เนื้อเพลง Stay for Awhile คำอ่านไทย Amy Grant

Long time since I’ve seen your smile,
(ลอง ไทม์ ซิ๊นซ แอฝ ซีน ยุร สไมล์ ,)
But when I close my eyes,
(บั๊ท เว็น นาย โคลส มาย อาย ,)
I remember
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
You were no more than a child,
(ยู เวอ โน โม แฑ็น อะ ชายลํดํ ,)
But then so was I,
(บั๊ท เด็น โซ วอส ซาย ,)
Young and tender.
(ยัง แอนด์ เท๊นเด้อร์)

Time carries on;
(ไทม์ แคร์รี่ ออน 😉
I guess it always will,
(ไอ เกสส ซิท ออลเว วิล ,)
But deep inside my heart
(บั๊ท ดี๊พ อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท)
Time stands still.
(ไทม์ สแทนด์ สทิลล)

Stay for awhile.
(สเทย์ ฟอร์ อะวายลฺ)
Well, it’s good to see your smile,
(เวลล , อิทซ กู๊ด ทู ซี ยุร สไมล์ ,)
And I love your company.
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยุร คัมพะนิ)
Stay for awhile.
(สเทย์ ฟอร์ อะวายลฺ)
And remember the days gone by;
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ กอน บาย 😉
For a moment it can seem
(ฟอร์ รา โม๊เม้นท ดิธ แคน ซีม)
Just the way it used to be.
(จั๊สท เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู บี)

Snowfalls, phone calls, broken hearts,
(Snowfalls , โฟน คอลลํ , บโรเค็น ฮาร์ท ,)
Clear summer days,
(เคลียร์ ซั๊มเม่อร์ เดย์ ,)
Warm and lazy;
(วอร์ม แอนด์ เล๊ซี่ 😉
Long walks, long talks, after dark;
(ลอง ว๊อล์ค , ลอง ท๊อล์ค , แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค 😉
We vowed we’d never forget.
(วี โฝว เว็ด เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท)
Now it’s hazy.
(นาว อิทซ เฮสิ)

Time takes its toll,
(ไทม์ เท้ค อิทซ โทลล ,)
And time alters our view.
(แอนด์ ไทม์ อั๊ลเท่อร์ เอ๊า ฝิว)
It would be nice to
(อิท เวิด บี ไน๊ซ์ ทู)
Spend some time with you.
(สเพ็นด ซัม ไทม์ วิธ ยู)

Oh, stay for awhile.
(โอ , สเทย์ ฟอร์ อะวายลฺ)
Well, it’s good to see your smile,
(เวลล , อิทซ กู๊ด ทู ซี ยุร สไมล์ ,)
And I love your company.
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยุร คัมพะนิ)
[Oohhh] Stay for awhile.
([ อู้ ] สเทย์ ฟอร์ อะวายลฺ)
And remember the days gone by;
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ กอน บาย 😉
For a moment it can seem
(ฟอร์ รา โม๊เม้นท ดิธ แคน ซีม)
Just the way it used to be.
(จั๊สท เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู บี)

Stay….
(สเทย์)

[Please stay.]
([ พลีซ สเทย์ ])

Stay, stay, stay….
(สเทย์ , สเทย์ , สเทย์)

One, two, one, two.
(วัน , ทู , วัน , ทู)

Stay for awhile.
(สเทย์ ฟอร์ อะวายลฺ)
Well, it’s good to see your smile,
(เวลล , อิทซ กู๊ด ทู ซี ยุร สไมล์ ,)
And I love your company.
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยุร คัมพะนิ)
[Oohhh] Stay for awhile.
([ อู้ ] สเทย์ ฟอร์ อะวายลฺ)
And remember the days gone by;
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ กอน บาย 😉
Just the way it used to be.
(จั๊สท เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู บี)

Stay for awhile.
(สเทย์ ฟอร์ อะวายลฺ)
Oh, it’s good to see your smile,
(โอ , อิทซ กู๊ด ทู ซี ยุร สไมล์ ,)
And I love your company.
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยุร คัมพะนิ)
Won’t you stay with me for awhile,
(ว็อนท ยู สเทย์ วิธ มี ฟอร์ อะวายลฺ ,)
And remember the days gone by;
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ กอน บาย 😉
For a moment it can seem
(ฟอร์ รา โม๊เม้นท ดิธ แคน ซีม)
Just the way it used to be.
(จั๊สท เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู บี)

[The way it used to be. Be…….
([ เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู บี บี)
The way it used to be, ooohhhh, aaaahhhhhh. Ooooooooooooooh.
(เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู บี , อู้ , aaaahhhhhh Ooooooooooooooh)
Now, now, now, now…. Hoohhhhhh….]
(นาว , นาว , นาว , นาว Hoohhhhhh ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay for Awhile คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น