เนื้อเพลง And I Love You คำอ่านไทย Rich Boy feat Big Boi, Pastor Troy

[Verse 1 – Rich Boy]
([ เฝิซ 1 ริ๊ช บอย ])
I remember when I met’cha I was only sixteen
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย metcha ไอ วอส โอ๊นลี่ ซิคซทีน)
Who would ever thought that me and you would get this cream?
(ฮู เวิด เอ๊เฝ่อร์ ธอท แดท มี แอนด์ ยู เวิด เก็ท ดิส ครีม)
We took a lot of trips together, you stayed down
(วี ทุค กา ล็อท อ็อฝ ทริ๊พ ทูเก๊ทเธ่อร์ , ยู สเทย์ เดาน)
Remember when we start hoppin’ on that Greyhound?
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี สท๊าร์ท โฮ๊พปิน ออน แดท กเราเฮานด)
She say she like to play hide and seek in the ride
(ชี เซย์ ชี ไล๊ค ทู เพลย์ ไฮด์ แอนด์ ซี๊ค อิน เดอะ ไรด์)
And sure I’ll open up the trunk and hide her inside
(แอนด์ ชัวร์ แอล โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ ทรังค แอนด์ ไฮด์ เฮอ อิ๊นไซด์)
She say she think I’m cheatin’ wit’ a girl named Jane
(ชี เซย์ ชี ทริ๊งค แอม ชีทดิน วิท ดา เกิร์ล เนม เจน)
You ain’t just my babay, b*tch, you my everythang
(ยู เอน จั๊สท มาย babay , บี *tch , ยู มาย เอฟรี่เตง)
I was broke but you maintained better
(ไอ วอส บโรค บั๊ท ยู เมนเทน เบ๊ทเท่อร์)
As long as me and you together we can get this cheddar
(แอส ลอง แอส มี แอนด์ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เก็ท ดิส เชเดอร์)
Whatever, her name white Sally
(ฮว็อทเอฝเออะ , เฮอ เนม ไว๊ท แซลลิ)
I met her through my homeboy Rico out in Cali
(ไอ เม็ท เฮอ ทรู มาย โฮมบอย รีโค เอ๊าท อิน กาลี)
I thank Reagan for the haters when ya got hard
(ไอ แธ๊งค์ เรแกน ฟอร์ เดอะ เฮเดอ เว็น ยา ก็อท ฮาร์ด)
Ya bought me jewels, gator shoes and some big cars
(ยา บอท มี จิ๊วเอ็ล , เกเดอร์ ชู แซน ซัม บิ๊ก คารํ)
Yeah you took me out the hood gave me good thangs
(เย่ ยู ทุค มี เอ๊าท เดอะ ฮุด เกฝ มี กู๊ด เตง)
Now we on a private plane eatin’ chicken wangs
(นาว วี ออน อะ ไพร๊เฝท เพลน อีดิน ชีคเค็น วัง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[And I love you] You the reason why I ride good
([ แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ] ยู เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ ไรด์ กู๊ด)
You the reason why I shop good, drink good, smoke good
(ยู เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ ช๊อพ กู๊ด , ดริ๊งค กู๊ด , สโม๊ค กู๊ด)
[And I love you] You the reason why these hoes choose
([ แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ] ยู เดอะ รี๊ซั่น วาย ฑิส โฮ ชู๊ส)
You the reason why a n*gga sprayed candy on my old school
(ยู เดอะ รี๊ซั่น วาย อะ เอ็น *gga สเพรย์ แค๊นดี้ ออน มาย โอลด์ สคูล)
[And I love you] You the reason why I quarterback
([ แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ] ยู เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ คอวเดอร์แบค)
Took a n*gga out the projects, put me in a cul-de-sac
(ทุค กา เอ็น *gga เอ๊าท เดอะ โพร๊เจ็คท , พุท มี อิน อะ cul ดี แซ็ค)
That’s why I get it how I live boy
(แด้ท วาย ไอ เก็ท ดิธ ฮาว ไอ ไล้ฝ บอย)
‘Cause you took me from a young broke n*gga to a rich boy
(ค๊อส ยู ทุค มี ฟรอม มา ยัง บโรค เอ็น *gga ทู อะ ริ๊ช บอย)

[Verse 2 – Pastor Troy]
([ เฝิซ 2 พาซเทอะ ทรอย ])
And I love you babay, mwah, hugs and kisses
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู babay , วา , ฮัก แซน คีสเซซ)
F*ck them n*ggas and f*ck them b*tches
(เอฟ *ck เด็ม เอ็น *ggas แซน เอฟ *ck เด็ม บี *tches)
Been in this game since 1998
(บีน อิน ดิส เกม ซิ๊นซ 1998)
