เนื้อเพลง Family Portrait คำอ่านไทย Pink

Uh, uh, some deep shit, uh, uh
(อา , อา , ซัม ดีพ ชิท , อา , อา)

Momma please stop cryin, I can’t stand the sound
(มอมมาพลีส ซท็อพ คายอิน , ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เซานด)
Your pain is painful and its tearin’ me down
(ยุร เพน อีส เพลนฟลู แอ็นด อิทซ เทียริน มี เดาน)
I hear glasses breakin as I sit up in my bed
(ไอ เฮีย กลาซซิส เบรกกิ้น แอ็ส ซาย ซิท อัพ อิน ไม เบ็ด)
I told dad you didn’t mean those nasty things you
(ไอ โทลด แด็ด ยู ดิ๊นอิน มีน โฑส นาซทิ ธิง ยู)
said
(เซ็ด)

You fight about money, bout me and my brother
(ยู ไฟท อะเบาท มันอิ , เบาท มี แอ็นด ไม บรัฑเออะ)
And this I come home to, this is my shelter
(แอ็นด ที ซาย คัม โฮม ทู , ที ซิส ไม เฌลเทอะ)
It ain’t easy growin up in World War III
(อิท เอน อีสอิ โกรวิน อัพ อิน เวิลด วอ ทรี)
Never knowin what love could be, you’ll see
(เนฝเออะ โนว์อิน ฮว็อท ลัฝ คูด บี , โยว ซี)
I don’t want love to destroy me like it has done
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ลัฝ ทู ดิซทรอย มี ไลค อิท แฮ็ส ดัน)
my family
(ไม แฟมอิลิ)

Can we work it out? Can we be a family?
(แค็น วี เวิค อิท เอาท แค็น วี บี อะ แฟมอิลิ)
I promise I’ll be better, Mommy I’ll do anything
(ไอ พรอมอิซ อิล บี เบทเทอะ , มอมมิ อิล ดู เอนอิธิง)
Can we work it out? Can we be a family?
(แค็น วี เวิค อิท เอาท แค็น วี บี อะ แฟมอิลิ)
I promise I’ll be better, Daddy please don’t
(ไอ พรอมอิซ อิล บี เบทเทอะ , แดดดิ พลีส ด้อนท์)
leave
(ลีฝ)

Daddy please stop yellin, I can’t stand the sound
(แดดดิ พลีส ซท็อพ เยลลิน , ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เซานด)

Make mama stop cryin, cuz I need you around
(เมค มามะ ซท็อพ คายอิน , คัซ ไอ เน ยู อะเรานด)
My mama she loves you, no matter what she says
(ไม มามะ ชี ลัฝ ยู , โน แมทเทอะ ฮว็อท ชี เซ)
its true
(อิทซ ทรู)
I know that she hurts you, but remember I love
(ไอ โน แดท ชี เฮิท ยู , บัท ริเมมเบอะ ไอ ลัฝ)
you, too
(ยู , ทู)

I ran away today, ran from the noise, ran away
(ไอ แร็น อะเว ทุเด , แร็น ฟร็อม เดอะ นอยส , แร็น อะเว)
Don’t wanna go back to that place, but don’t have
(ด้อนท์ วอนนา โก แบ็ค ทู แดท พเลซ , บัท ด้อนท์ แฮ็ฝ)
no choice, no way
(โน ชอยซ , โน เว)
It ain’t easy growin up in World War III
(อิท เอน อีสอิ โกรวิน อัพ อิน เวิลด วอ ทรี)
Never knowin what love could be, well I’ve seen
(เนฝเออะ โนว์อิน ฮว็อท ลัฝ คูด บี , เว็ล อิฝ ซีน)
I don’t want love to destroy me like it did my
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ลัฝ ทู ดิซทรอย มี ไลค อิท ดิด ไม)
family
(แฟมอิลิ)

Can we work it out? Can we be a family?
(แค็น วี เวิค อิท เอาท แค็น วี บี อะ แฟมอิลิ)
I promise I’ll be better, Mommy I’ll do anything
(ไอ พรอมอิซ อิล บี เบทเทอะ , มอมมิ อิล ดู เอนอิธิง)
Can we work it out? Can we be a family?
(แค็น วี เวิค อิท เอาท แค็น วี บี อะ แฟมอิลิ)
I promise I’ll be better, Daddy please don’t
(ไอ พรอมอิซ อิล บี เบทเทอะ , แดดดิ พลีส ด้อนท์)
leave
(ลีฝ)

