เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย M2M

It’s been nine days, eight hours
(อิทซ บีน ไนน เด , เอท เอาร)
Forty minutes, ten seconds
(ฟอทิ มินยูท , เท็น เซคอันด)
Since you called
(ซินซ ยู คอล)
I’ve been so crazy
(อิฝ บีน โซ คเรสิ)
I’ve just about
(อิฝ จัซท อะเบาท)
Taken our picture
(เทคเอ็น เอ๊า พีคเชอะ)
Off the wall
(ออฟฟ เดอะ วอล)
It’s been three months
(อิทซ บีน ธรี มันธ)
Over hundred days
(โอเฝอะ ฮันดเร็ด เด)
Since you held my hand
(ซินซ ยู เฮ็ลด ไม แฮ็นด)
And I miss you in
(แอ็นด ดาย มิซ ยู อิน)
A thousand ways
(อะ เธาแส็น เว)
Will I ever see you again?
(วิล ไอ เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
How did it change so fast?
(เฮา ดิด ดิท เชนจ โซ ฟัซท)
[I won’t give you
([ ไอ ว็อนท กิฝ ยู)
To the past]
(ทู เดอะ พาซท ])
I really thought it’d last
(ไอ ริแอ็ลลิ ธอท อิทด ลาซท)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
All that we had was
(ออล แดท วี แฮ็ด วอส)
So unbelievable
(โซ อันบีลิฝวาเบิล)
Now that it’s gone
(เนา แดท อิทซ กอน)
It’s just inconceivable
(อิทซ จัซท อินคอนซีวีเบิล)
Still in my dreams
(ซทิล อิน ไม ดรีม)
You were so damn beautiful
(ยู เวอ โซ แด็ม บยูทิฟุล)
How could it be
(เฮา คูด ดิท บี)
That you ruined my
(แดท ยู รูอิน ไม)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
Everything?
(เอ๊วี่ติง)

Everything
(เอ๊วี่ติง)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
Everything
(เอ๊วี่ติง)

It seems like
(อิท ซีม ไลค)
Everywhere everyone’s in love
(เอวี่แวร์ เอ๊วี่วัน ซิน ลัฝ)
So, where are you?
(โซ , ฮแว อาร์ ยู)
And I remember
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ)
You couldn’t get enough
(ยู คูดซึ่น เก็ท อินัฟ)
Said you felt it too
(เซ็ด ยู เฟ็ลท ดิธ ทู)
So didn’t you
(โซ ดิ๊นอิน ยู)

[Repeat bridge]
([ ริพีท บริจ ])
[Repeat chorus twice]
([ ริพีท โครัซ ทไวซ ])

Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

Ooh, hooh
(อู้ , ฮู)
You’re really my everything
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ ไม เอ๊วี่ติง)
Everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
Everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

It’s been nine days, eight hours
(อิทซ บีน ไนน เด , เอท เอาร)
Forty minutes, ten seconds
(ฟอทิ มินยูท , เท็น เซคอันด)
Three months, a hundred days
(ธรี มันธ , อะ ฮันดเร็ด เด)
And I miss you in
(แอ็นด ดาย มิซ ยู อิน)
A thousand ways
(อะ เธาแส็น เว)

[Repeat bridge]
([ ริพีท บริจ ])
[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย M2M

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น