เนื้อเพลง History คำอ่านไทย Bush

Gave my love, two thousand yesterdays
(เกฝ มาย ลัฝ , ทู เธ๊าซั่นด เยซเทอะดิ)
Nothing is wrong, I am aways a little late
(นัธอิง อีส รอง , ไอ แอ็ม อะเวย์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล เหลท)
Probably will, probably won’t
(พรอบอับลิ วิล , พรอบอับลิ ว็อนท)
Get this disease cut out of my throat
(เก็ท ดิส ดีซี๊ส คัท เอ๊าท อ็อฝ มาย โธร๊ท)
All of a sudden you come my way, baby believer
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน ยู คัม มาย เวย์ , เบ๊บี้ บิลีฝเฝอะ)

I won’t be saved by morning after
(ไอ ว็อนท บี เซฝ บาย ม๊อร์นิ่ง แอ๊ฟเท่อร)
Struggling my name, slave turned to master
(ซทรักกลิง มาย เนม , สเล๊ฝ เทิร์น ทู ม๊าสเต้อร์)
History moans, mouth of our father
(ฮิสทรี่ โมน , เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร)
History moans, mouth of my father, mouth of my father
(ฮิสทรี่ โมน , เม๊าธ อ็อฝ มาย ฟ๊าเท่อร , เม๊าธ อ็อฝ มาย ฟ๊าเท่อร)

Edge of my bed, benzedrine telephone
(เอจ อ็อฝ มาย เบ๊ด , benzedrine เท๊ลเลโฟน)
Falling faster, liar’s grin winked
(ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ , ไลอ้าร กริน วิงค)
We need to be saved from the sh*t we’re in
(วี นี๊ด ทู บี เซฝ ฟรอม เดอะ ฌะ *ที เวีย อิน)
I believe in you I have found the perfect way to bring me down
(ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู ไอ แฮ็ฝ เฟานด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เวย์ ทู บริง มี เดาน)

I won’t be saved by all your yesterdays
(ไอ ว็อนท บี เซฝ บาย ออล ยุร เยซเทอะดิ)
Piss on my grave, piss on the underlay
(พิซ ออน มาย เกรฝ , พิซ ออน ดิ อันเดอะเล)
History moans, mouth of our father
(ฮิสทรี่ โมน , เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร)
History moans, mouth of our father, mouth of our father
(ฮิสทรี่ โมน , เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร , เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร)
Mouth of our father, mouth of our father
(เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร , เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร)
[It’s the movement we’re after]
([ อิทซ เดอะ มูฝเม็นท เวีย แอ๊ฟเท่อร ])
Mouth of my father
(เม๊าธ อ็อฝ มาย ฟ๊าเท่อร)
[It’s the movement we’re after]
([ อิทซ เดอะ มูฝเม็นท เวีย แอ๊ฟเท่อร ])
Mouth of my father
(เม๊าธ อ็อฝ มาย ฟ๊าเท่อร)

History moans, [It’s the movement we’re after]
(ฮิสทรี่ โมน , [ อิทซ เดอะ มูฝเม็นท เวีย แอ๊ฟเท่อร ])
History moans, [It’s the movement we’re after]
(ฮิสทรี่ โมน , [ อิทซ เดอะ มูฝเม็นท เวีย แอ๊ฟเท่อร ])
History moans, [It’s the movement we’re after]
(ฮิสทรี่ โมน , [ อิทซ เดอะ มูฝเม็นท เวีย แอ๊ฟเท่อร ])
History moans, mouth of our father, mouth of our father…
(ฮิสทรี่ โมน , เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร , เม๊าธ อ็อฝ เอ๊า ฟ๊าเท่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง History คำอ่านไทย Bush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น