just can’t take you seriously
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท เท้ค ยู ซีเรียซลิ)
When all you send is a text to me
(เว็น ออล ยู เซ็นด อีส ซา เท๊กซท์ ทู มี)
So I’ll be gone when the morning comes
(โซ แอล บี กอน เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
Let’s not pretend it’s love
(เล็ท น็อท พรีเท็นด์ อิทซ ลัฝ)

So I’ll see you next Tuesday
(โซ แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
If I ever get desperate
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ เก็ท เด๊สเพอเหรท)
Or I’m so beyond faded
(ออ แอม โซ บียอนด์ แฟ็ด)
Just said I’ll see you next Tuesday
(จั๊สท เซ็ด แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
Kinda nice how this morning I would sit around waiting
(กินดา ไน๊ซ์ ฮาว ดิส ม๊อร์นิ่ง ไอ เวิด ซิท อะราวนฺดฺ เวททิง)
And I’m not just being cold I’m just watching you pretend
(แอนด์ แอม น็อท จั๊สท บีอิง โคลด์ แอม จั๊สท วัทชิง ยู พรีเท็นด์)
Like your heart is on your sleeve when I know you have a girlfriend
(ไล๊ค ยุร ฮาร์ท อีส ออน ยุร ซลีฝ เว็น นาย โนว์ ยู แฮ็ฝ อะ เกลิลเฟรน)
I’ll see you next Tuesday
(แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
Oh oh, oh oh, oh
(โอ โอ , โอ โอ , โอ)

I don’t want anything from this
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เอนอิธิง ฟรอม ดิส)
I got your number, don’t call me I’ll call you if I need a hit
(ไอ ก็อท ยุร นั๊มเบ้อร์ , ด้อนท์ คอลลํ มี แอล คอลลํ ยู อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด อะ ฮิท)
Ohhh
(โอ้)

So I’ll see you next Tuesday
(โซ แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
[I’ll see you next Tuesday]
([ แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ ])

So I’ll see you next Tuesday
(โซ แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
If I ever get desperate
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ เก็ท เด๊สเพอเหรท)
Or I’m so beyond faded
(ออ แอม โซ บียอนด์ แฟ็ด)
Just said I’ll see you next Tuesday
(จั๊สท เซ็ด แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
Kinda nice how this morning I would sit around waiting
(กินดา ไน๊ซ์ ฮาว ดิส ม๊อร์นิ่ง ไอ เวิด ซิท อะราวนฺดฺ เวททิง)
And I’m not just being cold I’m just watching you pretend
(แอนด์ แอม น็อท จั๊สท บีอิง โคลด์ แอม จั๊สท วัทชิง ยู พรีเท็นด์)
Like your heart is on your sleeve when I know you have a girlfriend
(ไล๊ค ยุร ฮาร์ท อีส ออน ยุร ซลีฝ เว็น นาย โนว์ ยู แฮ็ฝ อะ เกลิลเฟรน)
[Know you have a girlfriend, Yeah I know you have a girlfriend]
([ โนว์ ยู แฮ็ฝ อะ เกลิลเฟรน , เย่ ไอ โนว์ ยู แฮ็ฝ อะ เกลิลเฟรน ])
So I’ll see you next Tuesday
(โซ แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
Oh oh, oh oh, oh
(โอ โอ , โอ โอ , โอ)

Tuesday…
(ทยูสดิ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Tuesday…
(ทยูสดิ)
I’ll see you next Tuesday
(แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Tuesday…
(ทยูสดิ)
I’ll see you next Tuesday…
(แอล ซี ยู เน๊กซท ทยูสดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Kesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น