เนื้อเพลง Freakish คำอ่านไทย Saves The Day

As I’m talking my words slip to the floor
(แอส แอม ทอคอิง มาย เวิร์ด สลิ๊พ ทู เดอะ ฟลอร์)
and they crawl through your legs and slide under the back door
(แอนด์ เด ครอล ทรู ยุร เล้ก แซน สไล๊ด อั๊นเด้อร เดอะ แบ็ค ดอร์)
rendering me freakish and dazed.
(เรนเดอะริง มี ฟรีคอิฌ แอนด์ เดย์)
Well here I am. I don’t know how to say this.
(เวลล เฮียร ไอ แอ็ม ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู เซย์ ดิส)
The only thing I know is awkward silence.
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ โนว์ อีส ออคเวิด ไซเล็นซ)
Your eyelids close when you’re around me to shut me out.
(ยุร อายลิดสฺ โคลส เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ มี ทู ชั๊ท มี เอ๊าท)
So I’ll go walking in the streets until my heels bleed
(โซ แอล โก วอคกิง อิน เดอะ สทรีท อันทิล มาย ฮีล บลีด)
and I’ll sing out my song in case the birds wish to sing along.
(แอนด์ แอล ซิง เอ๊าท มาย ซ็อง อิน เค๊ส เดอะ เบิร์ด วิ๊ช ทู ซิง อะลอง)
And I’ll dig a tunnel to the center of the universe.
(แอนด์ แอล ดีกกํ อะ ทั๊นเน่ล ทู เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ ดิ ยูนิเฝิซ)
Well here I am. I don’t know how to say this.
(เวลล เฮียร ไอ แอ็ม ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู เซย์ ดิส)
The only thing I know is awkward silence.
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ โนว์ อีส ออคเวิด ไซเล็นซ)
Your eyelids close when you’re around me to shut me out.
(ยุร อายลิดสฺ โคลส เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ มี ทู ชั๊ท มี เอ๊าท)
I’ll make my way across the frozen sea, beyond the blank horizon,
(แอล เม้ค มาย เวย์ อะคร๊อส เดอะ โฟ๊เซน ซี , บียอนด์ เดอะ แบล๊งค ฮอไร๊ซั่น ,)
Where i can forget ” you and me ” and get a decent night’s sleep.
(แวร์ ไอ แคน ฟอร์เก๊ท ” ยู แอนด์ มี ” แอนด์ เก็ท ดา ดีเซ็นท ไน๊ท สลี๊พ)
Well here I am. I don’t know how to say this.
(เวลล เฮียร ไอ แอ็ม ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู เซย์ ดิส)
The only thing I know is awkward silence.
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ โนว์ อีส ออคเวิด ไซเล็นซ)
Your eyelids close when you’re around me to shut me out.
(ยุร อายลิดสฺ โคลส เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ มี ทู ชั๊ท มี เอ๊าท)
Don’t shut me out.
(ด้อนท์ ชั๊ท มี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freakish คำอ่านไทย Saves The Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น