In our family portrait, we look pretty happy
(อิน เอ๊า แฟมอิลิ โพทริท , วี ลุค พรีททิ แฮพพิ)
Let’s play pretend, let’s act like it comes
(เล็ท พเล พริเทนด , เล็ท แอ็คท ไลค อิท คัม)
naturally
(แนชแร็ลลิ)
I don’t wanna have to split the holidays
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู ซพลิท เดอะ ฮอลอิเด)
I don’t want two addresses
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู แอดเดรสเซซ)
[adsense]
I don’t want a step-brother anyways
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ซเท็พ บรัฑเออะ เอนอิเว)
And I don’t want my mom to have to change her
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ไม มัม ทู แฮ็ฝ ทู เชนจ เฮอ)
last name
(ลาซท เนม)

In our family portrait we look pretty happy
(อิน เอ๊า แฟมอิลิ โพทริท วี ลุค พรีททิ แฮพพิ)
We look pretty normal, let’s go back to that
(วี ลุค พรีททิ นอแม็ล , เล็ท โก แบ็ค ทู แดท)
In our family portrait we look pretty happy
(อิน เอ๊า แฟมอิลิ โพทริท วี ลุค พรีททิ แฮพพิ)
Let’s play pretend, act like it goes naturally
(เล็ท พเล พริเทนด , แอ็คท ไลค อิท โกซ แนชแร็ลลิ)

In our family portrait we look pretty happy
(อิน เอ๊า แฟมอิลิ โพทริท วี ลุค พรีททิ แฮพพิ)
[Can we work it out? Can we be a family?]
([ แค็น วี เวิค อิท เอาท แค็น วี บี อะ แฟมอิลิ ])
We look pretty normal, let’s go back to that
(วี ลุค พรีททิ นอแม็ล , เล็ท โก แบ็ค ทู แดท)
[I promise I’ll be better, Mommy I’ll do
([ ไอ พรอมอิซ อิล บี เบทเทอะ , มอมมิ อิล ดู)
anything]
(เอนอิธิง ])
In our family portrait we look pretty happy
(อิน เอ๊า แฟมอิลิ โพทริท วี ลุค พรีททิ แฮพพิ)
[Can we work it out? Can we be a family?]
([ แค็น วี เวิค อิท เอาท แค็น วี บี อะ แฟมอิลิ ])
Let’s play pretend act and like it comes so
(เล็ท พเล พริเทนด แอ็คท แอ็นด ไลค อิท คัม โซ)
naturally
(แนชแร็ลลิ)
[I promise I’ll be better, Daddy please don’t
([ ไอ พรอมอิซ อิล บี เบทเทอะ , แดดดิ พลีส ด้อนท์)
leave]
(ลีฝ ])
In our family portrait we look pretty happy
(อิน เอ๊า แฟมอิลิ โพทริท วี ลุค พรีททิ แฮพพิ)
[Can we work it out? Can we be a family?]
([ แค็น วี เวิค อิท เอาท แค็น วี บี อะ แฟมอิลิ ])
We look pretty normal, let’s go back to that
(วี ลุค พรีททิ นอแม็ล , เล็ท โก แบ็ค ทู แดท)
[I promise I’ll be better, Daddy please don’t
([ ไอ พรอมอิซ อิล บี เบทเทอะ , แดดดิ พลีส ด้อนท์)
leave]
(ลีฝ ])

Daddy don’t leave
(แดดดิ ด้อนท์ ลีฝ)
Daddy don’t leave
(แดดดิ ด้อนท์ ลีฝ)
Daddy don’t leave
(แดดดิ ด้อนท์ ลีฝ)
Turn around please
(เทิน อะเรานด พลีส)
Remember that the night you left you took my
(ริเมมเบอะ แดท เดอะ ไนท ยู เล็ฟท ยู ทุค ไม)
shining star?
(ชายนิง ซทา)
Daddy don’t leave
(แดดดิ ด้อนท์ ลีฝ)
Daddy don’t leave
(แดดดิ ด้อนท์ ลีฝ)
Daddy don’t leave
(แดดดิ ด้อนท์ ลีฝ)
Don’t leave us here alone
(ด้อนท์ ลีฝ อัซ เฮียร อะโลน)

Mom will be nicer
(มัม วิล บี นายเซอร์)
I’ll be so much better, I’ll tell my brother
(อิล บี โซ มัช เบทเทอะ , อิล เท็ล ไม บรัฑเออะ)
Oh, I won’t spill the milk at dinner
(โอ , ไอ ว็อนท ซพิล เดอะ มิลค แกท ดีนเนอะ)
I’ll be so much better, I’ll do everything right
(อิล บี โซ มัช เบทเทอะ , อิล ดู เอ๊วี่ติง ไรท)
I’ll be your little girl forever
(อิล บี ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เฟาะเรฝเออะ)
I’ll go to sleep at night
(อิล โก ทู ซลีพ แอ็ท ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Family Portrait คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น