N*gga take the safety and sh*t but I’m great
(เอ็น *gga เท้ค เดอะ เซพทิ แอนด์ ฌะ *ที บั๊ท แอม เกรท)
Maybe it’s fate destiny, you tell me
(เมบี อิทซ เฟ้ท เดซทินิ , ยู เทลล มี)
Damn near ten and that sh*t been free
(แดมนํ เนียร์ เท็น แอนด์ แดท ฌะ *ที บีน ฟรี)
But I’m P.T. so I gots to cruise n*gga
(บั๊ท แอม พี ที โซ ไอ ก็อท ทู ครู้ยสํ เอ็น *gga)
Really ain’t sh*t to prove to y’all n*ggas
(ริแอ็ลลิ เอน ฌะ *ที ทู พรู๊ฝ ทู ยอล เอ็น *ggas)
All the cars, all the clothes
(ออล เดอะ คารํ , ออล เดอะ คโลฑ)
Wit’ all the stars, and all the hoes
(วิท ดอร์ เดอะ สทาร์ , แอนด์ ออล เดอะ โฮ)
First class flights a n*gga live in the lights
(เฟิร์สท คลาสสํ ฟไลท ซา เอ็น *gga ไล้ฝ อิน เดอะ ไล๊ท)
But see you in the dark, this stuff is kinda hard
(บั๊ท ซี ยู อิน เดอะ ด๊าร์ค , ดิส สทั๊ฟฟ อีส กินดา ฮาร์ด)
See where I park, valet costs a note
(ซี แวร์ ไอ พาร์ค , แฝลเอ็ท คอสทํ ซา โน๊ท)
Drop another fifty just to check my coat
(ดรอพ อะน๊าเทร่อร์ ฟีฟทิ จั๊สท ทู เช็ค มาย โค๊ท)
Probably leave wit’ yo’ chick, know how I do
(พรอบอับลิ ลี๊ฝ วิท โย ชิค , โนว์ ฮาว ไอ ดู)
It’s Pastor Disaster baby, I love you
(อิทซ พาซเทอะ ดิสแอ๊สเท่อร์ เบ๊บี้ , ไอ ลัฝ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3 – Big Boi]
([ เฝิซ 3 บิ๊ก บอย ])
Took me from a gun totin’ n*gga to a Big Boi
(ทุค มี ฟรอม มา กัน โทดิน เอ็น *gga ทู อะ บิ๊ก บอย)
Too legit to slip now I got papers on my sh*t boi
(ทู เลจิท ทู สลิ๊พ นาว ไอ ก็อท เพ๊เพ่อร์ ออน มาย ฌะ *ที บอย)
And not just my weapons I’m talkin’ ’bout titles and deeds
(แอนด์ น็อท จั๊สท มาย เว๊พ่อน แอม ทอคกิ่น เบาท ไท๊เทิ่ล แซน ดีด)
You payin’ rent you can’t afford and can’t break out of ya lease
(ยู เพย์อิน เร๊นท ยู แค็นท แอฟฟอร์ด แอนด์ แค็นท เบร๊ค เอ๊าท อ็อฝ ยา ลี๊ส)
I’m out of ya league, I might as well be Ivy
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ยา ลี๊ก , ไอ ไมท แอส เวลล บี ไอฝิ)
All over ya ass like injections in a stripper’s hiney
(ออล โอ๊เฝ่อร ยา อาซ ไล๊ค อินเจคฌัน ซิน อะ strippers hiney)
Rhyming is a skill that requires timing
(รายมิง อีส ซา สกิลล แดท รีไควร์ ไทมอิง)
Like dual ejaculation while my lady’s riding
(ไล๊ค ดู๊ออล อิแจคิวเลฌัน ไวล์ มาย เล๊ดี้ ไรดอิง)
I’m ’bout to cum [I’m ’bout to cum] at the same time
(แอม เบาท ทู คัม [ แอม เบาท ทู คัม ] แอ็ท เดอะ เซม ไทม์)
You satisfied? [I’m satisfied] that’s how I slang mine
(ยู แซทอิซไฟด [ แอม แซทอิซไฟด ] แด้ท ฮาว ไอ ซแล็ง ไมน์)
A generation came up under my style
(อะ เจเนอะเรฌัน เคม อั๊พ อั๊นเด้อร มาย สไทล์)
From penetration of the nation when I was just a child
(ฟรอม เพนิทเรฌัน อ็อฝ เดอะ เน๊ชั่น เว็น นาย วอส จั๊สท ดา ชายลํดํ)
Now, who’s really in the critics talk ’bout me
(นาว , ฮู ริแอ็ลลิ อิน เดอะ คริ๊ทิค ท๊อล์ค เบาท มี)
Andre 3000 and three mo’ n*ggas that’s really fie
(อันเดร 3000 แอนด์ ทรี โม เอ็น *ggas แด้ท ริแอ็ลลิ ไฟ)
Let me break it down, I get fly at that mouth
(เล็ท มี เบร๊ค อิท เดาน , ไอ เก็ท ฟลาย แอ็ท แดท เม๊าธ)
I, stay fresh to the hosiery we ‘posed to be
(ไอ , สเทย์ เฟรช ทู เดอะ โฮเฉอะริ วี โพส ทู บี)
Them n*ggas from the south so
(เด็ม เอ็น *ggas ฟรอม เดอะ เซ๊าธ โซ)
One to the two the three the fo’
(วัน ทู เดอะ ทู เดอะ ทรี เดอะ โฟ)
Satisfied? [I’m satisfied] Then I’mma hit ‘cha some mo’
(แซทอิซไฟด [ แอม แซทอิซไฟด ] เด็น แอมมา ฮิท ชา ซัม โม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง And I Love You คำอ่านไทย Rich Boy feat Big Boi, Pastor Troy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น